انواع الماس تراشکاری

تماس بگیرید
الماس تراشکاری سه گوش مشخصات : این الماس تراشکاری توانایی برشکاری فولاد از P20 - P40 را دارد. این الماس تراشکاری به صورت سه گوش می باشد گرید الماس YBC351 دارای تراشکاری مناسب با طول عمر بالا دارای کیفیت و مقاومت...
تماس بگیرید
الماس تراشکاری لوزی مشخصات : الماس تراش را روی هولدر تراشکاری قرار می دهند. الماس تراشکاری دارای اشکال متفاوتی می باشد. این الماس تراشکاری به صورت لوزی می باشد. دارای تراشکاری مناسب با طول عمر بالا دارای جعبه...
تماس بگیرید
الماس تراشکاری سه گوش مشخصات : این الماس تراشکاری توانایی برشکاری فولاد از P20 - P40 را دارد. این الماس تراشکاری به صورت سه گوش می باشد گرید الماس YBC351 دارای تراشکاری مناسب با طول عمر بالا دارای کیفیت و مقاومت...
تماس بگیرید
الماس تراشکاری گام زنی مشخصات: الماس گام زنی برای دنده کردن درون و بیرون لوله یا میلگرد و ... استفاده میشود. این الماس تراشکاری به صورت سه گوش می باشد. دارای تراشکاری مناسب با طول عمر بالا الماس گام زنی 16IRAG55...
تماس بگیرید
الماس تراشکاری گام زنی مشخصات: الماس گام زنی برای دنده کردن درون و بیرون لوله یا میلگرد و ... استفاده میشود. این الماس تراشکاری به صورت سه گوش می باشد. دارای تراشکاری مناسب با طول عمر بالا الماس گام زنی 16IRAG55...
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فهرست