پولی کش دستی دو شاخ

  • Neu
نام
Größe
ظرفیت گیرایی
خدمات پس از فروش
سیستم کارکرد
آلیاژ ساخته شده
گارانتی
امتیاز کیفیت توسط رستگار صنعت از 0 تا 100
کشور سازنده
Gewicht
0 IRR
zzgl. MwSt.
Anzahl