برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

انواع هلدر تراشکاری

تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 115 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 12...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 170 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 32...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. این هلدر تراشکاری صورت دو نوع چپ گرد و راست گرد می باشد. این هلدر تراشکاری به صورت...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 40 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 12.5...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 350 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 37.5...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 300 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 30 میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 350 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 37 میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 170 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 125 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25 میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراشکاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر تراش هم به صورت الماسه خور و هم به صورت ساده می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 170 میلیمتر می باشد. هلدر دستگاه تراش...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 300 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 32میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراش  برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد. سایز قطر دسته و...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. مناسب برای گوشه ها می باشد دارای کیفیت و مقاومت بالایی می...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاریمشخصات :هلدر تراش  برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد.طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد.سایز قطر دسته و ارتفاع...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. مناسب برای گوشه ها می باشد دارای کیفیت و مقاومت بالایی می...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 63 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 20 میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25میلیمتر...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باسسSشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع...
تماس بگیرید
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراش کاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد. سایز قطر دسته...

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم