سیم مفتول

تماس بگیرید
سیم مفتول مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی مقاوم می باشد. دارای کیفیت و مقاومت...
تماس بگیرید
سیم مفتولی مشخصات: این سیم مفتولی نرم و انعطاف پذیر می باشد. از مقاومت بالایی برخورد دار است. سیم مفتولی به عنوان یکی از ابزار الات صنعتی به شمار می رود. کلا سیم‌مفتول ها به دو بخش تقسیم می شوند. نوع فابریک از کشش و...
تماس بگیرید
سیم مفتول مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی خیلی مقاوم نمی باشد. دارای کیفیت و...
تماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی مقاوم است. دارای کیفیت و...
تماس بگیرید
سیم مفتول استیل مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. جنس این سیم مفتول از استیل است. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی...
تماس بگیرید
سیم مفتول استیل مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. جنس این سیم مفتول از استیل است. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی...
تماس بگیرید
سیم مفتول استیل مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. جنس این سیم مفتول از استیل است. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی...
تماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه مشخصات : از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود. جنس این سیم مفتول از آهن است. دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد. این سیم مفتول در برابر زنگ...
تماس بگیرید
سیم مفتول برنجیمشخصات :از سیم مفتول در صنعت ساختمان سازی, سدسازی, پل سازی, مصارف صنعتی و ... استفاده می شود.جنس این سیم مفتول از برنج است.دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی می باشد.این سیم مفتول در برابر زنگ زدگی مقاوم...
نمایش 1 تا 9 از 9 مورد

فهرست