جرثقیل ضد جرقه

تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه 0.5 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه 0.5 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
تماس بگیرید
ترولی ضد جرقه 1 تن RSCo مشخصات :  جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیرید
 جرثقیل ضد جرقه 1تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه 1 تن RSCo مشخصات :  جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه1 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه 2تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه 2 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکیدر محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط...
تماس بگیرید
جرثقیل هیدرولیکی ضد جرقه3 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه هیدرولیکی در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه 3 تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیرید
جرثقیل ضد جرقه 5تن RSCo مشخصات : جرثقیل ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

جرثقیل ضد جرقه که به نام جرثقیل ضد انفجار نیز شناخته می شود درصنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی، کارخانه های نفت و گاز ، معادن و .. که محیط هایی گازی هستند و امکان بروز احتراق و انفجار در آن ها وجود دارد استفاده می شود.
این جرثقیل ضد جرقه دارای مدل های متنوعی می باشد که کاربرد های متنوع و گوناگونی هم دارد.

ادامه مطلبShow less

فهرست