قیچی تسمه بر

تماس بگیرید
 قیچی تسمه بری مشخصات : از قیچی تسمه بری جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این قیچی تسمه بر 150 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این دستگاه برش تسمه 20 تن می...
تماس بگیرید
 قیچی تسمه بری مشخصات : از قیچی تسمه بری جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این قیچی تسمه بر 150 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این قیچی تسمه بر 20 تن می باشد....
تماس بگیرید
 قیچی تسمه بری مشخصات : از قیچی تسمه بری جهت برش بوش به صورت هیدرولیکی استفاده می شود. عرض قابل برش این قیچی تسمه بر 200 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. توان این دستگاه تسمه بر 35 تن می...
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فهرست