سرپیک جوش_سر پیک برش

تماس بگیرید
دسته سرپیک برش مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این دسته سرپیک برش کاری ساخته شده از برنج می باشد. این دسته مناسب برای...
تماس بگیرید
سرپیک برش مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. جنس نازل این سرپیک هوا برش از جنس مس...
تماس بگیرید
سرپیک جوش مشخصات: سرپیک جوشکاری نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. جنس نازل این سرپیک جوش از جنس مس می...
تماس بگیرید
سرپیک برشکاری مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. تولید شده به روش فورج. این سر پیک...
تماس بگیرید
سرپیک جوشکاری نووا مشخصات: سرپیک جوشکاری نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. این سرپیک جوش دارای 4 نازل...
تماس بگیرید
سرپیک برش مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. این سرپیک هوا برش دارای دو شیر جهت...
تماس بگیرید
سرپیک برش نوا مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. ظرفیت برش این سرپیک هوا برش 6 -...
تماس بگیرید
سرپیک جوشکاری مشخصات: سرپیک جوشکاری نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. این سرپیک جوشکاری مناسب برای انواع جوشکاری سنگین صنعتی می باشد. بدنه ی این...
تماس بگیرید
سرپیک برش مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. این سرپیک برش کاری دارای محفظه اختلاط...
تماس بگیرید
سرپیک هوا برش مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سر پیک برشکاری ساخته شده از برنج می باشد. نازل در برابر برگشت شعله...
تماس بگیرید
سرپیک برش زینسر مشخصات: سر پیک برش نازلی می باشد که با توجه به شماره هایی که دارند برای گرم کردن, برش دادن و یا جوشکاری استفاده می شود. جنس بدنه ی این سرپیک ساخته شده از برنج می باشد. این سر پیک برشکاری دارای 4 عدد...
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

فهرست