بالانسر ,بالانسر دستی, بالانسر اتومات , بالانسر صنعتی ,بالانسر فنری ,بالانسر فنری قیمت , بالانسر صنعتی , فرو ش بالانسر صنعتی ,

بالانسر صنعتی (سنگین)

بالانسر صنعتی ابزاری کاربردی است که میتواند اجسام و قطعات صنعتی را به صورت معلق دربیاورد .همچنین از بالانسر میتوان برای جلوگیری از لرزشی که درقطعات صنعتی و مخصوصا در موتور خودرو ها به وجود می آید استفاده کرد. بالانسر به طور کلی به دونوع بالانسر فنری و بالانسر پمپ بادی تقسیم میشود که هرکدام ویژگی های متفاوتی دارند . این ابزار بسیار مهم و کاربردی بیشتر در محیط های صنعتی نظیر کارخانه ها و کارگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

فیلترهای فعال