چکش گلزن جوشکاری (مستقیم و تفنگی)

6,600,000 تومان
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ظرفیت این چکش گل زن بادی 3 میلیمتر در 12 تعداد می باشد. سایز شیلنگ 6.5 میلیمتر...
8,800,000 تومان
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ظرفیت این گل زن جوشکاری 3 میلیمتر در 19 تعداد می باشد. سایز شیلنگ 6.5 میلیمتر...
12,647,000 تومان
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. تعداد سوزن این گل زن جوشکاری 28 عدد می باشد. دارای طراحی منحصر به فرد و...
تماس بگیرید
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. تعداد سوزن این گل زن جوشکاری 12 عدد می باشد. دارای طراحی منحصر به فرد و...
تماس بگیرید
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ضربات این گل زن جوشکاری 40 هرتز می باشد. سایز شیلنگ 10 میلیمتر است. دارای...
تماس بگیرید
گل زن جوشکاری بادی مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ضربات این گل زن جوشکاری 73 هرتز می باشد. سایز شیلنگ 10 میلیمتر است. دارای...
تماس بگیرید
گل زن جوشکاری بادی  مشخصات : از چکش گلزن جوشکاری برای از بین بردن زائده های جوشکاری استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ضربات این گل زن جوشکاری 4.000 bpm می باشد. سایز شیلنگ 10 میلیمتر است. میزان...
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فهرست