مینی سنگ فرز بادی-سنگ فرز بادی

تماس بگیرید
فرز بادی مشخصات : فرز بادی از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این سنگ فرز بادی 180 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 22 میلیمتر. سرعت در...
22,070,000 تومان
فرز بادی مشخصات : فرز بادی از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این دستگاه سنگ فرز بادی 180 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 22 میلیمتر....
8,628,000 تومان
فرز بادی مشخصات : فرز بادی از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این سنگ فرز بزرگ 180 میلیمتر می باشد. نوع فرز : سر کج این دستگاه سنگ فرز...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این سنگ فرز بادی 750 وات می باشد. سرعت...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این مینی فرز بادی 2.5 کیلو وات می...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این مینی فرز بادی 3.3 اسب بخار می...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این مینی فرز بادی 2.5 کیلو وات می...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این دستگاه سنگ فرز بادی 1900 وات می...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مینی فرز بادی اطلس کوپکو مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این سنگ فرز...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قدرت این دستگاه سنگ فرز بادی 1300 وات می...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی مشخصات : سنگ فرز از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این مینی سنگ فرز بادی 100 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 16...
تماس بگیرید
مینی فرز باد قطر صفحه این سنگ فرز 100 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 16 میلیمتر. سرعت در حالت بی باری این سنگ فرز بادی 12000 دور بر دقیقه است. طول کلی : 194 میلیمتر. سیستم کارکرد این دستگاه سنگ فرز بادی به صورت...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی مشخصات : سنگ فرز از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این مینی سنگ فرز بادی 100 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 16...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی مشخصات : مینی فرز بادی از ماشین های ابزاری است که کاربردهای فراوانی از جمله برش سنگ، پلاستیک، کاشی، برش و پرداخت فلزات و … دارد. قطر صفحه این دستگاه سنگ فرز بادی 100 میلیمتر می باشد. سایز قطر داخلی : 16...
9,695,000 تومان
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قطر صفحه : 125 میلیمتر دارای کلید گازی برای...
9,695,000 تومان
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قطر صفحه : 100 میلیمتر دارای کلید گازی برای...
9,778,000 تومان
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قطر صفحه : 125 میلیمتر سرعت در حالت بی باری...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی  مشخصات : از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. دارای کلید گازی برای کاربرد راحت دستگاه...
تماس بگیرید
مینی فرز بادی از مینی فرز بادی برای برش سنگ، پلاستیک، برش و پرداخت فلزات و یا برداشتن مواد اضافی از یک قطعه استفاده می شود. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. قطر صفحه این سنگ فرز 125 میلیمتر است. سایز قطر داخلی...
نمایش 1 تا 19 از 19 مورد

فهرست