51 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 51 مورد

فیلترهای فعال

اره زنجیری شارژی ماکیتا

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اره زنجیری شارژی ماکیتا</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><strong>اره زنجیری شارژی</strong> </a>جهت بریدن درختان، هرس درختان یا تهیه هیزم استفاده می‌شود.</li> <li>منبع تغذیه این اره درخت بر باطری / شارژی می باشد.</li> <li>سرعت در حالت بی باری این <strong>اره زنجیری شارژی</strong> 500 متر در ثانیه است.</li> <li>دارای سیستم ترمز Kick-back.</li> <li>ولتاژ ورودی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C">اره درخت بر شارژی</a> 36 ولت است.</li> <li>طول برش 250 میلیمتر.</li> <li>دارای سیستن روغنکاری اتومات.</li> <li>حجم مخزن روغن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"> اره زنجیری شارژی</a> 120 میلی لیتر می باشد.</li> <li>نوع موتور به صورت برقی می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">اره زنجیری شارژی</a> 4.5 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7">قیمت <strong>اره درخت بر بنزینی </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بر بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره برقی درخت بر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر ماکیتا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بری برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت اره درخت بری</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, شاخه زن بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> اره شاخه زن بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره شاخه زن برقی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> شاخه زن برقی بوش</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> اره شاخه زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره زنجیری بنزینی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن,</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی رونیکس</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> علف زن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">برقی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, علف زن بنزینی کرون,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی دست دوم,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی چینی</span></a></span></p>

قیچی باغبانی لایت

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قیچی باغبانی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیچی باغبانی</a> برای قطع سر شاخه‌ها, هرس گیاهان و کارهای باغبانی استفاده می شود.</li> <li>دسته ی این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1214/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">قیچی باغبانی</a></strong> ساخته شده از آلومینیوم فرج شده با روکش پلاستیکی می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>جنس تیغه ها از فولاد با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>تیغه های این <strong>قیچی باغبانی </strong>برای استحکام بالا و طول عمر بیشتر دارای روکش تیتانیوم می باشد.</li> <li>قابلیت تعویض تیغه.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1215/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"> قیچی باغبانی</a> مجهز به ضربه گیر جهت محافظت از دست می باشد.</li> <li>مجهز به پیچ و مهره قابل تنظیم برای ایجاد فاصله بین تیغه ها.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>وزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4162/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4162/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">قیچی باغبانی</a> </strong>292 گرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1213/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7">قیمت قیچی باغبانی</a></strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1215/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">, قیچی پیتاژ, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1214/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی ژاپنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی دسته بلند</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی تایوانی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی فیلکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی بهکو</span></a>, ی <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4162/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">باغبانی برگر آلمان</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی برگر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1227/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن بهکو,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشیری,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">شمشاد زن تلسکوپی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی شمشاد زن نووا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن برگ</span></a>ر,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1212/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی لایت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی نووا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی فلکو</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی رونیکس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی روتکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1215/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی باغبانی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1212/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی باغبانی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی سابوتن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1214/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1214/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">باغبانی سامورایی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی سندویک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1231/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی ماکیتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4162/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی مناسب</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی کره ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1227/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی کوچک</span></a></span></p>

تیلر بنزینی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>تیلر بنزینی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><strong>تیلر کشاورزی</strong> </a>جهت انجام امور زراعی و باغبانی همچون شخم زدن, نرم کردن خاک, سمپاشی, درو کردن, آب کشی , بارکشی , انتقال نیرو و ... استفاده می شود.</li> <li>سرعت چرخش این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><strong>تیلر بنزینی</strong><strong> </strong></a>84 دور در دقیقه می باشد.</li> <li>حجم مخزن سوخت 2.5 qt میباشد.</li> <li>طول کشت این <strong>تیلر بنزینی</strong><strong> </strong>26 اینچ است.</li> <li>منبع تغذیه این <strong>تیلر</strong> بنزین می باشد.</li> <li>دارای سیستم استارت آسان و سریع.</li> <li>دسته این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">تیلر بنزینی</a> کشاورزی قابلیت تنظیم شدن را دارد.</li> <li>قطر تیغه 13 اینچ و عرض تیغه 26 اینچ است.</li> <li>چرخ ها قابلیت قفل شدن در چند مرحله را دارند.</li> <li>وزن این <strong>تیلر بنزینی </strong>58 کیلوگرم است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-">قیمت تیلر بنزینی</a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;"> تیلر بنزینی یا دیزلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی دیانا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی کشاورزی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش تیلر بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر ویما بنزینی</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی دست دوم,</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی کاما</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی کوباتا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کشاورزی قیمت</span></a>, , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر برقی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت تیلر برقی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تیلر برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;"> تریل بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">موتور مینی تریل بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a>, , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی میتسوبیشی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کوبوتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی دست دوم, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کوتاه کوبوتیلر برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مینی تریل بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی کوبوتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کولتیواتور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی میتسوبیشی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی قیمت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کوتاه کوبو</span></a></span></p>

قیچی شاخه زن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قیچی شاخه زن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"> <strong>قیچی شاخه زن</strong> </a>جهت هرس شاخه‌های ضخیم‌ و یا قطع شاخه های درختان استفاده می شود.</li> <li>جنس بدنه ی این قیچی باغبانی ساخته شده از آلومینیوم با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>تیغه ها از جنس فولاد SK5 می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی میباشد.</li> <li>دارای دسته های ارگونومیک برای راحتی کاربر.</li> <li>تیغه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1242/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7">قیچی شاخه زن </a>جهت افزایش طول عمر بالا و استحکام بالا دارای روکش تفلون می باشد.</li> <li>دسته برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیک ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"> <strong>قیچی شاخه زن</strong> </a>دارای پیچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها می باشد.</li> <li>طول تیغه 530 میلیمتر.</li> <li>وزن این <strong>قیچی شاخه زن </strong>600 گرم است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C">قیمت <strong>قیچی شاخه زن</strong></a></strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1242/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, قیچی شاخه زن رونیکس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">, قیچی شاخه زن بهکو, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دسته بلند,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن هامبورگ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن نوا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">نووا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن وایزست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1233/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن شاخه زن تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی شاخه زن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">فروش قیچی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">خرید قیچی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">انواع قیچی شاخه </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1233/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دسته بلند تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن برگر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی سر شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زنی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی شاخه زنی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن دسته تلسکوپی نوا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دیجی کالا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دنده ای,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1242/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیمت قیچی شاخه زن دنده ای</span></a></span></p>

اره شاخه زن بنزینی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>شاخه زن بنزینی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> <strong>شاخه زن</strong> </a>جهت انجام عملیات سرشاخه زنی در درختان میوه در ارتفاعات بالا استفاده می شود.</li> <li>منبع تغذیه این شاخه زن بنزین می باشد.</li> <li>قدرت موتور این <strong>شاخه زن بنزینی</strong><em> </em>1.5 کیلو وات می باشد.</li> <li>سرعت حرکت زنجیر <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C">شاخه زن</a><strong> </strong>2600 متر بر ثانیه است.</li> <li>حجم مخزن 26 سانتی متر مکعب است.</li> <li>طول کلی این <strong>اره شاخه زن بنزینی</strong> 400 سانتی متر است.</li> <li>مجهز به موتور دو زمانه.</li> <li>وزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C">شاخه زن بنزینی</a> </strong>6 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>قیمت شاخه زن بنزینی</strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی رونیکس, اره برقی درخت بر, اره درخت بر ماکیتا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بری برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بری </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن بنزینی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره شاخه زن بنزینی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اره شاخه زن برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره شاخه زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره زنجیری بنزینی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن رونیکس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, علف زن هوندا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت علف زن برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بنزینی کرون</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, علف زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1251/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی چینی</span></a></span></p>

علف زن بنزینی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>علف زن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-">علف زن</a> برای برش و اصلاح گیاهان و همچنین مرتب کردن وکوتاه کردن چمن ها استفاده می شود.</li> <li>منبع تغذیه این شاخه زن بنزین می باشد.</li> <li>قدرت موتور این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>علف زن</strong><strong> بنزینی</strong><em> </em></a>1500 وات می باشد.</li> <li>حجم موتور این <strong>علف زن </strong>51.7 سی سی است.</li> <li>سرعت در حالت بی باری 3200 دور در دقیقه می باشد.</li> <li>این <strong>علف زن</strong><strong> بنزینی </strong>دارای دسته جانبی تمام آلومینیومی با روکش لاستیکی ارگونومیک می باشد.</li> <li>عرض برش این علف زن 255 میلیمتر است.</li> <li>مجهز به سیستم استارت سریع.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><strong>علف زن</strong></a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"> بنزینی</a> </strong>استیل می باشد.</li> <li>مجهز به کمربند حمل حین استفاده.</li> <li>وزن این <strong>علف زن</strong><strong> بنزینی </strong>7.1 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>قیمت <strong>علف زن</strong> بنزینی</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن دستی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن هوندا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن شارژی, علف زن بنزینی ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی هوندا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بوش</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی قیمت</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت علف زن بنزین</span></a>ی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">خرید علف زن بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی ایرانی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی هیوندا</span></a>ی,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی کره ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">زن بنزینی دست دوم</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی ارزان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی اشتیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کرون,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی دیجی کالا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی دیجیکالا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">زن</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بنزینی چند کاره,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف تراش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف تراش ماکیتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف تراش اشتیل</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">, علف تراش بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف تراش بنزینی اشتیل</span></a></span></p>

اره درخت بر بنزینی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اره درخت بر بنزینی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> <strong>اره درخت بر بنزینی</strong> </a>جهت بریدن درختان، هرس درختان یا تهیه هیزم استفاده می‌شود.</li> <li>منبع تغذیه این اره درخت بر بنزین می باشد.</li> <li>سایز تیغه این<strong> اره درخت بر بنزینی </strong>45 سانتی متر است.</li> <li>سرعت حرکت زنجیر 3000 متر بر ثانیه می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن بنزین این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1206/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"> <strong>اره درخت بر</strong> </a>1000 سی سی می باشد.</li> <li>قدرت موتور 3.5 کیلو وات است.</li> <li>حجم موتور این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1206/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">اره درخت بر</a><strong> </strong>52 سی سی است.</li> <li>دسته این اره برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>مجهز به سیستم استارت سریع.</li> <li>وزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> اره <strong>درخت بر بنزینی</strong></a> 6.4 کیلو‌گرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1205/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1205/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">اره درخت بر بنزینی</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1205/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر بنزینی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">, اره درخت بر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بر برقی رونیکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره برقی درخت بر, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر ماکیتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بری برقی, اره درخت بری</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت اره درخت بری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1205/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن بنزینی, اره شاخه زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره شاخه زن برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> شاخه زن برقی بوش</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">, اره شاخه زن بنزینی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره زنجیری بنزینی شاخه</span></a> زن,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1206/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> علف زن رونیکس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1211/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">علف زن ماکیتا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;"> علف زن شارژی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت علف زن برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی رونیکس, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کرون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی دست دوم, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کوچک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1205/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> علف زن بنزینی چینی</span></a></span></p>

اره درخت بر برقی ماکیتا

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اره درخت بر برقی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1208/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"> <strong>اره درخت بر برقی</strong> </a>جهت بریدن درختان، هرس درختان یا تهیه هیزم استفاده می‌شود.</li> <li>منبع تغذیه این اره درخت بر برق می باشد.</li> <li>سایز تیغه این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"> اره درخت بر برقی </a>45 سانتی متر است.</li> <li>قدرت موتور 1800 وات.</li> <li>سرعت حرکت زنجیر 870 متر بر دقیقه می باشد.</li> <li>این <strong>اره درخت بر </strong>مجهز به سیستم کنترل استارت است.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7">اره درخت بر برقی</a><strong> </strong>مجهز به سیستم روغنکاری خودکار می باشد.</li> <li>دارای ترمز الکترونیکی و ترمز زنجیری.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C">اره درخت بر برقی</a> </strong>به صورت تک فاز می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>وزن این<strong> اره درخت بر </strong>4.4 کیلوگرم است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">اره درخت بر بنزینی</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, اره درخت بر بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بر برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره برقی درخت بر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> اره درخت بر ماکیتا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بری برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره درخت بری</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بنزینی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیمت اره درخت بری</span></a>, , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">اره شاخه زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن برقی بوش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره شاخه زن بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اره زنجیری بنزینی شاخه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1204/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">زن</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, علف زن رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن هوندا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">علف زن ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن شارژی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت علف زن برقی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, علف زن بنزینی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">علف زن برقی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1207/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">ماکیتا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1209/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کرون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1253/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1210/%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1254/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-nec-"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1256/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">علف زن بنزینی چینی</span></a></span></p>

قیچی شمشاد زن رونیکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قیچی شمشاد زن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"> <strong>قیچی شمشاد زن</strong> </a>برای مرتب کردن و هرس کردن شمشادها استفاده می شود.</li> <li>جنس تیغه از فولاد با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>دسته های این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"> <strong>قیچی شمشاد زن</strong> </a>پی وی سی از جنس سافت می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>دارای دسته های ارگونومیک برای راحتی کاربر.</li> <li>دسته های این<strong> قیچی باغبانی</strong> برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86">قیچی شمشاد زن</a><strong> </strong>62 سانتی متر است.</li> <li>طول تیغه 22 سانتی متر می باشد.</li> <li>تیغه های این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"> <strong>قیچی شمشاد زن </strong></a>به صورت فورج شده و موج دار است.</li> <li>دارای 1210 گرم وزن میباشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیمت <strong>قیچی شمشاد زن</strong></a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن برگر,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن نووا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن چیست, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شمشاد زن,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> خرید قیچی شمشاد زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">فروش قیچی شمشاد زن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن بهکو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1255/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن دستی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تلسکوپی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">, قیچی شمشاد زن دسته چوبی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی شمشاد زن رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1247/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی شمشاد زن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1244/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">نووا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی شمشاد زن</span></a></span></p>

قیچی باغبانی آلتونا

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قیچی باغبانی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1218/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA">قیچی باغبانی</a> برای قطع سر شاخه‌ها, هرس گیاهان و کارهای باغبانی استفاده می شود.</li> <li>جنس تیغه ها از کروم - وانادیوم با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>تیغه های این <strong>قیچی باغبانی </strong>برای استحکام بالا و طول عمر بیشتر دارای روکش تفلون می باشد.</li> <li>دسته های این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1221/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7">قیچی باغبانی </a>برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیک ضد تعرق و لغزش میباشد.</li> <li>طول کلی قیچی 20 سانتی متر است.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>تیغه های این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C">قیچی باغبانی</a><strong> </strong>قابلیت تعویض را دارند.</li> <li>مجهز به قفل.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیچی باغبانی</a><strong> </strong>240 گرم است.</li> <li>ساخت کشور اسپانیا.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"> قیمت قیچی باغبانی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی پیتاژ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1228/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی ژاپنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی دسته بلند,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1221/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی تایوانی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1218/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی فیلکو,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1221/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی بهکو</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> قیچی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">باغبانی برگر آلمان</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی باغبانی برگر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن بهکو, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشیری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">شمشاد زن تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1246/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شمشاد زن نووا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1245/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شمشاد زن برگر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1218/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی لایت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1228/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی نووا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی فلکو,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی نوا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی رونیکس</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1221/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی باغبانی روتکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی باغبانی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1224/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">, قیمت قیچی باغبانی رونیکس</span></a>, ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1229/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">باغبانی سامورایی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی سندویک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1228/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی ماکیتا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1225/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی مناسب,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1221/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی کره ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1219/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی باغبانی کوچک</span></a></span></p>

کولتیواتور بنزینی ویما

قیمت ‎ریال0
<p><strong>تیلر بنزینی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"> <strong>تیلر کشاورزی</strong></a> جهت انجام امور زراعی و باغبانی همچون شخم زدن, نرم کردن خاک, سمپاشی, درو کردن, آب کشی , بارکشی , انتقال نیرو و ... استفاده می شود.</li> <li>منبع تغذیه این <strong>تیلر</strong> بنزین می باشد.</li> <li>توان کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"> <strong>کولتیواتور بنزینی</strong> </a>7 اسب بخار است.</li> <li>مدل موتور WM 168-FB2.</li> <li>سیستم انتقال قدرت این <strong>تیلر بنزینی </strong>گیربکسی می باشد.</li> <li>دارای سیستم استارت هندلی.</li> <li>عرض کار این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C">کولتیواتور</a> </strong>80 الی 110 سانتی‌متر است.</li> <li>عمق کار این <strong>کولتیواتور</strong> 15 الی 30 سانتی‌متر است.</li> <li>این <strong>تیلر کشاورزی </strong>مجهز به 3 دنده می باشد 2 دنده در قسمت جلو و 1 دنده در ثسمت عقب.</li> <li>دارای چرخ های بادی.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"> <strong>تیلر بنزینی </strong></a>ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-">قیمت تیلر بنزینی</a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی یا دیزلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر بنزینی دیانا, تیلر بنزینی کشاورزی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر ویما بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی شیپور,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کشاورزی کاما, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی کوباتا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a> قیمت, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی فروشی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت تیلر برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مینی تریل بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">موتور مینی تریل بنزینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کشاورزی کوبوتا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کولتیواتور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کاما</span></a>, ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تیلر کشاورزی دست دوم</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, تیلر کشاورزی قیمت</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">موتور مینی تریل بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی کوبوتا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کولتیواتور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی میتسوبیشی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کاما,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1249/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7-"><span style="color:#ffffff;">تیلر کوبوتا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1248/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کشاورزی قیمت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1250/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تیلر کوتاه کوبو</span></a></span></p>

قیچی شاخه زن تلسکوپی لایت

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قیچی شاخه زن تلسکوپی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><strong>قیچی شاخه زن</strong> </a>جهت هرس شاخه‌های ضخیم‌ و یا قطع شاخه های درختان استفاده می شود.</li> <li>جنس بدنه ی این قیچی باغبانی ساخته شده از آلومینیوم با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>تیغه ها از جنس فولاد SK5 می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی میباشد.</li> <li>دارای دسته های ارگونومیک برای راحتی کاربر.</li> <li>طول قابل برش این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7">قیچی شاخه زن تلسکوپی</a> </strong>45 میلیمتر است.</li> <li>تیغه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86">قیچی شاخه زن</a><strong> </strong>جهت افزایش طول عمر بالا و استحکام بالا دارای روکش تفلون می باشد.</li> <li>دسته برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیک ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7">قیچی شاخه زن</a> دارای پیچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها می باشد.</li> <li>طول ۶۸.۵ سانت الی ۱۰۱ سانتی متر متغیر است.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C">قیچی شاخه زن</a><strong> </strong>1.6 کیلوگرم است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><strong> قیمت <strong>قیچی شاخه زن</strong></strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن رونیکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن بهکو</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن دسته بلند</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن هامبورگ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن نوا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1240/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1240/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">نووا</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1240/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیچی شاخه زن وایزست, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1240/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن شاخه زن تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت قیچی شاخه زن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1239/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> فروش قیچی شاخه زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">خرید قیچی شاخه زن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> انواع قیچی شاخه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">زن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1240/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دسته بلند تلسکوپی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن برگر,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">قیچی سر شاخه زن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیچی شاخه زن دستی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زنی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1243/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت قیچی شاخه زنی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> قیچی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1237/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">شاخه زن دسته تلسکوپی نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1232/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دیجی کالا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1236/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیچی شاخه زن دنده ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1234/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><span style="color:#ffffff;"> قیمت قیچی شاخه زن دنده ای</span></a></span></p>