مانومتر هوا گاز (Welding Regulator) چیست؟

مانومتر هوا گاز فروشگاه رستگار صنعت از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

فشارسنج: این دستگاه فشار گاز ورودی و خروجی را اندازه گیری می کند.

شیر کنترل: این شیر جریان گاز را کنترل می کند.

مانومتر هوا گاز معمولاً دارای دو فشارسنج است:

فشارسنج فشار ورودی: این فشارسنج فشار گاز موجود در مخزن جوش را اندازه گیری می کند.

فشارسنج فشار خروجی: این فشارسنج فشار گاز خروجی از مانومتر را اندازه گیری می کند.

مانومتر هوا گاز برای انواع مختلف گازهای جوشکاری مانند اکسیژن، آرگون، CO2 و استیلن مناسب است.

برای استفاده از مانومتر هوا گاز، ابتدا باید مخزن جوش را به مانومتر وصل کنید. سپس، شیر کنترل را باز کنید تا گاز از مخزن به مانومتر جریان یابد. در نهایت، فشار خروجی را با استفاده از فشارسنج فشار خروجی تنظیم کنید.

مانومتر هوا گاز یک ابزار ضروری برای هر جوشکار است و می تواند به جوشکار کمک کند تا جوشکاری ایمن و دقیق تری داشته باشد.

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای ساده ترین نوع مانومتر هوا گاز است و از یک دیافراگم و یک فنر برای کاهش فشار گاز استفاده می کند.

مانومتر تک مرحله ای برای کاربردهای عمومی مانند جوشکاری و برشکاری مناسب است.

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای در فروشگاه رستگار صنعت از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

بدنه: بدنه مانومتر از فلز یا پلاستیک ساخته شده است و از مانومتر در برابر آسیب محافظت می کند.

مکانیسم کاهش فشار: مکانیسم کاهش فشار از یک دیافراگم و یک فنر تشکیل شده است. دیافراگم یک صفحه انعطاف پذیر است که تحت فشار گاز قرار می گیرد. فنر دیافراگم را در برابر فشار گاز نگه می دارد.

نحوه کار مانومتر هوا گاز تک مرحله ای طبق مجله رستگار صنعت به شرح زیر است:

گاز از مخزن جوش وارد مانومتر می شود.

دیافراگم تحت فشار گاز قرار می گیرد و به سمت پایین حرکت می کند.

حرکت دیافراگم فنر را فشرده می کند.

فشرده شدن فنر شیر کنترل را باز می کند.

گاز از طریق شیر کنترل به خروجی مانومتر جریان می یابد.

مزایا و معایب

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای طبق مجله رستگار صنعت دارای مزایای زیر است:

سادگی: مانومتر هوا گاز تک مرحله ای نسبت به سایر انواع مانومتر هوا گاز ساده تر است.

هزینه: مانومتر هوا گاز تک مرحله ای نسبت به سایر انواع مانومتر هوا گاز مقرون به صرفه تر است.

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای دارای معایب زیر است:

دقت اندازه گیری: مانومتر هوا گاز تک مرحله ای دارای دقت اندازه گیری کمتری نسبت به سایر انواع مانومتر هوا گاز است.

ثبات فشار خروجی: مانومتر هوا گاز تک مرحله ای ممکن است در برابر تغییرات فشار ورودی حساس باشد.

مانومتر هوا گاز تک مرحله ای برای کاربردهای عمومی مانند جوشکاری و برشکاری مناسب است. این مانومتر برای کاربردهای تخصصی مانند جوشکاری با گازهای محافظ مانند CO2 و آرگون مناسب نیست.

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای پیچیده تر از مانومتر تک مرحله ای است و از دو مرحله برای کاهش فشار گاز استفاده می کند. مانومتر دو مرحله ای برای کاربردهای تخصصی مانند جوشکاری با گازهای محافظ مانند CO2 و آرگون مناسب است.

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

بدنه: بدنه مانومتر از فلز یا پلاستیک ساخته شده است و از مانومتر در برابر آسیب محافظت می کند.

مکانیسم کاهش فشار مرحله اول: مکانیسم کاهش فشار مرحله اول از یک دیافراگم و یک فنر تشکیل شده است. دیافراگم یک صفحه انعطاف پذیر است که تحت فشار گاز قرار می گیرد. فنر دیافراگم را در برابر فشار گاز نگه می دارد.

مکانیسم کاهش فشار مرحله دوم: مکانیسم کاهش فشار مرحله دوم از یک دیافراگم و یک فنر تشکیل شده است. دیافراگم یک صفحه انعطاف پذیر است که تحت فشار گاز قرار می گیرد. فنر دیافراگم را در برابر فشار گاز نگه می دارد.

نحوه کار مانومتر هوا گاز دو مرحله ای بر اساس مجله رستگار صنعت به شرح زیر است:

گاز از مخزن جوش وارد مانومتر می شود.

دیافراگم مرحله اول تحت فشار گاز قرار می گیرد و به سمت پایین حرکت می کند.

حرکت دیافراگم مرحله اول فنر را فشرده می کند.

فشرده شدن فنر شیر کنترل مرحله اول را باز می کند.

گاز از طریق شیر کنترل مرحله اول وارد محفظه میانی می شود.

گاز در محفظه میانی با فشار کاهش می یابد.

دیافراگم مرحله دوم تحت فشار گاز کاهش یافته قرار می گیرد و به سمت پایین حرکت می کند.

حرکت دیافراگم مرحله دوم فنر را فشرده می کند.

فشرده شدن فنر شیر کنترل مرحله دوم را باز می کند.

گاز از طریق شیر کنترل مرحله دوم به خروجی مانومتر جریان می یابد.

مزایا و معایب این مدل

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای دارای مزایای زیر است:

دقت اندازه گیری: مانومتر هوا گاز دو مرحله ای دارای دقت اندازه گیری بالاتری نسبت به مانومتر هوا گاز تک مرحله ای است.

ثبات فشار خروجی: مانومتر هوا گاز دو مرحله ای در برابر تغییرات فشار ورودی مقاوم تر است.

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای دارای معایب زیر است:

هزینه: مانومتر هوا گاز دو مرحله ای نسبت به مانومتر هوا گاز تک مرحله ای گران تر است.

مانومتر هوا گاز دو مرحله ای برای کاربردهای تخصصی مانند جوشکاری با گازهای محافظ مانند CO2 و آرگون مناسب است. این مانومتر برای کاربردهای عمومی مانند جوشکاری و برشکاری نیز قابل استفاده است.

فهرست

منو سایت