قیچی نبشی بر

تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان این قیچی دستگاه قیچی نبشی بر 55 تن می باشد. عرض قابل برش 100 در 100 میلیمتر است. حداکثر ضخامت برش برای فولاد : 10...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان این قیچی دستگاه قیچی نبشی بر 20 تن می باشد. سیستم کارکرد این نبشی بر هیدرولیکی می باشد. این قیچی نبشی بر هیدرولیکی می...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. توان این قیچی نبشی بر 35 تن می باشد. سیستم کارکرد این دستگاه قیچی نبشی بر می باشد. این قیچی نبشی بر هیدرولیکی می تواند به...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این نبشی بر هیدرولیک 150 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این قیچی نبشی بر دستی 20...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این نبشی بر هیدرولیک 200 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این قیچی نبشی بر دستی 20...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این قیچی نبشی بر دستی 150 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این دستگاه قیچی نبشی بر...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. عرض قابل برش این قیچی نبشی بر هیدرولیکی 75×75 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این قیچی نبشی...
تماس بگیرید
نبشی بر هیدرولیک مشخصات : از نبشی بر هیدرولیک جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود. عرض قابل برش این نبشی بر هیدرولیک 110×110 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این دستگاه قیچی...
نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فهرست