85 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 85 مورد

فیلترهای فعال

گریس پمپ بادی 30 کیلویی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گریس پمپ بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><strong>گریس پمپ سطلی</strong> </a>برای گریس کاری و روان کاری انواع یاتاقان,  بلبرینگ ها, تمامی خودروها, دستگاه های صنعتی و ...  استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن این <strong>گریس پمپ بادی</strong> 30 کیلوگرم می باشد.</li> <li>مصرف هوا 230 لیتر در دقیقه است.</li> <li>سایز ورودی هوا این <strong>گریس پمپ بادی </strong>1/4 اینچ است.</li> <li>خروجی روغن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">گریس پمپ بادی</a> </strong>1.10 کیلوگرم در دقیقه میباشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>فشار خروجی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C">گریس پمپ</a><strong>  </strong>500 بار است.</li> <li>ماکزیمم فشار هوا 10 بار است.</li> <li>فشار کاری این <strong>گ<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">ریس پمپ</a> </strong>2 - 10 بار می باشد.</li> <li>سطح صدا : 81 دسی بل می باشد.</li> <li>این <strong>گریس پمپ سطلی </strong>ساخت کشور هند است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت گریس پمپ سطلی</a>  </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس نسوز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس خور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">, گریس سیلیکون, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس کلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس جونز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس چیست</span></a>,,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پاریس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ پنوماتیکی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ سطلی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ فشار قوی</span></a>, , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بادی فشار قوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی سطلی پارس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی کروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی گروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ برقی آلمان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">پمپ بادی بشکه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی gm</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی ایتالیا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ بادی دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ کروز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

آچار تخت چکش خور

قیمت ‎ریال0
<p><strong>آچار تخت چکش خور</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong><strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C">آچار تخت چکش خور</a> </strong></strong>برای کارهای که فوق سنگین است, استفاده می شود.</li> <li>دارای دو مقیاس اینچی و میلیمتری.</li> <li>سایز این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"> آچار تخت چکش خور</a><strong> </strong>از 19 الی 130 میلیمتر می باشد.</li> <li>این آچار چکش خور از نوع دسته کوتاه می باشد.</li> <li>ساخته شده از کروم - وانادیوم.</li> <li>این آچار فشارقوی به وسیله ی فرایند فورج ساخته شده است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>سر این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"> <strong>آچار فشارقوی</strong></a> به صورت تخت می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1">قیمت آچار فشار قوی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس فشارقوی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار فشارقوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> آچار چکش خور ضدجرقه</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> آچار چکش خور برنجی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">, قیمت آچار چکش خور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> آچار رینگی چکش خور, قیمت آچار چکش خور برنجی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار رینگ چکش خور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">فروش آچار چکش خور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور دیجی کالا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خوار,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی چیست, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی لایت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی بلند</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> بکس فشار قوی تاپ تول</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">جعبه بکس فشار قوی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جعبه بکس فشار قوی تاپ تول,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت بکس فشار قوی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> آچار بکس فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">جعبه بکس فشار قوی جنیوس</span></a></span></p>

گریس پمپ دستی رونیکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گریس پمپ دستی رونیکس</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>گر<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">یس پمپ دستی</a></strong> برای روانکاری ها با حجم کم تر استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>دارای قدرت مکش بالا با سیستم تخلیه مناسب.</li> <li>ظرفیت مخزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88">گریس پمپ دستی</a><strong> </strong>400 سی سی می باشد.</li> <li>دسته این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1503/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA">گریس پمپ </a>برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>UMETA</li> <li>بدنه تولید شده از فولاد مقاوم به وسیله ماشین کاری دقیق.</li> <li>فشار کاری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"> <strong>گریس پمپ دستی </strong></a>310 بار می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>ساخت کشور تایوان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">و </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">قیمت گریس پمپ دستی</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, گریس نسوز, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس خور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, گریس سیلیکون,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1503/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">گریس کلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1506/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس جونز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس چیست</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, گریس هابر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ دستی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, گریس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">پمپ برقی, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پاریس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1506/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ پنوماتیکی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ سطلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1501/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1506/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی فشار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1506/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قوی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی سطلی پارس,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی کروز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی گروز</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1503/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">, گریس پمپ بادی قیمت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ برقی آلمان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی بشکه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> پمپ بادی دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی gm,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1512/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1501/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی ایتالیا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی دست</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1505/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ کروز</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1503/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">, سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

اکسپندر میله ای

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اکسپندر میله ای</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4319/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"> اکسپندر میله ای</a> برای گشاد کردن لوله های مسی, آلومینیومی, تیتانیوم, فولاد نرم و ... استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>این اکسپندر میله ای مناسب برای کارهای پلایشگاهی و فوق سنگین می باشد.</li> <li>سایز درایو این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p337/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p337/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C">اکسپندر میله ای</a> </strong>3/4 اینچ است.</li> <li>میله این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"> <strong>اکسپندر</strong></a> از جنس فولاد می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>در سایز ها و اندازه های مختلفی ساخته می شود.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1467/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><strong>قیمت اکسپندر لوله</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر چیست </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر لوله</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1467/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر دستی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p337/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر لوله مسی </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر لوله چیست</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4319/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر برقی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">دستگاه اکسپندر لوله </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p337/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فروش دستگاه اکسپندر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">خرید دستگاه اکسپندر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه اکسپندر</span></a></span></p>

اکسپندر هیدرولیکی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اکسپندر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><strong> <strong>اکسپندر هیدرولیکی</strong></strong></a> برای گشاد کردن لوله های مسی, آلومینیومی, تیتانیوم, فولاد نرم و ... استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد این <strong>اکسپندر لوله</strong> هیدرولیک / دستی می باشد.</li> <li>سایز قابل گشاد کردن 10 - 42 میلیمتر است.</li> <li>دسته ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4319/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C">اکسپندر هیدرولیکی</a><strong> </strong>برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>سایز فک ها : 10,12,16,19,22,25,32,35,42 میلیمتر.</li> <li>ضخامت قابل کار این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4318/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4318/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C">اکسپندر لوله</a> </strong>1 میلمیتر است.</li> <li>ابعاد دستگاه : 44×35×10 سانتی متر.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"> <strong>اکسپندر هیدرولیکی</strong></a> دارای 8 عدد سری می باشد.</li> <li>دارای 6 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"> <strong>قیمت اکسپندر لوله</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر چیست </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر لوله </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4318/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4319/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر لوله مسی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر لوله چیست</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اکسپندر برقی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه اکسپندر لوله ,</span></a> قیمت <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4318/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اکسپندر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4315/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش دستگاه اکسپندر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1468/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">خرید دستگاه اکسپندر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p339/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه اکسپندر</span></a></span></p> <p> </p>

واسکازین پمپ سطلی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>واسکازین پمپ سطلی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1538/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C">پمپ واسکازین</a> قابلیت افزایش فشار واسکازین را تا 3 برابر فشار هوای ورودی به پمپ واسکازین دارد.</li> <li>این واسکازین پمپ برای مکان هایی که برق یا کمپرسور هوا موجود نمیباشد مناسب است.</li> <li>ظرفیت مخزن 16 لیتر می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>دسته این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1540/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">واسکازین پمپ </a>برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>دارای شیلنگ فشار قوی به طول 1.5 متر.</li> <li>فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1537/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C">واسکازین پمپ سطلی</a><strong> </strong>150 - 350 بار است.</li> <li>دسته دارای سه موقعیت عملیاتی می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>مناسب برای انواع روانکارها.</li> <li>این <strong>واسکازین پمپ </strong>ساخت کشور اسپانیا است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1539/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE"> <strong>قیمت</strong> <strong>واسکازین پمپ سطلی</strong></a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1538/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">واسکازین چیست</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1540/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> واسکازین پمپ</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1537/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> واسکازین پمپ سطلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1539/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">واسکازین پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1540/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">واسکازین پمپ کروز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1538/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پمپ واسکازین</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1537/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت واسکازین پمپ دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1537/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت واسکازین پمپ سطلی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1539/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">, واسکازین پمپ</span></a></span></p>

آچار ضد جرقه

قیمت ‎ریال0
<p><strong>آچار ضد جرقه</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1471/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87">ابزار های ضدجرقه </a>در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.</li> <li>این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و احتراق نمی‌شوند.</li> <li>این آچار دارای ست 7 عددی است.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1473/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C">آچار ضد جرقه</a><strong> </strong>ساخته شده از برنج می باشد.</li> <li>سایز : 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/18 اینچ.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی است.</li> <li>در محیط هایی که گاز وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1474/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"> <strong>آچار ضد جرقه</strong></a> دارای کیف جهت حمل و نقل می باشد.</li> <li>ساخت کشور آمریکا.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1472/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><strong>قیمت <strong>آچار ضد جرقه</strong></strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1471/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">آچار ضد جرقه,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1496/%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> آچار فرانسه ضد جرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1472/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">انبر کلاغی ضد جرقه,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1471/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87https://rastegarsanat.com/fa/p1471/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">آچار آلات چکش خور ضد جرقه و معمولی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1475/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">دم پهن ضد جرقه</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1474/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> چکش ضد جرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1473/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سیم ضد </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1473/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرقه</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1480/%D9%81%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> فرچه سیمی ضد جرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1477/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">ست آچار ضد جرقه,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1488/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">پیچ گوشتی ضد جرقه,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1495/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">انبر دست</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1496/%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> آلن ضد جرقه,</span></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1480/%D9%81%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیچی ضد جرقه, </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1494/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اره ضد جرقه,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1492/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">شگل ضد </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1492/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1495/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">سوهان ضد جرقه</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1473/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تبر ضد جرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1478/%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87"><span style="color:#ffffff;">گیره لوله گیر ضد جرقه</span></a></span></p>

لیتر شمار دیجیتالی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>لیتر شمار دیجیتالی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1542/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">لیتر شمار</a> برای سنجش میزان خروجی روغن, آب, بنزین و ... استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد این لیتر شمار به صورت دیجیتالی می باشد.</li> <li>مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتالی.</li> <li>حداکثر فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1544/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">لیتر شمار دیجیتالی</a><strong> </strong>70 بار می باشد.</li> <li>قابلیت کار در دمای -14 الی 55 درجه سانتی گراد.</li> <li>سایز ورودی هوا این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1545/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1545/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">لیتر شمار</a> </strong>1/2 اینچ می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>بدنه از جنس آلومینیوم با محافظ پلاستیکی می باشد.</li> <li>نرخ جریان این <strong>لیتر شمار دیجیتالی </strong>1 - 30  LPM است.</li> <li>دارای دقت  +/ - 0.50%.</li> <li>این <strong>لیتر شمار  </strong>ساخت کشور هند است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1543/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"> <strong>قیمت</strong> <strong>لیتر شمار دیجیتالی</strong></a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1544/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">لیتر شمار</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1545/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> لیتر شمار دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1542/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لیتر شمار نفت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1545/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لیتر شمار عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1543/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">لیتر شمار مکانیکی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1542/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, لیتر شمار دیجیتالی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1544/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> قیمت لیتر شمار دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1543/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">فروش لیتر شمار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1543/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">دیجیتالی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1545/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه لیتر شمار</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1543/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گان بنزین لیتر شمار</span></a></span></p>

گریس پمپ سطلی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گریس پمپ سطلی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C">گریس پمپ سطلی</a> برای گریس کاری و روان کاری انواع یاتاقان,  بلبرینگ ها, تمامی خودروها, دستگاه های صنعتی و ...  استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">گریس پمپ <strong>سطلی</strong></a> </strong>60 کیلوگرم می باشد.</li> <li>نرخ جریان :  1700 گرم در دقیقه.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"> <strong>گریس پمپ بادی</strong></a> جهت حمل و نقل راحت دارای 4 عدد چرخ می باشد.</li> <li>ماکزیمم فشار کاری 400 بار است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>سایز محل اتصال 1/4 اینچ.</li> <li>ابعاد این گریس پمپ بادی  1100*500*400 میلیمتر است.</li> <li>دارای 30 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>ساخت کشور ایتالیا.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت گریس پمپ سطلی</a><strong>  </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1522/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> گریس نسوز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1517/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> گریس خور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس سیلیکون</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1522/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">, گریس کلی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1517/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس جونز</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">, گریس چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1516/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-20-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس هابر,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1519/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ دستی, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1507/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">گریس پاریس,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4475/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ پنوماتیکی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ سطلی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1522/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ فشار قوی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1517/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی فشار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1517/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">قوی, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1516/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-20-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی سطلی پارس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1519/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی کروز,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1517/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی گروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی آلمان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1507/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1507/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">بادی بشکه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4475/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی gm,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی قیمت, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1516/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-20-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی ایتالیا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ کروز, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

سری گریس پمپ

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سری گریس پمپ</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1525/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">سری گریس پمپ</a></strong> به صورت چهار نظام می باشد.</li> <li>دارای 1/8 اینچ سایز می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1528/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">سری گریس پمپ</a><strong> </strong>مناسب گریس پمپ های دستی می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1527/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">سری گریس پمپ </a>در برابر سایش و خوردگی مقاوم است.</li> <li>ساخته شده از آهن ( فولاد نرم ).</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1530/%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1530/%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-">سری گریس پمپ</a> </strong>برای طول عمر بالا دارای روکش کروم می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>قابلیت نصب بسیار آسان.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1526/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1526/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2">سری گریس پمپ</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1536/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1-90-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, گریس پاریس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1533/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ پنوماتیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1532/%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ سطلی</span></a>, ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1525/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ فشار قوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1536/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1-90-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1534/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی فشار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1534/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">قوی, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1530/%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی سطلی پارس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1534/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی کروز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1526/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی گروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1532/%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1527/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی آلمان,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1536/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1-90-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1536/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1-90-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بادی بشکه ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1532/%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1530/%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی gm,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1533/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1526/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1530/%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی ایتالیا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1525/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1525/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1526/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ کروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1525/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

گریس پمپ بادی 15 کیلویی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گریس پمپ بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"> <strong>گریس پمپ سطلی</strong> </a>برای گریس کاری و روان کاری انواع یاتاقان,  بلبرینگ ها, تمامی خودروها, دستگاه های صنعتی و ...  استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C">گریس پمپ بادی</a> 15 کیلوگرم می باشد.</li> <li>مصرف هوا 230 لیتر در دقیقه است.</li> <li>سایز ورودی هوا این <strong>گریس پمپ بادی </strong>1/4 اینچ است.</li> <li>خروجی روغن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"> <strong>گریس پمپ بادی </strong></a>1.10 کیلوگرم در دقیقه میباشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>فشار خروجی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">گریس پمپ </a> </strong>500 بار است.</li> <li>ماکزیمم فشار هوا 10 بار است.</li> <li>فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">گریس پمپ</a><strong> </strong>2 - 10 بار می باشد.</li> <li>سطح صدا : 81 دسی بل می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88">گریس پمپ سطلی </a>ساخت کشور هند است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت گریس پمپ سطلی</a><strong>  </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس نسوز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس خور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس سیلیکون,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس کلی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس جونز, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس چیست</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پاریس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ پنوماتیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ سطلی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1499/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">بادی فشار قوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی سطلی پارس</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی کروز, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی گروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی آلمان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1500/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی بشکه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4468/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1504/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی gm</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1498/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1497/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">ایتالیا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4472/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ بادی دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1513/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ کروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4473/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

آچار دم موشی فشار قوی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>آچار تخت چکش خور</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"> آچار تخت چکش خور</a><strong><strong> </strong></strong>برای کارهای که فوق سنگین است, استفاده می شود.</li> <li>این آچار دم موشی از سایز 7 میلیمتر تا 100 میلیمتر موجود می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی است.</li> <li>طول این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"> <strong>آچار تخت دم موشی</strong></a> از 78 تا 1000 میلیمتر موجود می باشد.</li> <li>ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا.</li> <li>عرض دهانه این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><strong> آچار تخت چکش خور</strong> </a>از 15 تا 205 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>دارای حداکثر تماس برای کاهش آسیب به پیچ و مهره.</li> <li>ضخامت کل از 3.2 تا 26.1 میلیمتر موجود است.</li> <li>این آچار دم موشی دارای حداکثر عملکرد بدون سایش.</li> <li><span style="text-align:justify;">بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</span></li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1">قیمت آچار فشار قوی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار فشار قوی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس فشارقوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> آچار فشارقوی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> آچار چکش خور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور ضدجرقه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور برنجی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت آچار چکش خور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار رینگی چکش خو</span></a>ر, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت آچار چکش خور برنجی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">, آچار رینگ چکش خور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش آچار چکش خور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خور دیجی کالا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> آچار چکش خور قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">آچار چکش خوار, بکس فشار قوی</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1464/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی بلند</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بکس فشار قوی تاپ تول</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">جعبه بکس فشار</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جعبه بکس فشار قوی تاپ تول</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1462/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت بکس فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1461/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">آچار بکس فشار قوی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1465/%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جعبه بکس فشار قوی جنیوس</span></a></span></p>