سیلندر تلسکوپی

تماس بگیرید
جک تلسکوپی دو پله مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی توسط روغن موجود در یک استوانه وارد می‌شود، که از این نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان : 10 تن ظرفیت سیلندر پله اول : 309 کیلو نیوتن...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان : 10 تن ظرفیت سیلندر پله اول : 665 کیلو نیوتن ظرفیت...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان : 15 تن ظرفیت سیلندر پله اول : 1002 کیلو نیوتن ظرفیت...
تماس بگیرید
جک تلسکوپی مشخصات : سیلندر هیدرولیکی ابزاری است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان : 30 تن ظرفیت سیلندر پله اول : 665 کیلو نیوتن ظرفیت...
نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فهرست

خانه