روش استفاده از دستگاه رول بازکن لوله پنج لایه

نحوه استفاده از رول باز کن لوله 5 لایه

نحوه استفاده از رول باز کن لوله 5 لایه :

 

 

1- ابتدا رول بازکن لوله پنج لایه را بر روی زمین قرار دهید.

2-سپس مطابق شکل از یک طرف پایه های رول بازکن را باز کرده و به پهلو قرار دهید.

3-رول لوله را مطابق شکل از طرف پایه های این دستگاه رول بازکن لوله پنج لایه وارد کنید.

4-رول لوله را در این دستگاه رول باز کن لوله بچرخانید تا مطابق شکل قرار گیرد.

5-حال لینک متحرک را در آخرین موقعیت خود بچرخانید و باز کنید.

6-لینک متحرک دوم را نیز مطابق شکل در آخرین وضعیت خود قرار دهید.

7-پین قفل کننده لینک های متحرک همراه محصول جهت ثبات دستگاه مطابق شکل در محل خود قرار دهید.

8-در این شکل حالت باز کردن رول را نشان داده شده است.

9-برای حمل رول لوله و یا باز کردن رول در طول های زیاد می توانید از دسته های تعبیه شده در دستگاه استفاده کنید.

 

 

نحوه تنظیم لینک ها : 

 

هر رول بازکن لوله پنج لایه دارای سه قطعه لینک متحرک به صورت H شکل (مانند تصویر بالا) می باشد که توسط پیچ آلنی به دستگاه نصب و رول بر اساس سایز بر روی آن قرار می گیرد:

1- حالت اول :  زمانی که از سمت 18 سانتی متری به پایه رول باز کن نصب شود جه ت لوله های با دهانه کوچک استفاده می شود.

2- حالت دوم : زمانی که از سمت 25 سانتی متری به پایه رول بازکن نصب شود جهت لوله های با دهانه بزرگ استفاده می شود.

 

 

تغییرات لازم جهت تبدیل رول باز کن لوله 5 لایه های مدل قدیمی به جدید :

 

-از 3 لینک H شکل نگهدارنده لوله یکی از H ها به صورت ثابت جوش خورده بود که باید از محل جوش جدا شود و با پیچ و مهره به دستگاه نضب شود.

-لوله وسط H باید از محل جوش خورده جدا شود و مطابق ابعاد ذکر شده در شکل بالا در محل جدید نصب شود.

– چهار راس H باید سوراخ زده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.