تیغ اره آتشی

1,845,000 تومان
تیغ اره آتشی 4 میل  مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ابعاد تیغ اره آتشی : 40 * 4 * 520 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 520 میلیمتر. تعداد دندانه این تیغ اره دیسکی اتشی 300...
1,820,000 تومان
تیغ اره آتشی 5 میل  مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 40*5*600 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 600...
5,060,000 تومان
تیغ اره آتشی مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره آتشی سه گل : 120*4*800 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 800 میلیمتر. جنس...
1,897,500 تومان
تیغ اره آتشی  مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 40*4*600 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 600 میلیمتر. جنس...
1,050,000 تومان
 تیغ اره آتشی 4 میل مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره آتشی سه گل : 40*4*520 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 520...
985,000 تومان
تیغ اره آتشی 3 میل  مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 40*3*520 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 520...
تماس بگیرید
تیغ اره آتشی مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 120*6*720 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 720 میلیمتر....
1,580,000 تومان
تیغ اره آتشی 5 میلیمتر  مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 40*5*620 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 620...
تماس بگیرید
تیغ اره آتشی 4 میل مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره آتشی سه گل : 40*4*620 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 620...
تماس بگیرید
تیغ اره آتشی مشخصات : از تیغ اره آتشی برای برش آهن ، آلومینیوم و استیل و ... استفاده می شود. ایده آل برای برش لوله و پروفيل هاي آهني. ابعاد تیغ اره دیسکی اتشی : 40*4*520 میلیمتر می باشد. سایز : قطر 520 میلیمتر. تعداد...
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فهرست