فیلترها (7413 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

مانومتر شارژ گاز کولر

725,000 تومان
مانومتر شارژ گاز کولر مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این مانومتر تست گاز مناسب جهت محاسبه فشار...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گیج شارژ گاز کولر مشخصات : از گیج شارژ گاز کولر  برای هواگیری، سنجش فشارهای سیستم، تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد، از شیر چند راهه استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر شیلنگ گاز کولر 36 اینچ مشخصات :  شیلنگ شارژ گاز مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گیج گاز کولر 90 سانتی متر می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ گیج فشار در رنگ های...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این مانومتر دیجیتال گاز مناسب جهت محاسبه فشار...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گیج شارژ گاز کولر مشخصات : از گیج شارژ گاز کولر  برای هواگیری، سنجش فشارهای سیستم، تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد، از شیر چند راهه استفاده می شود مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این گیج...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات : شلنگ شارژ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گیج فشار 150 سانتی متر می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی می باشد....
3,850,000 تومان
مانومتر شارژ گاز گیج شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این مانومتر شارژ گاز مناسب جهت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گیج شارژ گاز کولر مشخصات : از گیج شارژ گاز کولر  برای هواگیری، سنجش فشارهای سیستم، تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد، از شیر چند راهه استفاده می شود مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این گیج...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شلنگ شارژ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گاز کولر 180 سانتی متر می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی می...
1,285,000 تومان
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این مانومتر شارژ گاز مناسب جهت محاسبه فشار گاز...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گیج شارژ گاز کولر مشخصات : از گیج شارژ گاز کولر  برای هواگیری، سنجش فشارهای سیستم، تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد، از شیر چند راهه استفاده می شود مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این گیج...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات : شیلنگ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شلنگ شارژ گاز کولر 90 سانتی متر یا 36 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز گیج شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این مانومتر شارژ گاز مناسب جهت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شلنگ شارژ گاز کولر 150 سانتی متر یا 60 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز مناسب برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این منیفولد شارژ گاز مناسب جهت محاسبه فشار...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گیج گاز کولر 180 سانتی متر یا 60 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. این منیفولد شارژ گاز مناسب جهت محاسبه فشار گازهای...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گیج فشار 90 سانتی متر یا 36 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی می...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی. فشار قابل تحمل این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ شارژ گاز مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گاز کولر 150 سانتی متر یا 60 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
مانومتر شارژ گاز مشخصات : از مانومتر شارژ گاز  برای شارژ گاز, ایجاد فشار, وکیوم و رطوبت‌گیری استفاده می شود. مجهز یه ضربه گیر های پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه و فشار. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی. فشار قابل تحمل این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ شارژ گاز مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. طول این شیلنگ گاز کولر 180 سانتی متر یا 60 اینچ می باشد. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
شلنگ گاز کولر مشخصات :  شیلنگ گاز کولر مناسب برای اتصال به گیج شارژ به دستگاه مربوطه استفاده می شود. مجهز به سه عدد شیلنگ فشارقوی در رنگ های قرمز - زرد و آبی می باشد. فشار کاری این شیلنگ گاز کولر 800 Psi و حداکثر...
نمایش 1 تا 23 از 23 مورد

مانومتر شارژ گاز کولر ابزاری است که  جهت شارژ نمودن انواع سیستم های سرمایشی مورد استفاده قرار میگیرد . منیفولد شارژ کولر در مدل های گوناگونی هستند که هرکدام بسته به نوع و تعداد ساپورت کردن گاز ها با یکدیگر متفاوت می باشند . این گیج تست شارژ گاز کولر در برند ها و قیمت های مختلفی می باشند به طور مثال :گیج شارژ گاز کولرpm

برای مشاهده قیمت ها و خرید مانومتر شارژ گاز کولر میتوانید به سایت رستگار صنعت مراجعه بفرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست