برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید
فیلترها

قیمت

0 تومان - 800,010 تومان

الکترود آهن

250,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژکاری قطر هر الکترود : 3.2 میلیمتر طول کلی : 350...
760,000 تومان
الکترود سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی نفوذی و زود جوش با قابلیت انجماد سریع و یک دست فلز...
320,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی , عمودی , جوش تخت , جوش...
298,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری مناسب برای انواع جوش تخت، جوش افقی، جوش عمودی سر...
800,000 تومان
الکترود سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی نفوذی و زود جوش با قابلیت انجماد سریع و یک دست فلز...
700,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی, عمودی, جوش تخت, جوش...
200,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری قطر هر الکترود : 4 میلیمتر طول کلی هر الکترود :...
760,000 تومان
الکترود سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی نفوذی و زود جوش با قابلیت انجماد سریع و یک دست فلز...
350,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی, عمودی, جوش تخت, جوش...
168,500 تومان
الکترود آما مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری قطر هر الکترود : 5 میلیمتر طول کلی هر الکترود :...
تماس بگیرید
الکترود سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. قابل استفاده اغلب برای خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی نفوذی و زود جوش با قابلیت انجماد سریع و یک دست فلز...
350,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی, عمودی, جوش تخت, جوش...
220,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری قطر هر الکترود : 3.2 میلیمتر طول کلی هر الکترود :...
495,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای فولاد های ساختمانی, ماشین سازی، فولادهای دیگ بخار و خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی...
تماس بگیرید
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی, عمودی, جوش تخت, جوش...
250,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری قطر هر الکترود : 4 میلیمتر طول کلی هر الکترود :...
تماس بگیرید
الکترود سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای فولادهای ساختمانی, ماشین سازی، فولادهای دیگ بخار و خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی...
تماس بگیرید
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی در انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای سوله سازی - اسکلت فلزی و جوش فولاد با کربن بالا حالات جوش : افقی, عمودی, جوش تخت, جوش...
225,000 تومان
الکترود آهن مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای جوشکاری ساختمان، کشتی سازی و مونتاژ کاری قطر هر الکترود : 5 میلیمتر طول کلی هر الکترود :...
تماس بگیرید
الکترود آهن سلولزی مشخصات : از الکترود برای ایجاد جریان الکتریکی برای انجام دادن مراحل جوشکاری استفاده می‌شود. اغلب قابل استفاده برای خطوط لوله و تانک سازی به صورت سلولزی نفوذی بوده و زود جوش با قابلیت انجماد سریع و...
نمایش 1 تا 20 از 25 مورد

فهرست

خانه