قیمت صفحه سنگ پروفیل بر با کیفیت رستگار صنعت

صفحه سنگ پروفیل بر

فیلترهای فعال

قیمت ‎ریال1,100,000
صفحه برش پروفیل مشخصات : صفحه سنگ پروفیل بر  قابلیت نصب بر روی دستگاه های مینی فرز و فرز را دارند و برای برش و ساییدن استفاده می شوند....