28 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 28 مورد

فیلترهای فعال

قیمت ‎ریال290,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات و متعلقات :...
قیمت ‎ریال98,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات و متعلقات :...
قیمت ‎ریال155,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.مشخصات و متعلقات : این...
قیمت ‎ریال0
دستگاه جوش پلی اتیلن مشخصات : دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه...
قیمت ‎ریال198,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات و متعلقات :...
قیمت ‎ریال325,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات و متعلقات :...
قیمت ‎ریال148,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن رستگار صنعت مشخصات و متعلقات : این دستگاه جوش پلی اتیلن رستگار صنعت جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی...
قیمت ‎ریال167,000,000
دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.مشخصات و متعلقات :...