انبر اتصال

تماس بگیرید
انبر اتصال نوا مشخصات : این انبر اتصال در مصارف جوشکاری، لحیم کاری و جوشکاری صنعتی و برش استفاده میشود. قابلیت استفاده با انواع دستگاه جوش فک و کلاف سیمی ساخته شده از مس با حداکثر رسانایی مناسب برای مصرف تا 550 آمپر...
تماس بگیرید
انبر اتصال وینر مشخصات : این انبر اتصال در مصارف جوشکاری، لحیم کاری و جوشکاری صنعتی و برش استفاده میشود. قابلیت استفاده با انواع دستگاه جوش فک و کلاف سیمی ساخته شده از مس با حداکثر رسانایی مناسب برای مصرف تا 300...
تماس بگیرید
انبر اتصال آروا مشخصات : این انبر اتصال در مصارف جوشکاری، لحیم کاری و جوشکاری صنعتی و برش استفاده میشود. قابلیت استفاده با انواع دستگاه جوش با فلز انعطاف پذیر و مستحکم خاصیت ارتجاعی و انعطافی در دمای بالا فک و کلاف...
تماس بگیرید
انبر اتصال احسان مشخصات : این انبر اتصال در مصارف جوشکاری، لحیم کاری و جوشکاری صنعتی و برش استفاده میشود. قابلیت استفاده با انواع دستگاه جوش فلز انعطاف پذیر و مستحکم فک و کلاف سیمی ساخته شده از مس با حداکثر رسانایی...
نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فهرست

خانه