چرخ دستی حمل بار ,چرخ دستی, قرقره حمل بار,قرقره حمل بار رستگار صنعت,کفی حمل بار,کفی بار ,قرقره کفی بلبرینگی ,

چرخ دستی و قرقره حمل بار

چرخ دستی حمل بار که با نام باربر دستی هم شناخته میشود وسیله ای پر کاربرد برای حمل بار می باشد که دارای انواع گوناگونی است. این چرخ دستی حمل بار بیشتر در  کارخانه ها، کارگاه ها ،انبار ها و یا فروشگاه ها که حجم بارها زیاد است و حمل کردن توسط نیروی انسانی مشکل است کاربرد دارد.

قرقره حمل بار وسیله ای است که از آن برای حمل بار ها و اجسام سنگین استفاده میکند. این قرقره حمل بار با ظرفیت های گوناگونی موجود می باشد و بیشتر در مکان هایی مانند کارگاه ها و کارخانه ها استفاده می شود.

فیلترهای فعال