آمپرمتر (Ampere Meter) چیست؟

آمپرمتر (Ampere Meter) ابزاری است که برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی در یک مدار استفاده می‌شود. جریان الکتریکی را می‌توان به عنوان حرکت الکترون‌ها در یک مدار تعریف کرد. آمپرمترها انواع مختلفی دارند، اما همه آنها بر اساس یک اصل اساسی کار می‌کنند.

اصل کار آمپرمتر

آمپرمترها از یک سیم پیچ مغناطیسی برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی استفاده می‌کنند. سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی قرار دارد و وقتی جریان الکتریکی از آن عبور می‌کند، میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ تغییر می‌کند. این تغییر در میدان مغناطیسی باعث حرکت عقربه آمپرمتر می‌شود.

انواع آمپرمتر در رستگار صنعت

آمپرمترها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • آمپرمترهای آنالوگ

آمپرمترهای آنالوگ از یک عقربه برای نشان دادن مقدار جریان استفاده می‌کنند. این آمپرمترها معمولاً دارای یک مقیاس تقسیم‌بندی شده هستند که مقدار جریان را نشان می‌دهد.

 • آمپرمترهای دیجیتال

آمپرمترهای دیجیتال از یک نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن مقدار جریان استفاده می‌کنند. این آمپرمترها معمولاً دقت بیشتری نسبت به آمپرمترهای آنالوگ دارند.

کاربرد آمپرمتر

کاربرد آمپرمتر

آمپرمترها برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شوند. این آمپرمترها برای تشخیص مشکلات در مدارها، آزمایش تجهیزات و انجام آزمایش‌های علمی استفاده می‌شوند.

برخی از کاربردهای آمپرمتر رستگار صنعت عبارتند از:

 • تشخیص مشکلات در مدارها

آمپرمترها می‌توانند برای تشخیص مشکلات در مدارها مانند اتصال کوتاه، قطعی مدار و مشکلات در تجهیزات الکتریکی استفاده شوند.

 • آزمایش تجهیزات

آمپرمترها می‌توانند برای آزمایش تجهیزات الکتریکی مانند موتورها، ترانسفورماتورها و سایر دستگاه‌های الکتریکی استفاده شوند.

 • انجام آزمایش‌های علمی

آمپرمترها می‌توانند برای انجام آزمایش‌های علمی مانند اندازه‌گیری جریان در مدارهای الکترونیکی و آزمایش‌های فیزیکی استفاده شوند.

کاربردهای خاص آمپرمتر

علاوه بر کاربردهای عمومی ذکر شده، آمپرمترها کاربردهای خاص دیگری نیز دارند. به عنوان مثال، آمپرمترهای کلمپی برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای بدون قطع جریان استفاده می‌شوند. آمپرمترهای دیجیتال نیز برای اندازه‌گیری جریان با دقت بالا استفاده می‌شوند.

نکات ایمنی هنگام استفاده

هنگام استفاده از آمپرمترهای رستگار صنعت باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • آمپرمتر را همیشه در جهت صحیح وصل کنید. اتصال نادرست آمپرمتر می‌تواند باعث آسیب به دستگاه و یا جراحت شود.
 • آمپرمتر را فقط برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای غیرفعال استفاده کنید. اتصال آمپرمتر به مداری که فعال است می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.
 • از آمپرمترهای مناسب برای اندازه‌گیری جریان استفاده کنید. استفاده از آمپرمتر با ظرفیت جریان پایین برای اندازه‌گیری جریان بالا می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.

مشخصات آمپرمتر

آمپرمترها دارای مشخصات مختلفی هستند که باید هنگام انتخاب آمپرمتر مورد توجه قرار گیرند. این مشخصات عبارتند از:

 • محدوده جریان

محدوده جریان آمپرمتر نشان می‌دهد که آمپرمتر می‌تواند تا چه مقدار جریان را اندازه‌گیری کند.

 • دقت

دقت آمپرمتر نشان می‌دهد که آمپرمتر چقدر دقیق می‌تواند جریان را اندازه‌گیری کند.

 • نوع آمپرمتر

آمپرمترها به دو دسته کلی آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌شوند.

 • ابعاد و وزن

ابعاد و وزن آمپرمتر باید متناسب با نیاز کاربر باشد.

آمپرمترهای دیجیتال

آمپرمترهای دیجیتال

آمپرمترهای دیجیتال از یک نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن مقدار جریان استفاده می‌کنند. این آمپرمترها معمولاً دقت بیشتری نسبت به آمپرمترهای آنالوگ دارند.

آمپرمترهای دیجیتال دارای مزایای زیادی نسبت به آمپرمترهای آنالوگ هستند.

این مزایا عبارتند از:

 • دقت بیشتر
 • خواندن آسان تر
 • تنوع بیشتر در مدل ها و ویژگی ها
 • قابلیت اندازه گیری جریان متناوب و مستقیم

آمپرمترهای دیجیتال برای طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند.

این کاربردها عبارتند از:

 • تشخیص و عیب یابی مدارهای الکتریکی
 • آزمایش تجهیزات الکتریکی
 • انجام آزمایش های علمی

آمپرمترهای دیجیتال در اندازه ها و قیمت های مختلفی موجود هستند.

هنگام انتخاب آمپرمتر دیجیتال از فروشگاه رستگار صنعت، باید مشخصات زیر را در نظر بگیرید:

 • محدوده جریان
 • دقت
 • نوع آمپرمتر
 • ابعاد و وزن
 • قابلیت ها و ویژگی های اضافی

آمپرمتر آنالوگ

آمپرمترهای آنالوگ از یک عقربه برای نشان دادن مقدار جریان استفاده می‌کنند. این آمپرمترها معمولاً دارای یک مقیاس تقسیم‌بندی شده هستند که مقدار جریان را نشان می‌دهد. [Image of آمپرمتر آنالوگ]

آمپرمترهای آنالوگ دارای مزایایی نسبت به آمپرمترهای دیجیتال هستند. این مزایا عبارتند از:

 • قیمت پایین تر
 • سادگی استفاده
 • مقاومت بیشتر در برابر نویز

آمپرمترهای آنالوگ برای طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند. این کاربردها عبارتند از:

 • تشخیص و عیب یابی مدارهای الکتریکی
 • آزمایش تجهیزات الکتریکی
 • انجام آزمایش های علمی

آمپرمترهای آنالوگ در اندازه ها و قیمت های مختلفی موجود هستند.

هنگام انتخاب آمپرمتر آنالوگ، باید مشخصات زیر را در نظر بگیرید:

 • محدوده جریان
 • دقت
 • نوع آمپرمتر
 • ابعاد و وزن

انواع

آمپرمترهای آنالوگ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • آمپرمترهای جریان مستقیم (DC)

این آمپرمترها برای اندازه‌گیری جریان مستقیم استفاده می‌شوند.

 • آمپرمترهای جریان متناوب (AC)

این آمپرمترها برای اندازه‌گیری جریان متناوب استفاده می‌شوند.

نحوه استفاده

برای استفاده از آمپرمترهای آنالوگ، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. آمپرمتر را به مدار وصل کنید.
 2. مقیاس آمپرمتر را به محدوده جریان مورد نظر تنظیم کنید.
 3. عقربه آمپرمتر را بخوانید.

نکات ایمنی هنگام استفاده از آمپرمتر آنالوگ

هنگام استفاده از آمپرمترهای آنالوگ باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • آمپرمتر را همیشه در جهت صحیح وصل کنید. اتصال نادرست آمپرمتر می‌تواند باعث آسیب به دستگاه و یا جراحت شود.
 • آمپرمتر را فقط برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای غیرفعال استفاده کنید. اتصال آمپرمتر به مداری که فعال است می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.
 • از آمپرمترهای مناسب برای اندازه‌گیری جریان استفاده کنید. استفاده از آمپرمتر با ظرفیت جریان پایین برای اندازه‌گیری جریان بالا می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.

آمپرمترهای جریان مستقیم (DC)

آمپرمترهای جریان مستقیم (DC) برای اندازه‌گیری جریان مستقیم استفاده می‌شوند. جریان مستقیم جریانی است که در یک جهت جریان دارد. آمپرمترهای DC معمولاً از یک سیم پیچ مغناطیسی برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌کنند. سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی قرار دارد و وقتی جریان مستقیم از آن عبور می‌کند، میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ تغییر می‌کند. این تغییر در میدان مغناطیسی باعث حرکت عقربه آمپرمتر می‌شود.

اجزای اصلی آمپرمترهای DC

آمپرمترهای DC از اجزای زیر تشکیل شده‌اند:

 • سیم پیچ جریان

سیم پیچ جریان یک سیم پیچ سیمی نازک است که در یک میدان مغناطیسی قرار دارد. وقتی جریان مستقیم از سیم پیچ عبور می‌کند، میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ تغییر می‌کند. این تغییر در میدان مغناطیسی باعث حرکت عقربه آمپرمتر می‌شود.

 • فنر بازگرداننده

فنر بازگرداننده یک فنر است که عقربه آمپرمتر را به موقعیت صفر برمی‌گرداند.

 • عقربه

عقربه یک نشانگر است که مقدار جریان را نشان می‌دهد.

 • مقیاس

مقیاس یک سری خطوط تقسیم‌بندی شده است که مقدار جریان را نشان می‌دهد.

انواع آمپرمتر DC

آمپرمترهای DC به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • آمپرمترهای جریان مستقیم کلمپی

آمپرمترهای جریان مستقیم کلمپی نوع خاصی از آمپرمترهای DC هستند که برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای بدون قطع جریان استفاده می‌شوند. این آمپرمترها از یک سیم پیچ کلمپی برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌کنند. سیم پیچ کلمپی به دور سیم مدار قرار می‌گیرد و جریان مدار را اندازه‌گیری می‌کند.

 • آمپرمترهای جریان مستقیم سیم پیچی

آمپرمترهای جریان مستقیم سیم پیچی نوع معمولی آمپرمترهای DC هستند. این آمپرمترها برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای که جریان آنها قطع شده است، استفاده می‌شوند.

مشخصات

آمپرمترهای DC دارای مشخصات مختلفی هستند که باید هنگام انتخاب آمپرمتر مورد توجه قرار گیرند. این مشخصات عبارتند از:

 • محدوده جریان

محدوده جریان آمپرمتر نشان می‌دهد که آمپرمتر می‌تواند تا چه مقدار جریان را اندازه‌گیری کند.

 • دقت

دقت آمپرمتر نشان می‌دهد که آمپرمتر چقدر دقیق می‌تواند جریان را اندازه‌گیری کند.

 • نوع آمپرمتر

آمپرمترها به دو دسته کلی آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌شوند.

 • ابعاد و وزن

ابعاد و وزن آمپرمتر باید متناسب با نیاز کاربر باشد.

نکات ایمنی هنگام استفاده

هنگام استفاده از آمپرمترهای DC باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • آمپرمتر را همیشه در جهت صحیح وصل کنید. اتصال نادرست آمپرمتر می‌تواند باعث آسیب به دستگاه و یا جراحت شود.
 • آمپرمتر را فقط برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای غیرفعال استفاده کنید. اتصال آمپرمتر به مداری که فعال است می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.
 • از آمپرمترهای مناسب برای اندازه‌گیری جریان استفاده کنید. استفاده از آمپرمتر با ظرفیت جریان پایین برای اندازه‌گیری جریان بالا می‌تواند باعث آسیب به آمپرمتر و یا جراحت شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.