فیلترها (7413 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

آچار آلات -آچار

385,000 تومان
آچار دو سر رینگ جغجغه ای کوکن مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت دو سر رینگ می باشد. این آچار رینگ جغجغه ای...
385,000 تومان
آچار جغجغه ای دم موشی گدور مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت یکسر جغجغه ای می باشد. این آچار رینگ جغجغه ای...
145,000 تومان
آچار یکسر رینگ جغجغه ای هنس مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت یکسر رینگ و یکسر تخت می باشد. این آچار رینگ...
485,000 تومان
آچار جغجغه ای دم موشی اسپرو مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت جغجغه ای دم موشی می باشد. این آچار رینگ جغجغه ای...
770,000 تومان
آچار یکسر رینگ جغجغه ای دم موشی لایت مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت یک سر رینگ دم موشی می باشد. این آچار...
525,000 تومان
آچار جغجغه ای دم موشی کوکن مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار به صورت یکسر رینگ جغجغه ای می باشد. این آچار رینگی دم موشی ساخته...
485,000 تومان
آچار جغجغه ای دم موشی گدور مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار به صورت یکسر جغجغه ای دم موشی می باشد. این آچار رینگی دم موشی...
698,000 تومان
آچار جغجغه ای دم موشی اسپرو مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار به صورت جغجغه ای دم موشی می باشد. این آچار رینگی دم موشی ساخته...
498,000 تومان
آچار یک سر رینگ کلینگری مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار به صورت یک سر تخت یک سررینگ می باشد. این آچار رینگی ساخته شده از...
198,000 تومان
آچار یکسر جغجغه ای هازت مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت یکسر رینگ و یکسر تخت می باشد. این آچار رینگ جغجغه ای...
148,000 تومان
آچار یکسر رینگ جغجغه ای سونیک مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار جغجغه ای به صورت یکسر رینگ و یکسر تخت می باشد. این آچار رینگ...
1,148,000 تومان
آچار رینگی ضد جرقه RSCO مشخصات : ابزار دستی ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
485,000 تومان
آچار چکش خور ضد جرقه آلمانی مشخصات : از ابزار دستی ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت...
898,000 تومان
آچار دو سر تخت ضد جرقه RSCO مشخصات : ابزار دستی ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
1,250,000 تومان
آچار یکسر تخت یکسر رینگ ضد جرقه مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت...
750,000 تومان
آچار دو سر رینگ ضد جرقه RSCO مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
990,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه چینی مشخصات : از ابزار دستی ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار...
550,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه AMAC مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت...
475,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه AMAC مشخصات : ابزار دستی ضد جرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت...
425,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه 17 میلیمتر مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط...
375,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه AMAC مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت...
800,000 تومان
آچار رینگی چکش خور ضد جرقه مشخصات : ابزار دستی ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ...
68,000 تومان
آچار یکسر رینگ راسول مشخصات : از آچار برای باز و بسته کردن یا جلوگیری از چرخیدن پیچ و مهره با استفاده از نیروی گشتاوری استفاده می شود. این آچار به صورت یکسر تخت و یکسر رینگ می باشد. این آچار رینگی ساخته شده از فولاد...
نمایش 1 تا 40 از 207 مورد

آچار ها با استفاده از نیروی گشتاوری برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها و همچنین جلوگیری کردن از چرخش پیچ و مهره ها استفاده میشوند. آچار آلات انواع بسیار زیادی داشته ولی به طور کلی به دو دسته ی آچار رینگی و آچار تخت تقسیم میشوند.تعدادی از انواع آچار رینگی شامل آچار دو سر رینگی ,آچار چکش خور رینگی, آچار یکسر رینگ جغجغه ای, آچار دو سر رینگ جغجغه ای, آچار رینگی ضد جرقه, آچار دم موشی, آچار چاکدار و ... میشود.تعدادی از انواع آچار تخت نیز شامل آچار دو سر تخت, آچار چکش خور تخت, آچار یکسر تخت, آچار تخت ضد جرقه, و ... میشود.آلیاژ به کار رفته در ساخت آچار ها نیز معمولا کروم-وانادیوم است که بهترین آلیاژ ممکن برای ساخت آچار آلات است.مجموعه رستگار صنعت بهترین آچار ها و قوی ترین آچار ها را با بهترین برند ها و همچنین مناسب ترین قیمت ها در اختیار خریداران عزیز قرار میدهد.جهت اطلاع از قیمت آچارآلات و خرید آچارآلات علاوه بر سایت میتوانید با دفتر فروش ما نیز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست