فیلترها (7409 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

شلنگ باد فنری

75,000 تومان
شیلنگ باد فنری RSCO مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. قطر این شیلنگ فنری بادی 6 الی 8 میلیمتر می باشد. این شلنگ...
125,000 تومان
شیلنگ باد فنری RSCO مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. قطر شیلنگ 6 الی 8 میلیمتر می باشد. این شیلنگ فنری بادی 10...
155,000 تومان
شیلنگ باد فنری RSCO مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. قطر این شلنگ فنری پمپ باد 6 الی 8 میلیمتر می باشد. این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : ازشلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. طول این شیلنگ فنری بادی 15متر می باشد. قطر این شلنگ فنری پمپ باد...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. طول این شیلنگ فنری بادی 10متر می باشد. قطر این شلنگ فنری...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. طول این شلنگ فنری کمپرسور باد 10متر می باشد. قطر این شلنگ فنری...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. طول این شلنگ باد فنری 10متر می باشد. قطر شیلنگ 8 میلیمتر است....
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. طول این شلنگ باد فنری 15متر می باشد. قطر شیلنگ 8 میلیمتر است....
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. قطر این شیلنگ فنری بادی 6 الی 8 میلیمتر است. جنس بدنه ی این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شیلنگ باد فنری مشخصات : از شیلنگ باد فنری برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار های بادی مانند بکس بادی، میخکوب و منگنه کوب و ... استفاده می شود. قطر این شلنگ فنری کمپرسور باد 8 میلیمتر است. جنس بدنه ی این...
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فهرست