پولیفت , پولیفت زنجیری , خرید پولیفت زنجیری , پولیفت چیست , پولیفت سیم بکسلی , پولیفت و تیفور , پولیفت 3 تن ,

پولیفت زنجیری

پولیفت زنجیری ابزاری است که از آن برای جابه جایی عمودی اجسام و بارهایی که وزن سنگینی دارند و جابه جا کردن آن ها کار بسیار سختی است استفاده میشود.همچنین  از پولیفت می توان برای جابه جایی اجسام و بارها در هر زاویه ای استفاده کرد. پولیفت زنجیری دارای دو نوع قلاب ثابت و متحرک می باشد که قلاب ثابت به دیوار و قلاب متحرک به بار وصل می شود و در نتیجه باعث جا به جایی بار می شود. از پولیفت زنجیری در صنایع ساختمان سازی ، پل سازی، آتش نشانی، برق و مخابرات و... استفاده می شود.

فیلترهای فعال