جرثقیل ضد جرقه

تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث به وجود...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه مشخصات :  جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و احتراق...
تماس بگیرید
 جرثقیل ضد جرقه 1تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌ های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

جرثقیل ضد جرقه که به نام جرثقیل ضد انفجار نیز شناخته می شود درصنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی، کارخانه های نفت و گاز ، معادن و .. که محیط هایی گازی هستند و امکان بروز احتراق و انفجار در آن ها وجود دارد استفاده می شود.
این جرثقیل ضد جرقه دارای مدل های متنوعی می باشد که کاربرد های متنوع و گوناگونی هم دارد.

ادامه مطلبShow less

فهرست

خانه