فیلترها (7409 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

جک روغنی و سوسماری

تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی 3 تن می باشد. مجهز به پیچ کمکی حرارت داده...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی 100 تن می باشد. ابعاد کلی : 420*330*380...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی 10 تن می باشد. ابعاد : 219 * 150 * 75...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک هیدرولیکی 5000 کیلوگرم می باشد. ارتفاع : 216-413...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی فورس مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت تناژ این جک هیدرولیکی 16 تن می باشد. این جک هیدرولیکی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی فورس مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت تناژ این جک هیدرولیکی 30 تن می باشد. این جک هیدرولیکی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 20 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی مشخصات : جک روغنی وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی مگا 40 تن می باشد. ابعاد : 396 * 246 * 150...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت تناژ این جک هیدرولیکی 16 تن است. این جک هیدرولیکی در...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ماکزیمم توان این جک هیدرولیکی 20 تن می باشد. ظرفیت مخزن 282...
555,000 تومان
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی 3 تن می باشد. مجهز به پیچ کمکی حرارت داده...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی آروا مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ماکزیمم توان این جک روغنی 5 تن می باشد. ای جک روغنی آروا...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک هیدرولیکی قفل دار 20,000 کیلوگرم می باشد. ظرفیت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی 20 تن مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ظرفیت این جک روغنی 20 تن می باشد. ارتفاع این جک روغنی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ماکزیمم فشار کاری این جک روغنی 700 بار است. ماکزیمم توان این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ماکزیمم توان این جک هیدرولیکی 20 تن می باشد. طول کلی 222...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 20 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی 45.2...
2,865,000 تومان
جک سوسماری مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ابعاد این جک سوسماری :  740x350x210 میلیمتر است. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2.25 تن میباشد. ارتفاع در حالت جمع شدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک سوسماری مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2.5 تن است. ارتفاع در حالت جمع شدن : 15 سانتی متر میباشد. ارتفاع این جک سوسماری هیوندای...
16,665,000 تومان
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان کلی این جک روغنی 20 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی...
7,755,000 تومان
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 30 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی...
7,170,000 تومان
جک روغنی 30 تن ژاپن  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 30 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک...
65,930,000 تومان
جک روغنی 100 تن ژاپنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 100 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این...
19,700,000 تومان
جک روغنی 50 تن مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 50 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی...
295,000 تومان
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 2 تن می باشد. حداکثر ارتفاع این جک روغنی رابین...
51,320,000 تومان
جک سوسماری  10 تن ژاپن مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 10 تن میباشد. عملکرد جک در حداقل ارتفاع 160 میلیمتر است. حداکثر ارتفاع جک...
13,895,000 تومان
جک سوسماری 2تن ژاپن  مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2 تن میباشد. عملکرد جک در حداقل ارتفاع 116 میلیمتر است. حداکثر ارتفاع جک...
22,450,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ژاپن مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 3 تن میباشد. عملکرد جک در حداقل ارتفاع 126 میلیمتر است. حداکثر ارتفاع جک...
1,450,000 تومان
جک سوسماری 2 تن چینی  مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2 تن میباشد. ارتفاع در حالت جمع شدن : 135 میلی متر است. ارتفاع این جک...
3,850,000 تومان
جک سوسماری 3 تن چین  مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 3 تن میباشد. حداقل ارتفاع 75 میلی متر است. دارای دسته دوتیکه فلزی میباشد....
880,000 تومان
جک سوسماری مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2 تن میباشد. ارتفاع در حالت جمع شدن : 135 میلی متر است. ارتفاع این جک سوسماری رابین در...
1,540,000 تومان
جک سوسماری 2 تن رونیکس  مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2 تن میباشد. بازه عملکرد بالابر در حداقل ارتفاع 140میلیمتر است. دارای دسته...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک سوسماری 2تن مشخصات : از جک سوسماری برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. ماکزیمم ظرفیت قابل بالا برنده : 2 تن میباشد. دارای چرخ برای حمل و نقل راحت است. مناسب برای بلند کردن خودروهای سواری...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 20 تن می باشد. مجهز به سوپاپ اطمینان است. این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 10 تن می باشد. مجهز به سوپاپ اطمینان است. این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک هیدرولیکی مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. ماکزیمم توان این جک هیدرولیکی 2 تن می باشد. مجهز به دسته حمل...
تماس بگیریدتماس بگیرید
جک روغنی  مشخصات : جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود. توان این جک روغنی 2 تن می باشد. مجهز به سوپاپ اطمینان است. این...
نمایش 1 تا 37 از 37 مورد

جک هیدرولیکی وسیله‌ ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از آن نیرو برای بلند کردن وسایل نقلیه در ساختمان سازی و در انواع سنگین تر در پالایشگاه ها و حفاری ها استفاده میکنند. جک سوسماری نیز یکی از انواع جک ها است که از آن برای بلند کردن ماشین و هر نوع وسیله نقلیه دیگر استفاده می شود. فرق جک روغنی با جک سوسماری این است که که جک روغنی میتواند یک طرف خودرو را بلند کند ولی جک سوسماری می تواند کل خودرو را بلند کند. انواع جک روغنی و انواع جک سوسماری دارای سایز ها و ظرفیت های متفاوتی میباشند. مجموعه رستگار صنعت بهترین جک های روغنی و بهترین جک های سوسماری را با مناسب ترین قیمت ها و بالاترین کیفیت ها برای مشتریان عزیز خود فراهم نموده است. برای اطلاع از قیمت جک روغنی و قیمت جک سوسماری و خرید جک روغنی و خرید جک سوسماری میتوانید به بخش مورد نظر در سایت ما مراجعه کرده و خرید خود را نهایی فرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست