سیلندر تلسکوپی

تماس بگیرید
جک تلسکوپی دو پله  سیلندر هیدرولیکی 10 تن دو پله HCT2-10 مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی توسط روغن موجود در یک استوانه وارد می‌شود ، که از این نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی سیلندر تلسکوپی هیدرولیک 10 تن سه پله HCT3-10 مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی جک هیدرولیک تلسکوپی 15 تن سه پله HCT3-15 مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی جک هیدرولیک دستی 30 تن سه پله HCT2-30 مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک هیدرولیکی...
نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فهرست