الکترود جوش پلی اتیلن

285,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  سیم جوش پلی اتیلن 3 میلیمتر سفید مشخصات : الکترود جوش پلی اتیلن جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 3 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ...
725,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  مشخصات : الکترود جوش پلاستیک جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 4 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ سیم جوش پلی اتیلن در حدود 5 کیلوگرم...
925,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  سیم جوش پلی اتیلن 5 میلیمتر سفید  مشخصات : الکترود جوش پلی اتیلن جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 5 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ...
285,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  مشخصات : الکترود جوش پلی اتیلن جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 3 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ سیم جوش پلی اتیلن در حدود 5 کیلوگرم...
725,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  مشخصات : الکترود جوش پلی اتیلن جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 4 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ سیم جوش پلی اتیلن در حدود 5 کیلوگرم...
925,000 تومان
الکترود جوش پلی اتیلن  مشخصات : الکترود جوش پلی اتیلن جهت جوش کاری انواع سطوح پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد. قطر خارجی این مفتول جوش پلی اتیلن 5 میلیمتر است. وزن تقریبی هر توپ سیم جوش پلی اتیلن در حدود 5 کیلوگرم...
نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فهرست