برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

سیم جوش استیل co2

تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری ورق های استیل فولادهای ضد زنگ 8 - 18 کم کربن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می...
تماس بگیرید
 سیم جوش CO2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. از این سیم جوش استیل برای جوشکاری فلزات نامتشابه - فولادهای فریتی و اهن و مصنوعات آن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز...
تماس بگیرید
سیم جوش co2 استیل مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری ورق های استیل فولادهای ضد زنگ 8-18 کم کربن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود....
تماس بگیرید
سیم جوش استیل فیلارک مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری ورق های استیل فولادهای ضد زنگ 8-18 کم کربن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری ورق های استیل فولادهای ضد زنگ 8-18 کم کربن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود....
تماس بگیرید
 سیم جوش CO2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. از این سیم جوش استیل برای جوشکاری فلزات نامتشابه - فولادهای فریتی و اهن و مصنوعات آن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز...
تماس بگیرید
 سیم جوش CO2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فلزات نامتشابه - فولادهای فریتی و اهن و مصنوعات آن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل 309 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فلزات نامتشابه - فولادهای فریتی و اهن و مصنوعات آن استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای مناسب برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ با کربن پایین 18%Cr-12% Ni 2% Mo p و جوشکاری های استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل...
تماس بگیرید
سیم جوش co2 استیل مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای مناسب برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ با کربن پایین 18%Cr-12% Ni 2% Mo p و جوشکاری های استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای مناسب برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ با کربن پایین 18%Cr-12% Ni 2% Mo p و جوشکاری های استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل 316 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای مناسب برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ با کربن پایین 18%Cr-12% Ni 2% Mo p و جوشکاری های استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولادهای لوله سازی و دیگ سازی از نوع CrMo که تا دمای کاری 5500 درجه ی سلسیوس مقاوم هستند استفاده می شود. در صورتی که...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولادهای لوله سازی و دیگ سازی از نوع CrMo که تا دمای کاری 5500 درجه ی سلسیوس مقاوم هستند استفاده می شود. در صورتی که...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ و ورق های استنلس استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود. دود...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل 308 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولادهای لوله سازی و دیگ سازی از نوع CrMo که تا دمای کاری 5500 درجه ی سلسیوس مقاوم هستند استفاده می شود. در صورتی که...
تماس بگیرید
سیم جوش co2 استیل مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ و ورق های استنلس استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود. دود...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ و ورق های استنلس استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود. دود...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ و ورق های استنلس استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود. دود...
تماس بگیرید
سیم جوش استیل co2 مشخصات : از سیم جوش استیل برای جوش کاری های یکنواخت استفاده می‌شود. برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ و ورق های استنلس استیل استفاده می شود. این سیم جوش استیل co2 با ترکیب گاز آرگون استفاده می شود. دود...
نمایش 1 تا 20 از 23 مورد

فهرست