27 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 27 مورد

فیلترهای فعال

کلمپ لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کلمپ لوله پلی اتیلن</strong></p> <p><strong>کلمپ لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p214/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-63-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">کلمپ لوله پلی اتیلن</a></strong> جهت نگهداشتن لوله های پلی اتیلن در زمان جوشکاری استفاده میشود.</li> <li>این <strong>کلمپ پلی اتیلن</strong> قابلیت نگهداشتن لوله به صورت مستقیم را دارد.</li> <li>سایز کارگیر این کلمپ 25 میلیمتر می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> <strong>کلمپ لوله پلی اتیلن</strong> </a>ساخته شده از فلز می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p216/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-110-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> <strong>کلمپ لوله</strong></a> دستی می باشد.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">قیمت کلمپ پلی اتیلن</a></strong> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت:</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p69/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m4-160">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p136/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C-ez-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc"> پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p617/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی لوله سبز</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپس , مولتی کلمپ , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p214/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-63-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله</span></a> , کلمپ لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله آب</span></a> , کلمپ لوله پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p216/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-110-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ پلی اتیلن</span></a> , کلمپ لوله فلزی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p218/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ لوله </span></a>, مولتی کلمپ پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a></span></p>

اسکیوزر دستی لوله پلی اتیلن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اسکیوزر دستی</strong></p> <p><strong>اسکیوزر دستی لوله پلی اتیلن </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از اسکیوزر لوله جهت مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.</li> <li>فاصله کارگیری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"> اسکیوزر دستی</a> 25 الی 63 میلی متر می باشد.</li> <li>ساخته شده از برترین مواد مربوطه به صورت یک تیکه می باشد.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">اسکیوزر لوله</a> از فولاد می باشد.</li> <li>ساخته شده از شمش.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><strong> اسکیوزر لوله پلی اتیلن</strong> </a>دستی می باشد.</li> <li>دارای دقت و کیفیت بسیار بالا است.</li> <li>دارای 6 ماه ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت.</li> <li>دارای استاندارهای ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">قیمت اسکیوزر دستی</a></strong> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"> اسکیوزر هیدرولیکی</a></strong></li> </ul> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p96/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-630-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800-j"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4314/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p106/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">یدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر پلی اتیلن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p209/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر دستی </span></a>, ا<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">سکویزر هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر ه</span></a>سکیوزر دست , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر دست</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیازر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله پلی اتیلن</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> اسکیوزر الکتروفیوژن </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">ابزار الکتروفیوژن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">قیمت اسکیوزر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر پلی اتیلن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">قیمت اسکیوزر لوله</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> چند , قیت<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> اسیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">انواع اسکیوزر دستی</span></a> , کاربرد <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> , نحوه کار با <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a></span></p> <p> </p>
قیمت ‎ریال0
<p><strong>لوله بر گیوتین</strong></p> <p><strong>گیوتین برش لوله  پلی اتیلن 160 میلیمتر</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p205/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><strong>گیوتین لوله</strong> </a>جهت برش تمامی لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل برش این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> گیوتین برش لوله</a> 25 الی 160 میلیمتر می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">گیوتین پلی اتیلن</a> قابلیت برش لوله ها از 6 الی 26 بار فشار را دارد.</li> <li>جنس بدنه ی این دستگاه ساخته شده از آلومینیوم یک تیکه می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C"> <strong>گیوتین لوله</strong> </a>توسط ماشین های CNC ماشین کاری شده اند.</li> <li>دارای تیغه یک تیکه فولادی.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>این <strong>گیوتین</strong> دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p207/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86">گیوتین لوله</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C">گیوتین لوله بر 25 الی 160 میلیمتر چدنی</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p183/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">دستگاه جوش الکتروفیوژن</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">اسکیوزر</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">اسکراپر</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p96/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-630-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800-j">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله سبز</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;">گیوتین , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p207/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86"><span style="color:#ffffff;">گیوتین لوله </span></a>, لوله بر گیوتین , گیوتین پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیوتین لوله پلی اتیلن</span></a> , گیوتین لوله های پلی اتیلن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p205/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> لوله بر پلی اتیلن گیوتین</span></a></span></p>

مولتی کلمپ 63 الی 160

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مولتی کلمپ پلی اتیلن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p209/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ</a> جهت نگهداشتن لوله های پلی اتیلن در زمان جوشکاری استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p214/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-63-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ پلی اتیلن</a> قابلیت نگهداشتن به صورت مستقیم / زانویی/سه راهی را دارد.</li> <li>کارگیری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">کلمپ لوله پلی اتیلن</a> از سایز 63 الی 160 میلی متر می باشد.</li> <li>جنس بدنه ی این کلمپ پلی اتیلن آلومینیوم می باشد.</li> <li>از کیفیت و ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p212/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%B3">کلمپ پلی اتیلن</a></strong> دستی می باشد.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> قیمت <strong>کلمپ پلی اتیلن</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ 63 الی 250</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p68/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-f202"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p128/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C">پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p614/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86">اتوی لوله سبز</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپس ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> مولتی کلمپ</span></a> , کلمپ لوله , کلمپ لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p214/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-63-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله آب</span></a> , کلمپ لوله پلی اتیلن , کلمپ پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p209/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله فلزی</span></a> , مولتی کلمپ لوله , مولتی کلمپ پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a></span></p>

اسکراپر دستی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اسکراپر دستی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-">اسکراپر دستی</a> برای اسکراپر تمامی لوله ها در تمامی سایز ها استفاده می شود.</li> <li>جهت اسکراپر (لایه برداری ) کردن لوله های پلی اتیلن استفاده میشود.</li> <li>جنس بدنه ی این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p195/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C">اسکراپر لوله</a></strong> از آلومینیوم می باشد.</li> <li>دارای تیغه تمام فولاد.</li> <li>سیستم کارکرد این <strong>اسکراپر</strong>, دستی می باشد.</li> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p197/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">اسکراپر دستی</a></strong> 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت را دارد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p196/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"> قیمت اسکراپر پلی اتیلن</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-"> اسکراپر دورانی ( روتاری )</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت:</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p74/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-250-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-m2-250"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p137/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc"> پرس لوله پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p11/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%DA%A9">اتوی لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p100/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:rgb(255,255,255);">اسکراپر ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);"> اسکراپر دستی</span></a> , اسکراپر دورانی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">اسکراپر لوله</span></a> , اسکراپر لوله پلی اتیلن , اسکراپر پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">اسکراپر دستی پلی اتیلن</span></a> , اسکراپر دورانی پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">اسکراپر دستی لوله </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">اسکراپر دورانی لوله</span></a> , اسکراپر دستی لوله پلی اتیلن , اسکراپر دورانی لوله پلی اتیلن , </span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p198/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">اتو اسکراپ</span>ر</a></p>

کلمپ لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کلمپ لوله پلی اتیلن</strong></p> <p><strong>کلمپ لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">کلمپ لوله پلی اتیلن</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> </a>جهت نگهداشتن لوله های پلی اتیلن در زمان جوشکاری استفاده میشود.</li> <li>این <strong>کلمپ پلی اتیلن</strong> قابلیت نگهداشتن لوله به صورت مستقیم را دارد.</li> <li>سایز کارگیر این کلمپ 63 میلیمتر می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p218/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><strong>کلمپ لوله پلی اتیلن</strong> </a>ساخته شده از فلز می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p216/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-110-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> <strong>کلمپ لوله</strong></a> دستی می باشد.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">قیمت کلمپ پلی اتیلن</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت:</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p70/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m2-160">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p141/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C-emt108-k-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p624/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">اتوی لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p108/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-250"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپس</span></a> , مولتی کلمپ , کلمپ لوله , کلمپ لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p216/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-110-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله آب</span></a> , کلمپ لوله پلی اتیلن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> کلمپ پلی اتیلن</span></a> , کلمپ لوله فلزی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p218/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> مولتی کلمپ لوله</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p220/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ پلی اتیلن </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p219/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a></span></p>

اسکویزر دستی لوله پلی اتیلن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اسکیوزر دستی</strong></p> <p><strong>اسکویزر دستی لوله پلی اتیلن </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از اسکیوزر لوله جهت مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.</li> <li>فاصله کارگیری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/48-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE"><strong> اسکیوزر دستی</strong> </a>25 الی 63 میلی متر می باشد.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">اسکیوزر لوله</a> از آهن و شفت ترانس می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> اسکیوزر لوله پلی اتیلن</a> دستی می باشد.</li> <li>دارای دقت و کیفیت بسیار بالا است.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>دارای استاندارهای ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"> قیمت اسکیوزر دستی</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"> اسکیوزر هیدرولیکی</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p96/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-630-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800-j"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p121/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a25-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p17/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اسکویزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر هیدرولیکی</span></a> , ا<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">سکویزر هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکویزر پلی اتیلن</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> اسکیوزر دستی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p203/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;"> اسکویزر دست</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیازر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله پلی اتیلن</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> اسکیوزر الکتروفیوژن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">ابزار الکتروفیوژن </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> اسکیوزر دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">قیمت اسکیوزر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر پلی اتیلن </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p202/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">اسکیوزر لوله</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">قیمت اسکیوزر لوله</span></a> ,ا<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">سکیوزر دستی چند </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">قیت اسیوزر دستی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">انواع اسکیوزر دستی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;">کاربرد اسکیوزر دستی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-"><span style="color:#ffffff;"> نحوه کار با اسکیوزر دستی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

اسکراپر دستی لوله

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اسکراپر دستی  لوله</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p198/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">اسکراپر دستی</a> برای اسکراپر تمامی لوله ها در تمامی سایز ها استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل لایه برداری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-">اسکراپر دستی لوله</a> 65 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای تیغه چهار لبه از جنس استیل را دارا می باشد.</li> <li>جنس بدنه ی این اسکراپر دستی از چدن می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">اسکراپر دستی لوله</a> دستی می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"> قیمت اسکراپر پلی اتیلن </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li>پیشنهاد ما به شما : <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-">اسکراپر دورانی ( روتاری )</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li>لینک سایر محصولات رستگار صنعت:</li> </ul> <p><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p81/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-200-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-4-%D9%81%DA%A9"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/32-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p19/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p20/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش پلی اتیلن</a></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر دستی ,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4785/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اسکراپر دورانی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر لوله </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p208/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر لوله پلی اتیلن</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4785/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اسکراپر پلی</span></a></span></p>
قیمت ‎ریال0
<p><strong>لوله بر گیوتین</strong></p> <p><strong>گیوتین لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p207/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86"> <strong>گیوتین لوله</strong></a> جهت برش تمامی لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل برش این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p205/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">گیوتین برش لوله</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p205/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"> </a>25 الی 250 میلیمتر می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p201/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">گیوتین پلی اتیلن</a> قابلیت برش لوله ها از 6 الی 26 بار فشار را دارد.</li> <li>جنس بدنه ی این دستگاه ساخته شده از آلومینیوم یک تیکه می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p204/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-25-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><strong>گیوتین لوله</strong> </a>توسط ماشین های CNC ماشین کاری شده اند.</li> <li>دارای تیغه یک تیکه فولادی.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>این <strong>گیوتین</strong> دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C"> قیمت <strong>گیوتین لوله</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C">گیوتین لوله بر25 الی 160 میلیمتر چدنی</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p183/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">دستگاه جوش الکتروفیوژن</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p200/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> اسکیوزر </a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">اسکراپر</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p66/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p15/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> اتوی جوش لوله سبز</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p204/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-25-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">گیوتین</span></a> , گیوتین لوله , لوله بر گیوتین , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیوتین پلی اتیلن</span></a> , گیوتین لوله پلی اتیلن , گیوتین لوله های پلی اتیلن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p205/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> لوله بر پلی اتیلن گیوتین</span></a></span></p>

مولتی کلمپ 63 الی 250 میلیمتر

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مولتی کلمپ پلی اتیلن</strong></p><p><strong>مشخصات :</strong></p><ul><li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ</a> جهت نگهداشتن لوله های پلی اتیلن در زمان جوشکاری استفاده می شود.</li><li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ پلی اتیلن</a> قابلیت نگهداشتن به صورت مستقیم / زانویی/سه راهی را دارد.</li><li>کارگیری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p194/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-"> <strong>کلمپ لوله پلی اتیلن</strong></a> از سایز 63 الی 250 میلی متر می باشد.</li><li>جنس بدنه ی این کلمپ پلی اتیلن آلومینیوم می باشد.</li><li>از کیفیت و ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li><li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p214/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-63-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><strong> کلمپ پلی اتیلن</strong> </a>دستی می باشد.</li><li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li><li>دارای 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت.</li><li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p209/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">قیمت <strong>کلمپ پلی اتیلن</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li></ul><p><br /></p><ul><li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ 63 الی 250</a></li></ul><p><br /></p><ul><li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li></ul><p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p69/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m4-160"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p136/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C-ez-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc"> پرس لوله پنج لایه</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p617/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2"> اتوی لوله سبز</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p><p><span style="color:rgb(255,255,255);"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:rgb(255,255,255);">مولتی کلمپس</span></a> , مولتی کلمپ , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p209/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:rgb(255,255,255);">کلمپ لوله</span></a> , کلمپ لوله , کلمپ لوله آب , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p212/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a> , کلمپ پلی اتیلن , کلمپ لوله فلزی , مولتی کلمپ لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p215/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:rgb(255,255,255);">مولتی کلمپ پلی اتیلن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">مولتی کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a></span></p>

اسکراپر دورانی ( روتاری )

قیمت ‎ریال0
<p><strong>اسکراپر دستی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p198/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">اسکراپر دورانی</a> برای اسکراپر تمامی لوله ها در تمامی سایز ها استفاده می شود.</li> <li>این<strong> اسکراپر</strong> جهت اسکراپ (لایه برداری ) کردن لوله های پلی اتیلن به صورت اتومات استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل لایه برداری این<strong> اسکراپر دورانی</strong> 25-160 و 90-250 میلیمتر می باشد.</li> <li>ساخته شده از آلومینیوم گروه 7000.</li> <li>تیغه ی این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p197/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">اسکراپر لوله</a></strong> ساخته شده از فولاد می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p196/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"><strong>اسکراپر روتاری</strong> </a>دستی / دورانی می باشد.</li> <li>دارای استاندارد های ایزو و CE از اتحادیه اروپا.</li> <li>این<strong> اسکراپر دستی</strong> 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت را دارد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">قیمت اسکراپر پلی اتیلن</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> اسکراپر دورانی ( روتاری )</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت:</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p75/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-250-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-hm-250"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/32-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87"> پرس لوله پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p13/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C">اتوی لوله سبز</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p101/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-200">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;">اسکراپر , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p196/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر دستی</span></a> , اسکراپر دورانی , اسکراپر لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p199/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر لوله پلی اتیلن</span></a> , اسکراپر پلی اتیلن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p198/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> اسکراپر دستی پلی اتیلن</span></a> , اسکراپر دورانی پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p206/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-25-%D8%A7%D9%84%DB%8C-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر دستی لوله</span></a> , اسکراپر دورانی لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p204/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-25-160-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">اسکراپر دستی لوله پلی اتیلن</span></a> , اسکراپر دورانی لوله پلی اتیلن , ا<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p197/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">تو اسکراپر</span></a></span></p>

مولتی کلمپس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مولتی کلمپ پلی اتیلن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p212/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%B3"> <strong>مولتی کلمپ</strong></a> جهت نگهداشتن لوله های پلی اتیلن در زمان جوشکاری استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ پلی اتیلن</a> قابلیت نگهداشتن به صورت مستقیم / زانویی/سه راهی را دارد.</li> <li>کارگیری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p193/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">کلمپ لوله پلی اتیلن</a> از سایز 63 الی 250 میلی متر می باشد.</li> <li>جنس بدنه ی این کلمپ پلی اتیلن آلومینیوم می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p221/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"><strong> مولتی کلمپ</strong> </a>از  سه فك ساخته شده است و ابعاد  فك ها 350*330 ميليمتر مي باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این<strong> کلمپ پلی اتیلن</strong> دستی می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p213/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">قیمت <strong>کلمپ پلی اتیلن</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1">مولتی کلمپ 63 الی 250</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p69/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m4-160">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p136/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C-ez-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc">پرس لوله پنج لایه</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p617/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی لوله سبز</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p212/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپس</span></a> , مولتی کلمپ , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p211/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-63-%D8%A7%D9%84%DB%8C-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کلمپ لوله</span></a> , کلمپ لوله , کلمپ لوله آب , کلمپ لوله پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p212/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">کلمپ پلی اتیلن</span></a> , کلمپ لوله فلزی , مولتی کلمپ لوله , مولتی کلمپ پلی اتیلن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p221/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"><span style="color:#ffffff;">مولتی کلمپ لوله پلی اتیلن</span></a></span></p>