حدیده

تماس بگیرید
حدیده تراشکاری دستی مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی موجود در سایزهای مختلف مناسب برای فلز طراحی ارگونومیک و...
1,780,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی سایز : 1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب برای فلز طراحی...
128,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M2  گام : 0.4 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
128,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M3  گام : 0.5 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
128,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M4  گام : 0.7 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
128,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M5  گام : 0.8 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
128,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M6  گام : 1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
128,000 تومان
حدیده دستی 6 mm مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 0.75 سایز : 6*0.75 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
181,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M7  گام : 0.5 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
181,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M8  گام : 1.25 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
182,000 تومان
حدیده دستی 8 mm مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 0.75 سایز : 8*0.75 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
182,000 تومان
حدیده دستی مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 1 سایز : 8*1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب برای...
181,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M9  گام : 1.25 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
185,000 تومان
حدیده دستی 19mm مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 1 سایز : 9*1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
298,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M10  گام : 1.5 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
318,000 تومان
حدیده دستی مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 1 سایز : 10*1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب برای...
318,000 تومان
حدیده دستی مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 1.25 سایز : 10*1.25 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب...
298,000 تومان
حدیده تراشکاری مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M11  گام : 1.5 میلی متر موجود در سایزهای مختلف...
318,000 تومان
حدیده دستی مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس بدنه ی فلزی گام : 1 سایز : 11*1 میلی متر موجود در سایزهای مختلف مناسب برای...
448,000 تومان
حدیده تراشکاری 12mm مشخصات : حدیده ابزاری برای ایجاد رزوه بر روی سطوح خارجی است. حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص دنده می‌کند. جنس : HSS قطر استاندارد : M12  گام : 1.75 میلی متر موجود در سایزهای...
نمایش 1 تا 20 از 70 مورد

حدیده تراشکاری

حدیده تراشکاری یکی از ابزارهایی است که از آن برای به وجود آوردن رزوه در قسمت خارجی پیچ یا سطوح دیگر و برش شیار خارجی پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع حدیده های تراشکاری

  • حدیده شش گوش
  • حدیده شکاف دار گرد
  • حدیده تراشکاری دستی
  • حدیده دو تکه
  • حدیده گرد
  • حدیده دستی
  • حدیده دستی دو نیم

ساختار حدیده تراشکاری

حدیده تراشکاری ابزاری برای تولید پیچ‌ های داخلی و خارجی، تولید رزوه‌ های پیچ و مهره، تولید قطعات پلاستیکی و فلزی با پیچیدگی‌ های مختلف و ... استفاده می‌ شود.

قیمت حدیده تراشکاری

قیمت حدیده تراشکاری به چند عامل مختلف بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

1. جنس: جنس حدیده تراشکاری می‌ تواند از فلز، پلاستیک یا چوب باشد و قیمت آن بستگی به جنس آن دارد.

2. اندازه: اندازه حدیده تراشکاری نیز بر روی قیمت آن تأثیر می‌ گذارد. هرچه اندازه بزرگتر باشد، قیمت آن بیشتر است.

3. برند: برندهای مختلف حدیده تراشکاری وجود دارند و هر برندی قیمت متفاوتی دارد.

4. کیفیت: کیفیت حدیده تراشکاری نیز بر روی قیمت آن تأثیر می‌ گذارد. هرچه کیفیت آن بالاتر باشد، قیمت آن بیشتر است.

5. محل تولید: محل تولید حدیده تراشکاری نیز بر روی قیمت آن تأثیر می‌ گذارد. محصولاتی که در کشور هایی با قیمت کارگری پایین تولید می‌ شوند، معمولاً قیمت پایین‌ تری دارند.

با توجه به این عوامل، قیمت حدیده تراشکاری ممکن است متفاوت باشد.

خرید حدیده تراشکاری

خرید حدیده تراشکاری بستگی به چند عامل دارد که می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اندازه: اندازه ای که قرار است با دستگاه حدیده شود، تعیین کننده‌ ی نوع و اندازه‌ ی دسته است.

۲. جنس دسته: دسته‌ های حدیده معمولاً از فلز ساخته می‌ شوند، اما ممکن است از جنس پلاستیک نیز باشند. جنس دسته نیز باید با توجه به نوع کاربرد و محیط کار تعیین شود.

۳. شکل دسته: شکل دسته نیز باید با توجه به نوع کاربرد و راحتی استفاده تعیین شود. برخی دسته‌ ها دارای اشکال مستقیم هستند، در حالی که برخی دیگر دارای دسته‌ های منحنی هستند که راحتی کار را افزایش می‌ دهند.

۴. برند و کیفیت: برند و کیفیت حدیده تراشکاری نیز می‌ تواند بر روی نوع و کیفیت تأثیر بگذارد.

ادامه مطلبکمتر نشان دادن

فهرست

منو سایت