آچار زنجیری چیست,آچار زنجیری لوله,قیمت آچار لوله پلی اتیلن,خرک کارگاهی,قیمت آچار زنجیری,آچار اتصالات پلی اتیلن,قیمت خرک مکانیکی,

تجهیزات لوله پلی اتیلن

آچار اتصلات پلی اتیلن ابزاری جهت باز و بسته نمودن انواع اتصالات پلی اتیلن است، آچار پلی اتیلن به دو صورت میباشد : آچار اتصالات فکی و آچار زنجیری لوله ، که از هر دو این آچار ها جهت نهگداری لوله پلی اتیلن و باز و بسته نمودن انواع اتصالات پلی اتیلن استفاده می شود.همچنین خرک لوله پلی اتیلن ابزاری جهت هدایت نمودن لوله پلی اتیلن جهت جوشکاری لوله پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد .

فیلترهای فعال