429 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 429 مورد

فیلترهای فعال

سنگ سنباده بادی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سنباده بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1108/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">سنباده بادی</a> جهت پولیش و سنباده زدن سطوح چوبی, پلاستیکی, فلزی و ... استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این <strong>سنباده بادی </strong><strong> </strong>6500 دور بر دقیقه است.</li> <li>طول کلی این دستگاه 204 میلیمتر می باشد.</li> <li>مجهز به اگزوز هوا در قسمت عقب دستگاه.</li> <li>قطر پد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4588/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">سنباده بادی</a><strong> </strong>125 میلیمتر است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4587/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">سنگ سنباده بادی</a> قابلیت کنترل سرعت را دارد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1110/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><strong>سنگ سنباده بادی</strong><strong> </strong></a>0.82 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4590/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">قیمت <strong>سنباده بادی</strong></a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4590/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولیش با دریل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4587/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولیش با سنگ فرز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4596/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پولیش با مینی فرز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4588/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولیش دستی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1110/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت پولیش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1108/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پولیش بادی اطلس کویکو</span></a>, ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4489/%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت دستگاه پولیش بادی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4589/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">,خرید پولیش بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4600/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> ابزار پولیش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4587/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">فروش پولیش زن بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4600/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت سنگ سنباده بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4589/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">سنگ سنباده مینی </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4590/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت سنگ سنباده,</span></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4589/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی فرز رونیکس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4589/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">مینی فرز بادی</span></a>,, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1108/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی فرز بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4585/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">فروش </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4585/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">مینی فرز بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4588/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> ابزار مینی فرز بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1108/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی سنگ فرز بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1108/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">سنباده بادی اطلس کویکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4590/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">فرز انگشتی بادی ژاپنی</span></a></span></p>

کمپرسور باد بدون روغن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کمپرسور باد بدون روغن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4470/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>کمپرسور باد</strong> </a>دستگاهی است که تامین کننده ی هوای فشرده ی مورد نیاز ابزار بادی می باشد.</li> <li>توان این دستگاه 95 وات است.</li> <li>ولتاژ کاری : 110 - 220 ولت.</li> <li>فرکانس این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4689/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9">کمپرسور باد </a>50/60 هرتز می باشد.</li> <li>سایز ورودی هوا : 1.4 اینچ.</li> <li>حجم جابجایی هوا : 0.65 CFM.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4471/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>کمپرسور باد </strong>ا</a>ز آلومینیوم با مقاومت بالا است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4469/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86"><strong>قیمت</strong> <strong>کمپرسور باد</strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4470/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4469/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">, قیمت کمپرسور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4716/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">, کمپرسور باد کوچک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4471/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کمپرسور باد دست دوم, کمپرسو</span></a>ر, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4692/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">فروش کمپرسور بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4717/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد ایتالیایی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4698/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4695/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد اسکرو</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4715/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">,کمپرسور باد رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4707/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد رونیکس مالیتری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4720/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد رنگ</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4698/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">, کمپرسور باد رویال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4724/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF"><span style="color:#ffffff;"> کمپرسور باد مینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4716/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4705/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد 5 لیتری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4692/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور خانگی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4717/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> کمپرسور باد فندکی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4695/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد ماموت</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4699/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-150-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">, خرید کمپرسور باد</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4689/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">محک, فروش کمپرسور باد محک, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4470/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">نمایندگی کمپرسور باد محک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4689/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد بی صدا محک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4696/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور هوا محک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4705/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد متابو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4699/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-150-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد ماکیتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4704/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کمپرسور باد ان ای سی</span></a></span></p>

چکش بادی ایرانی (پیکور)

قیمت ‎ریال0
<p><strong>چکش بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1127/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">چکش بادی</a> برای تخریب های سبک و سنگین مانند تخريب سنگ، آسفالت، بتن و ... استفاده می شود.</li> <li>قدرت ضربه این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1126/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"> <strong>پیکور بادی</strong> </a>45 ژول می باشد.</li> <li>برای حفاری معدن ، مترو ،تونل ، سد سازی ، درون چاه و .... می باشد.</li> <li>نوع قلم این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1129/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-">چکش بادی</a><strong> </strong>25 میلیمتر گرد است.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>مجهز به سیلندر فولادی.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1130/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">چکش بادی</a><strong> </strong>مناسب برای انواع کارهای سنگین می باشد.</li> <li>جنس این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1134/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><strong>پیکور بادی</strong> </a>فولاد می باشد.</li> <li>دارای 9 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور ایران.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1125/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">قیمت <strong>چکش بادی </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1126/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1127/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت چکش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1134/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی اطلس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1125/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی اطلس کویکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1130/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی سبک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4622/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> چکش بادی هیلتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1129/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-"><span style="color:#ffffff;"> قیمت چکش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1134/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی سنگین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1129/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی پیکور, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1130/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی پوما,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1129/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی پنوماتیک</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1133/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت چکش بادی پیکور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4622/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی سنگبری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4622/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1130/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی مینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1125/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چکش بادی اطلس کویکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1127/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت چکش بادی سبک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1126/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساخت چکش بادی</span></a></span></p> <p> </p>

بالانسر اطلس کوپکو

قیمت ‎ریال0
<p><strong>بالانسر اطلس کوپکو</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1">بالانسر</a> برای معلق کردن ابزار و کاهش وزن در هنگام کار استفاده می شود.</li> <li>کابل این <strong>بالانسر فنری</strong> از فولاد می باشد.</li> <li>ارتفاع این بالانسر 1.98 متر است.</li> <li>جنس بدنه  این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"> <strong>بالانسر فنری</strong></a> از پلی اورتان می باشد.</li> <li>بدون نیاز به محرکه نیروی خارجی.</li> <li>ظرفیت این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/232-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"> <strong>بالانسر</strong></a> 20 - 31 lb  است.</li> <li>مناسب برای استفاده در فضاهای کارخانه و کارگاه.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">بالانسر فنری</a><strong> </strong>3.40 کیلوگرم است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>ساخت کشور سوئد می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1">بالانسر فنری</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/232-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/232-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری قیمت</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> انواع بالانسر فنری</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> ساخت بالانسر فنری</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/232-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> بالانسر موتور, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری اطلس کوپکو, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید بالانسر فنری, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">فروش بالانسر فنر</span></a>ی,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> بالانسر فنری صنعتی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/232-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">, بالانسر فنری بزرگ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1157/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری کوچک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1158/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> خرید انواع بالانسر فنری</span></a></span></p>

جغجغه بادی رونیکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>جغجغه بادی رونیکس</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1185/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C">جغجغه بادی</a> برای بستن، شل کردن و سفت کردن پیچ و مهره با قدرت بالا استفاده می شود.</li> <li>ایده آل برای فضاهای محدود و غیر قابل دسترس.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4565/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">جغجغه بادی</a> دارای سیستم کنترل سرعت می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>گشتاور این <strong>آچار جغجغه بادی</strong> 95 نیوتن بر متر است.</li> <li>سایز درایو این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1180/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"> <strong>جغجغه بادی</strong></a> 1/2 اینچ می باشد.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این آچار جغجغه بادی 60 دور بر دقیقه است.</li> <li>با بدنه کم حجم و سبک.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1183/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">جغجغه بادی </a>1.3 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور تایوان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1179/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><strong>قیمت <strong>جغجغه بادی</strong></strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1179/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1181/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> قیمت جغجغه بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1185/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جغجغه بادی هنس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1180/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4565/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی رونیکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1181/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی تاپ تول</span></a>, ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1179/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> جغجغه</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1179/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4562/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی سوماک</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4565/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">, آچار جغجغه بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4564/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-38-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت جغجغه بادی دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4565/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی جنیوس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1183/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جغجغه بادی رونیکس</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4562/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> تعمیر جغجغه بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1181/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;">آچار جغجغه ای بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4564/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-38-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی نووا,</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1180/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4565/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">کاربرد جغجغه بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4562/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جغجغه بادی فشارقوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1183/%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت جغجغه بادی هنس</span></a></span></p>

پیچ گوشتی بادی مستقیم

قیمت ‎ریال0
<p><strong>پیچ گوشتی بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4560/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">پیچ گوشتی بادی<strong> </strong></a>برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4559/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"> <strong>پیچ گوشتی </strong>پنوماتیک</a> می باشد.</li> <li>قابلیت کنترل گشتاور.</li> <li>رنج گشتاور این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1095/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">پیچ گوشتی بادی</a> 0.4 - 2.3 نیوتن بر متر است.</li> <li>سرعت در حالت بی باری 1450 دور بر دقیقه می باشد.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1094/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">پیچ گوشتی بادی مستقیم</a><strong> </strong>195 میلیمتر است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد وارگونومیک.</li> <li>دارای 0.54 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ایده آل برای فضاهای محدود.</li> <li>دارای سیستم کلاچ دار می باشد که هنگام رسیدن به گشتاور مناسب.</li> <li>این پیچ گوشتی بادی در هنگام کارکرد به صورت بی سر و صدا می باشد.</li> <li>ساخت کشور سوئد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4561/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86">قیمت پیچ گوشتی بادی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1095/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی شارژی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3066/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی شارژی توسن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4558/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی شارژی بوش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1094/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت پیچ گوشتی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1095/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی تاپ تول</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1089/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی برقی هیوندای</span></a>,  , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4557/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1089/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1092/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی مستقیم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1094/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی اطلس کویکو,</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3069/-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> پیچ گوشتی بادی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1092/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی یوما</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1095/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی ترکمتردار, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1092/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1088/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی ماکیتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4561/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4561/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-14-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بادی مایتی سون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1092/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">خرید پیچ گوشتی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1086/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی بادی تایوانی</span></a></span></p> <p> </p>

بکس بادی شفت کوتاه 3.4

قیمت ‎ریال0
<p><strong><strong>بکس بادی</strong> کوکن</strong></p> <p><strong>مشخصات</strong> :</p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4552/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86">بکس بادی</a> برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره با قدرت بالا استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد : پنوماتیک.</li> <li>دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر.</li> <li>سایز درایو : 3.4 اینچ.</li> <li>سایز پیچ : 19 میلیمتر.</li> <li>طول کلی <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4554/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">بکس بادی</a><strong> </strong>: 312 میلیمتر.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این<strong> بکس بادی</strong> 6500 دور بر دقیقه می باشد.</li> <li>اندازه شیلنگ این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4534/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"> <strong>بکس بادی</strong> 1.2 </a>اینچ می باشد.</li> <li>وزن : 5.4 کیلوگرم.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4518/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">قیمت بکس بادی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4554/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4528/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1054/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی هیوندای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1072/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی هنس</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1067/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی تاپ تول</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4518/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادیشفت کوتاه</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1053/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بکس برقی رونیکس</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1047/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> بکس برقی هازت  </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4532/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4532/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">کوکن </span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4525/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-12-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی صنعتی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4552/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;"> قیمت بکس بادی بیصدا</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1051/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی سنگین </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1062/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-12-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی سبک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1056/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی کوپکو</span></a>  ,, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4533/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی کوتاه</span></a>  , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4527/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی جینوس 3/4</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4534/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی 3/4</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1056/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4552/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">خرید بکس بادی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1071/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی دامار</span></a>  , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1078/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی شفت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4543/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی کوکن</span></a> , بکس بادی گاراژی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4543/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">کوکن بکس , </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4539/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی شفت بلند</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4531/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-34-"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی شفت کوتاه</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4530/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی مستقیم</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4540/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> تعمیر بکس بادی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1074/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> قیمت بکس بادی جینیوس ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1070/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس بادی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4499/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">, آچار بکس بادی مستقیم </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4569/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;"> آچار بکس بادی کوکن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4530/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">, بکس بادی کوکن ژاپن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4540/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">بکس شفت بلند</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4539/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">بکس شفت بلند 1 اینچی  ,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4499/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> آچار بکس بادی</span></a></span></p>

آچار بکس بادی خاص

قیمت ‎ریال0
<p><strong>بکس بادی کوکن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4569/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86">بکس بادی</a> برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره با قدرت بالا استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد : پنوماتیک.</li> <li>دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر.</li> <li>سایز پیچ : 22 میلیمتر.</li> <li>ماکزیمم گشتاور : 650 نیوتن بر متر.</li> <li>طول کلی بکس بادی : 384 میلیمتر.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4569/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"> بکس بادی</a> 1800 دور بر دقیقه می باشد.</li> <li>اندازه شیلنگ این ب<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4568/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86">کس بادی 1.2</a> اینچ می باشد.</li> <li>وزن : 6.9 کیلوگرم.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4567/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5"> قیمت بکس بادی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#000000;"><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4568/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4569/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1054/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی هیوندا</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1072/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی هنس</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1055/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی تاپ تول</span></a> , ب<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4509/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کس بادی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1053/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> بکس برقی رونیکس</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1047/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1047/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">هازت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1072/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی صنعتی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4508/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی بیصدا</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4493/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی سنگین </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1057/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی سبک </span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1068/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1068/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">فورس</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1074/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی جینیوس</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1065/%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی جینوس 3/4</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4527/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-34-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی 3/4 ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4569/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4568/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">خرید بکس بادی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1050/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی سبک و برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4567/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی سبک و سنگین</span></a></span><span style="color:#000000;"><span style="color:#ffffff;"> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4547/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی کوکن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4553/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی گاراژی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4552/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86"><span style="color:#ffffff;">کوکن بکس </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4517/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی شفت بلند</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4553/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> بکس بادی شفت کوتاه </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4549/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی مستقیم</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4499/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;">تعمیر بکس بادی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1074/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس بادی جینیوس</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4510/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس بادی ,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4499/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> آچار بکس بادی مستقیم</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4510/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس بادی کوکن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4513/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><span style="color:#ffffff;">بکس بادی کوکن ژاپن</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4517/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> بکس شفت بلند</span></a> , </span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4547/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">بکس شفت بلند 1 اینچی</span> </a></span></span></p>

شیلنگ باد فنری

قیمت ‎ریال0
<p><strong>شیلنگ باد فنری</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1160/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7">شلنگ</a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1160/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7"> باد فنری</a></strong> برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود.</li> <li>طول این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">شلنگ باد فنری</a></strong> 15متر می باشد.</li> <li>قطر شیلنگ 8 میلیمتر است.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1">شیلنگ باد فنری</a><strong> </strong>تولید شده از بهترین مواد پلی اورتان می باشد.</li> <li>این شیلنگ باد فنری  دارای کوپلینگ و اتصالات بزرگ می باشد.</li> <li>قابلیت جمع شوندگی سریع.</li> <li>این شیلنگ باد فنری قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده حتی در دمای پایین را دارد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>مناسب برای اتصال به کمپرسور هوا .</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"> <strong>شیلنگ باد فنری </strong></a>ساخت کشور چین می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1161/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1161/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">شیلنگ باد فنری</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">شیلنگ باد فنری</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">شیلنگ باد فنری چیست</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1161/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">شیلنگ باد فنری 5 متری رونیکس,</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7">قیمت شیلنگ باد فنری</a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"> خرید شیلنگ باد فنری</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7">شیلنگ باد فنری 10 متری </a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1161/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"> شیلنگ باد فنری رونیکس,</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1">شیلنگ باد فنری دیجی کالا,</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1"> شیلنگ باد فنری نووا</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1161/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">شیلنگ باد فنری 10 متری</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">شیلنگ باد فنری 5 متری</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1">شلنگ باد فنری</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1159/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">شیلنگ باد رونیکس</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1">شیلنگ باد  فشارقوی</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7">شیلنگ باد</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7">, شیلنگ باد کمپرسور هو</a>ا, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1163/%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1">شیلنگ باد توسن</a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1162/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7">شیلنگ باد کمپرسور</a></p>

اره بادی کوکن

قیمت ‎ریال0
<p> <strong>اره بادی</strong> </p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4624/-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><strong>اره بادی</strong> </a>برای رویه کوبی مبل, چهارچوب, مونتاژ کابینت, کف پوش و ... استفاده میگردد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4624/-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">پنوماتیک</a> می باشد.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4624/-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">اره بادی</a> 9000 دور در دقیقه می باشد.</li> <li>سرعت برش : 600 دور در دقیقه.</li> <li>طول قابل کار : 9 میلیمتر.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4624/-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">چکش بادی</a> 232 میلیمتر است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>سایز ورود شیلنگ این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/838-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"> اره بادی</a> 1/4 اینچ می باشد.</li> <li>دارای 0.75 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4624/-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"> قیمت چکش بادی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul>

مینی فرز بادی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مینی فرز بادی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9">مینی فرز بادی</a> </strong>برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>قدرت این <strong>مینی فرز بادی </strong>2.5 کیلو وات می باشد.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-">مینی فرز بادی</a> </strong>12000 دور بر دقیقه است.</li> <li>مصرف هوای این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><strong> سنگ فرز بادی</strong> </a>34 لیتر در ثانیه می باشد.</li> <li>فشار صدا 75 دسی بل می باشد.</li> <li>حداکثر فشار کاری این <strong>مینی فرز </strong>6.3 بار است.</li> <li>دارای قدرت بالا نسبت به وزن.</li> <li>دارای 2.1 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور سوئد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong><a href="%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت <strong>مینی فرز بادی</strong></a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پولیش با دریل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پولیش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پولیش بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">پولیش با سنگ فرز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">پولیش با مینی فرز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پولیش دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4612/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت پولیش بادی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پولیش بادی اطلس کویکو,</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه پولیش بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4612/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید پولیش بادی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;"> ابزار پولیش بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;"> فروش پولیش زن بادی,</span></a> <a href="%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت سنگ سنباده بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">سنگ سنباده مینی فرز,</span></a> <a href="%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت سنگ سنباده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4612/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مینی فرز رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی فرز رونیکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">مینی فرز بوش آلمان</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4612/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مینی سنگ فرز بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی فرز بادی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4612/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مینی فرز بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1115/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;"> ابزار مینی فرز بادی</span></a>, <a href="%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت مینی سنگ فرز بادی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">, سنباده بادی اطلس کویکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1112/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">فرز انگشتی رونیکس, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4608/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">فرز انگشتی بادی ژاپنی</span></a></span></p>

مهره پرچ کن بادی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مهره پرچ کن بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1201/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">مهره پرچ کن بادی </a>در صنایع خودروسازی, کشتی رانی و هوافضا که حجم و قدرت کار بالاست, استفاده می شود.</li> <li>دارای بدنه ساخته شده از آلومینیوم و فولاد جهت مقاومت بالا.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>مخزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1202/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C">مهره پرچ کن بادی</a><strong> </strong>100 میلی لیتر می باشد.</li> <li>فشار کاری این مهره پرچ کن 5.7 بار است.</li> <li>سایز اتصال هوا 1/4 اینچ می باشد.</li> <li>توان این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1202/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C">مهره پرچ کن بادی</a><strong> </strong>11000 نیوتن می باشد.</li> <li>سایز این <strong>مهره پرچ</strong> <strong>کن </strong>17.24, 17.27, 17.29 و 17.32 است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>مصرف هوای این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1200/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-">مهره پرچ کن بادی</a><strong> </strong>2.3 لیتر می باشد.</li> <li>دارای 1.6 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1199/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت <strong>مهره پرچ کن بادی</strong></a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1199/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهره پرچ کن بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1203/%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> مهره پرچ کن بادی گزیپا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1203/%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">مهره پرچ کن بادی فار,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1201/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه مهره پرچ کن بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1200/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-"><span style="color:#ffffff;">قیمت مهره پرچ کن بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1202/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع مهره پرچ کن بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1199/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید مهره پرچ کن بادی </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1198/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فروش مهره پرچ کن بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1200/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه مهره پرچ کن بادی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1198/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> مهره پرچ کن  دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1202/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پرچ کن برقی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1199/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت مهره پرچ کن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1201/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع مهره پرچ کن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1198/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهره پرچ کن پنوماتیک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1203/%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> مهره پرچ کن سر دریلی</span></a></span></p>