دستگاه نقطه جوش پدالی

11,400,000 تومان
دستگاه نقطه جوش پدالی دستگاه نقطه جوش پدالی15 KVA رستگار صنعت  مشخصات: دستگاه نقطه جوش یکی از انواع جوشکاری مقاومتی است و از آن به منظور جوشکاری ورق‌ها استفاده می‌شود. مناسب برای جوشکاری انواع فلزات تا ضخامت 1x1...
11,550,000 تومان
دستگاه نقطه جوش پدالی دستگاه نقطه جوش پدالی 20 KVA رستگار صنعت  مشخصات: دستگاه نقطه جوش یکی از انواع جوشکاری مقاومتی است و از آن به منظور جوشکاری ورق‌ها استفاده می‌شود. مناسب برای جوشکاری انواع فلزات تا ضخامت...
17,500,000 تومان
دستگاه نقطه جوش پدالی دستگاه نقطه جوش پدالی 30 KVA رستگار صنعت  مشخصات: دستگاه نقطه جوش یکی از انواع جوشکاری مقاومتی است و از آن به منظور جوشکاری ورق‌ها استفاده می‌شود. مناسب برای جوشکاری انواع فلزات تا ضخامت...
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فهرست

خانه