فیلترها

قیمت

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست

در انبار

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

وینچ برقی صنعتی بزرگ

وینچ برقی صنعتی 300 کیلوگرم RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. دارای ترولی ( در صورت تقاضا ) ظرفیت این وینچ برقی بزرگ...
وینچ برقی صنعتی 500 کیلوگرم RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این  وینچ  به صورت برقی است. دارای ترولی ( در صورت تقاضا ) ظرفیت بلند...
وینچ برقی صنعتی 750 کیلوگرم RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. دارای ترولی ( در صورت تقاضا ) ظرفیت بلندکردن این وینچ...
وینچ برقی صنعتی1000 کیلوگرم RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد  این وینچ صنعتی 1 تن ، به صورت برقی است. دارای ترولی ( در صورت تقاضا )...
وینچ برقی صنعتی1 تن RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. دارای ترولی ( در صورت تقاضا ) ظرفیت بلندکردن این وینچ برقی...
وینچ برقی صنعتی 3تن  RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی صنعتی  3000 کیلوگرم به صورت عمودی می...
وینچ برقی صنعتی 10تن  RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی   10000 کیلوگرم به صورت عمودی می باشد....
وینچ برقی صنعتی 10تن  RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی   10000 کیلوگرم به صورت عمودی می باشد....
وینچ برقی صنعتی 20 تن RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی بزرگ  20000 کیلوگرم عمودی می باشد. ظرفیت...
وینچ برقی صنعتی 30تن  RSCo مشخصات : از وینچ برقی صنعتی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی صنعتی  30000 کیلوگرم به صورت عمودی می...
وینچ برقی مشخصات : از وینچ برقی برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت برقی است. ظرفیت این وینچ برقی صنعتی 5443 کیلوگرم می باشد. موتور دارای قدرت 4.5 کیلو وات می...
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

وینچ برقی که به نام الکترو وینچ هم شناخته می شوند ابزاری پر کابرد است  که ااز آن برای کشیدن و جابه جایی بارها و اجسام سنگین استفاده می شود.این وینچ برقی به دو گونه وینچ تک فاز و وینچ سه فاز دسته بندی می شوند که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی می باشند. این وینچ برقی صنعتی همانطور که از نامش پیداست در مکان های صنعتی بیشترین کاربرد را دارد.

ادامه مطلبShow less

فهرست