فیلترها

برند

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

سایز قابلیت پرس

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

پیچ گوشتی بادی مستقیم - پیچ گوشتی بادی تفنگی

تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی پنوماتیک می باشد. ظرفیت این پیچ گوشتی بادی هفت تیری 6 میلیمتر می باشد. سایز سه...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی پنوماتیک می باشد. رنج گشتاور این پیچ گوشتی تفنگی بادی 3.5 - 1 نیوتن بر متر...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی تفنگی بادی می باشد. سایز درایو 1/4 اینچ می باشد. دارای موتور قدرتمند نسبت به...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی تفنگی بادی می باشد. رنج گشتاور این پیچ گوشتی بادی هفت تیری 5 - 12 نیوتن بر متر...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. حداکثر سرعت در حالت بی باری این پیچ گوشتی بادی صنعتی 1800 دور بر دقیقه می باشد. سیستم کارکرد این پیچ...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی پنوماتیک می باشد. قابلیت کنترل گشتاور. رنج گشتاور این پیچ گوشتی بادی هفت تیری...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی بادی مستقیم می باشد. قابلیت کنترل گشتاور. ورودی هوا : 1/8 اینچ. اندازه شلنگ...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی پنوماتیک می باشد. قابلیت کنترل گشتاور. رنج گشتاور این پیچ گوشتی بادی مستقیم...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پیچ گوشتی بادی کوچک می باشد. قابلیت کنترل گشتاور. حداکثر گشتاور این پیچ گوشتی بادی...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد : پنوماتیک. دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر. سایز درایو : 1.4 اینچ. طول کلی پیچ...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد : پنوماتیک. این پیچ گوشتی بادی کوچک دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر. سایز درایو :...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی بادی مستقیم مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد : پنوماتیک. دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر. سایز درایو : 1.4 اینچ. طول کلی پیچ...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد : پنوماتیک. دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر. سایز درایو : 1.4 اینچ. رنج گشتاور : 2 -...
تماس بگیرید
پیچ گوشتی تفنگی بادی مشخصات : از پیچ گوشتی بادی برای باز و بسته کردن انواع پیچ ها با قدرت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد : پنوماتیک. دارای طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر. سایز درایو : 1.4 اینچ. رنج گشتاور : 10 -...
نمایش 1 تا 14 از 14 مورد

فهرست