فیلترها

قیمت

5,100 تومان - 14,505 تومان

در انبار

ماسک دهانی

7,400 تومان
مشخصات : ماسک دهنی تک فیلتره برای فیلتر کردن ذرات گردو غبار و برای جذب مواد شیمیایی و بو به کار می رود. این ماسک ایمنی به صورت سوپاپ دار می باشد. این ماسک دهانی فیلتردار دارای کش قابل تنظیم است. این ماسک ایمنی صورت...
7,400 تومان
ماسک دهنی تک فیلتره مشخصات : ماسک دهنی تک فیلتره  برای فیلتر کردن ذرات گردو غبار و برای جذب مواد شیمیایی و بو به کار می رود. این ماسک ایمنی کار به صورت سوپاپ دار می باشد. این ماسک دهانی سوپاپ دار دارای کش قابل تنظیم...
8,600 تومان
ماسک دهانی تک فیلتره مشخصات : ماسک دهنی تک فیلتره برای فیلتر کردن ذرات گردو غبار و برای جذب مواد شیمیایی و بو به کار می رود. این ماسک ایمنی به صورت سوپاپ دار می باشد. این ماسک دهانی فیلتردار دارای کش قابل تنظیم است....
5,100 تومان
ماسک دهانی سفید فیلتردار مشخصات : ماسک دهنی تک فیلتره  برای فیلتر کردن ذرات گردو غبار و برای جذب مواد شیمیایی و بو به کار می رود. این ماسک ایمنی کار به صورت سوپاپ دار می باشد. این ماسک دهانی سوپاپ دار دارای کش قابل...
14,500 تومان
 ماسک دهانی پارچه ای مشخصات : ماسک دهنی پارچه ای  برای فیلتر کردن ذرات گردو غبار و برای جذب مواد شیمیایی و بو به کار می رود. این ماسک دهانی پارچه ای دارای کش قابل تنظیم می باشد. این ماسک ایمنی قدرت فیلتراسیون بالایی...
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فهرست