فیلترها

قیمت

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست

در انبار

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

انواع سنگ الماسه ( سنگ انگشتی )

سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. سنگ انگشتی الماسه برای ساییدن و شکل دادن به سنگ و فلز مناسب می باشد....
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. سنگ انگشتی الماسه برای ساییدن و شکل دادن به سنگ و فلز مناسب می...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت مخروطی و نخم مرغی می باشد. از سنگ انگشتی مخروطی برای سایش سطوح سوراخ ها و...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت مخروطی می باشد. برای سایش سطوح سوراخ ها و شیار های و یا سطوح شیب دار...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت مخروطی می باشد. برای سایش سطوح سوراخ ها و شیار های و یا سطوح شیب دار...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت تخم مرغی می باشد. برای سایش سطوح سوراخ ها و شیار ها استفاده می شود. قابلیت...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای بلند می باشد. برای سیایش سطوح شیار ها و سوراخ ها قابلیت دارد....
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد. قابلیت از بین بردن زائده های بعد از تراشی از روی سطوح...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. ضخامت این سنگ انگشتی کم است. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. سنگ...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. ساخته شده از سنگ الماس می باشد. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. سنگ انگشتی الماسه برای ساییدن و شکل...
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. سنگ انگشتی الماسه برای ساییدن و شکل دادن به سنگ و فلز مناسب می باشد....
سنگ انگشتی مشخصات : این سنگ الماسه جهت سایش در زمینه فلزات و ریخته گری مناسب می باشد. سنگ الماسه آسیاب از کیفیت بالایی جهت سایش برخوردار می باشد. از این سنگ انگشتی برای ساییدن و شکل دادن به سنگ و فلز استفاده می شود....
سنگ الماسه مشخصات : نوک این دستگاه از جنس الماس می باشد. دارای طراحی ارگونومیک می باشد. دسته ی این سنگ الماس دارای روکش پلاستیکی برای کارایی بهتر می باشد. دسته ها ضد تعرق و لغزش می باشد. قابلیت تیز کزدن کاربید و...
نمایش 1 تا 13 از 13 مورد

فهرست