بشکه گیر زنجیری رستگار صنعت با بیشترین کیفیت و قیمت مناسب

بشکه گیر

دستگاه جابه جایی بشکه که به آن بشکه گیر و بشکه بر هم میگویند دستگاهی است که از آن برای حمل ، جابه جایی بشکه استفاده می شود. دستگاه بشکه گیر  به دو نوع بشکه گیر دستی و بشکه گیر برقی تقسیم  میشود که هرکدام ویژگی ها و کاربرد های متفاوتی دارند . از این بشکه گیر در کارخانه ها ، فروشگاه ها و محیط های مشابه دیگر استفاده میکنند.

فیلترهای فعال