الکترود خشک کن_آون جوشکاری

540,000 تومان
خشک کن الکترود الکترود خشک کن (آون جوشکاری ) رستگار صنعت CD-10 مشخصات : از دستگاه الکترود خشک کن جهت رطوبن زدایی و خشک کردن الکترود قبل از عملیات جوشکاری استفاده می شود. ظرفیت این الکترود خشک کن 10 کیلوگرم می باشد....
990,000 تومان
خشک کن الکترود الکترود خشک کن (آون جوشکاری ) رستگار صنعت CD-20 مشخصات : از دستگاه الکترود خشک کن جهت رطوبن زدایی و خشک کردن الکترود قبل از عملیات جوشکاری استفاده می شود. این خشک کن الکترود از کیفیت ساخت بالایی...
1,210,000 تومان
خشک کن الکترود الکترود خشک کن (آون جوشکاری ) رستگار صنعت CD-40  مشخصات : از دستگاه الکترود خشک کن جهت رطوبن زدایی و خشک کردن الکترود قبل از عملیات جوشکاری استفاده می شود. این خشک کن الکترود از کیفیت ساخت بالایی...
3,630,000 تومان
خشک کن الکترود الکترود خشک کن (آون جوشکاری ) رستگار صنعت CD-70  مشخصات : از دستگاه الکترود خشک کن جهت رطوبن زدایی و خشک کردن الکترود قبل از عملیات جوشکاری استفاده می شود. ظرفیت این الکترود خشک کن 70 کیلوگرم می باشد....
4,070,000 تومان
خشک کن الکترود آون جوشکاری  رستگار صنعت CD-100 مشخصات : از دستگاه الکترود خشک کن جهت رطوبن زدایی و خشک کردن الکترود قبل از عملیات جوشکاری استفاده می شود. ظرفیت این الکترود خشک کن 100 کیلوگرم می باشد. دارای 300 درجه...
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فهرست