قیچی نبشی بر

تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیکی مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان : 55 تن عرض قابل برش : 100 در 100 میلیمتر حداکثر ضخامت برش برای فولاد : 10 میلیمتر قابل اتصال به هر پمپ هیدرولیکی تا...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان : 20 تن سیستم کارکرد : هیدرولیکی قابل اتصال به هر پمپ هیدرولیکی تا فشار 700 بار قابل استفاده برای برش زاویه ای فولاد...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان : 35 تن سیستم کارکرد : هیدرولیکی قابل اتصال به هر پمپ هیدرولیکی تا فشار 700 بار قابل استفاده برای برش زاویه ای فولاد...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش : 150 میلیمتر سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی توان : 20 تن میزان فشار کاری : 700 بار ضخامت قابل برش : 10...
تماس بگیرید
نبشی بر دستی مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. عرض قابل برش : 200 میلیمتر سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی توان : 20 تن میزان فشار کاری : 700 بار ضخامت قابل برش : 10...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش : 150 میلیمتر سیستم کارکرد : هیدرولیک دستی توان : 20 تن میزان فشار کاری : 700 بار ضخامت قابل برش : 10 میلیمتر...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. عرض قابل برش : 75×75 میلیمتر سیستم کارکرد : هیدرولیک دستی توان : 20 تن میزان فشار کاری : 700 بار ضخامت قابل برش : 6...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. عرض قابل برش : 110×110 میلیمتر سیستم کارکرد : هیدرولیک دستی توان : 30 تن میزان فشار کاری : 700 بار ضخامت قابل برش : 10...
نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فهرست

خانه