اسپری تست جوشکاری

تماس بگیرید
اسپری تست جوشمشخصات : اسپری تست جوش به منظور تست جوش و سطوح قطعات مهندسی استفاده می شود. این اسپری شامل سه عدد اسپری تست جوش می باشد. DEVELOPER اسپری ظاهر کننده. REMOVER اسپری تمیز کننده. PENETRANT اسپری نفوذ کننده....
نمایش 1 تا 1 از 1 مورد

فهرست

خانه