ترولی جرثقیل ,ترولی جرثقیل دستی ,ترولی جرثقیل سقفی ,ترولی جرثقیل دستی,ترولی جرثقیل

ترولی جرثقیل -ریل جرثقیل

ترولی جرثقیل که به نام ریل جرثقیل هم شناخته می شود یک ابزار مکانیکی است که از آن برای جابه جایی و حرکت جرثقیل به صورت عرضی ، یعنی به جهت های چپ و راست استفاده می شود.
ترولی جرثقیل به انواع گوناگونی نظیر ترولی دستی ، ترولی زنجیری و ترولی برقی تقسیم می شود که هرکدام ویژگی های متفاوتی دارند.این ترولی جرثقیل هم برای جرثقیل های دستی و هم برای جرثقیل برقی استفاده می شود.

فیلترهای فعال