14 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 14 مورد

فیلترهای فعال

دستگاه لوله بازکنی مدل 400

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دستگاه لوله بازکنی برقی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی برقی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های سخت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این<strong> لوله باز کن برقی</strong> دارای توان کاری 400 وات می باشد.</li> <li>قابلیت کارگیری فنر این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> <strong>دستگاه لوله باز کنی برقی</strong></a> به قطر 12 تا 18 می باشد.</li> <li>سبک قابل حمل.</li> <li>کارگیر متراژ فنر این <strong>دستگاه لوله باز کن</strong> حداکثر 25 متر می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400">دستگاه لوله بازکنی</a> 19 کیلوگرم می باشد.</li> <li>دارای 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p294/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-550-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><strong>قیمت لوله باز کنی برقی</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> دستگاه لوله باز کنی 1600 صنعتی</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p129/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-ch-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-3">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p129/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-ch-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-3">پرس لوله های پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p19/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لولهباز کن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p105/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-630"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/75-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی</span></a> , دستگاه لوله باز کنی فنری , دستگاه لوله باز , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کن برقی</span></a> , بهترین دستگاه لوله باز کنی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی با دستگاه</span></a> , فنر لوله باز کنی , فنر لوله باز کن , فنر لوله باز کنی دستی , فنر لوله باز کن دستی , فنر لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی خانگی</span></a> , لوله باز کنی برقی , لوله باز کن برقی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p300/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه لوله باز کنی برقی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کنی با فنر برقی</span></a> , انبر مشکل گشا ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه لوله باز کنی با فنر </span></a>, لوله بار کنی برقی , لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کنی دستی</span></a> , دستگاه لوله باز کن , لوله باز کنی دریلی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p294/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-550-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی دریلی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله</span></p> <p> </p>

دستگاه تراکم هوا لوله بازکنی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>تراکم دستی</strong></p> <p><strong>دستگاه تراکم هوا لوله بازکنی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7">دستگاه تراکم هوا</a></strong> برای باز کردن لوله با فشار باد ذخیره شده در منبع مربوطه استفاده می شود.</li> <li>این <strong>دستگاه تراکم</strong> دارای بدنه فلزی مقاوم می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><strong>دستگاه تراکم لوله باز کنی</strong></a> قابلیت نصب انواع سری های مختلف جهت در خروجی را دارد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><strong>تراکم دستی</strong> </a>14 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ظرفیت گیرایی این تراکم دستی 20_0 آب و هوا می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400">تراکم لوله باز کنی</a> دارای 2 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><strong>قیمت دستگاه تراکم هوا</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> دستگاه تراکم هوا</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p82/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-315-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-hm315">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p618/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88">اتوی جوش لوله سبز</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p618/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88">اتوی جوش پلی اتیلن</a><br /></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تراکم دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">, دستگاه تراکم لوله </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم لوله باز کنی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم هوا</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم برقی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه تراکم هوا برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;">تراکم لوله باز کنی</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله -تراکم لوله هوا -تراکم هوای لوله بازکنی -تراکم لوله بازکنی -تزاکم لوله بازکنی هوا -تراکم لوله بازکنی لوله -تراکم لوله</span></p> <p> </p>

فنر لوله باز کنی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>فنر لوله باز کنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C">فنر لوله باز کنی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><strong>فنر های لوله باز کنی</strong> </a>در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود.</li> <li>این <strong>فنر لوله باز کنی</strong> ساخته شده از آهن آلیاژی می باشد.</li> <li>دارای آب کاری فولادی جهت استقامت بیشتر در استحکام فنریت.</li> <li>قابلیت استفاده با دستگاه و دست.</li> <li>ساخته شده از مفتول فنری در قطر های مختلف.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"> <strong>فنر لوله باز کنی</strong></a> دارای تنوع در متراژ های مختلف را دارد.</li> <li>سیستم کارکرد این فنر لوله باز کنی به صورت دستی می باشد.</li> <li>برای اطلاع از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> <strong>قیمت فنر لوله باز کنی</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه  لوله باز کنی</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر های لوله باز کنی</span></a> , انواع فنر های لوله باز کنی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فنر لوله باز کنی</span></a> , فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی دستی </span></a>, فنر لوله باز کن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی</span></a> , فنر لوله باز کنی برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">فنر </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">لوله</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">باز کن دستی</span></a> , فنر لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;">فنر باز کن لوله</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:rgb(255,255,255);">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:rgb(255,255,255);">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:rgb(255,255,255);">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:rgb(255,255,255);">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> <p> </p>

انبر مشکل گشا بزرگ صنعتی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر مشکل گشا</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7">انبر مشکل گشا</a> برای گرفتن قطعه ای به فاصله 180 سانتی متر استفاده می شود.</li> <li>میزان فشار گیرایی این <strong>انبر فاضلابی</strong> 2000 گرم می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p305/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><strong>انبرمشکل گشا</strong> </a>ساخته شده از آلیاژ فولاد می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p304/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9">قیمت انبر فاضلابی</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> انبر مشگل گشا بزرگ صنعتی</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">انبر مشکل گشا</span></a> , انبر فاضلاب , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انبر فاضلابی</span></a> , فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انبر لوله بازکن</span></a> , انبر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انبر لوله فاضلاب</span></a> , لوله باز کنی انبر , انبر لوله باز کنی خانگی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کنی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:#ffffff;">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> <p> </p>
قیمت ‎ریال0
<p><strong>دستگاه لوله باز کنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400">دستگاه لوله باز کنی برقی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های سخت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p294/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-550-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی صنعتی</a> قابلیت چرخاندن فنر های لوله بازکنی از سایز 14 الی 20 میلی متر را دارد.</li> <li>این <strong>لوله باز کن</strong> دارای توان 375 وات ( 3/4 اسب بخار) می باشد.</li> <li>دارای الکتروموتور ژن تبریز.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">لوله باز کن برقی</a> دارای شاسی مقاوم می باشد.</li> <li>دارای کلاج دستی مربوطه.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>وزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> <strong>دستگاه لوله بازکنی</strong></a> 19 کیلوگرم می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400">دستگاه لوله باز کن برقی</a> با 1 سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><strong>قیمت لوله باز کنی برقی</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی 1600 صنعتی</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لولهباز کنی</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی</span></a> , دستگاه لوله باز کنی فنری , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p294/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-550-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز</span></a> , دستگاه لوله باز کن برقی , بهترین دستگاه لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کنی با دستگاه </span></a>, فنر لوله باز کنی , فنر لوله باز کن , فنر لوله باز کنی دستی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فنر لوله باز کن دستی </span></a>, فنر لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی خانگی</span></a> , لوله باز کنی برقی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کن برقی </span></a>, دستگاه لوله باز کنی برقی , لوله باز کنی با فنر برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">انبر مشکل گشا</span></a> , دستگاه لوله باز کنی با فنر , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله بار کنی برقی</span></a> , لوله باز کن برقی , لوله باز کنی دستی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کن </span></a>, لوله باز کنی دریلی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی دریلی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله</span></p> <p> </p>

تراکم لوله لوله بازکنی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دستگاه تراکم لوله</strong></p> <p><strong>تراکم لوله لوله بازکنی </strong></p> <p>مشخصات :</p> <ul> <li>از<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/75-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87">دستگاه تراکم هوا</a></strong> برای باز کردن لوله با فشار باد ذخیره شده در منبع مربوطه استفاده می شود.</li> <li>این <strong>تراکم دستی</strong> قابل استفاده در مصارف خانگي و صنعتي می باشد.</li> <li>بدنه این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"> دستگاه تراکم لوله باز کنی</a> آبكاري كرم نيكل می باشد.</li> <li>قدرت فشار این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه تراکم هوا</a></strong> بالا ( 7 بار ) می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این <strong>تراکم لوله</strong> دستی می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"> <strong>قیمت دستگاه تراکم هوا</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7">دستگاه تراکم هوا</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> د<a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">ستگاه  لوله باز کنی</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">تراکم دستی </span></a>, دستگاه تراکم , دستگاه تراکم لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم لوله باز کنی</span></a> , دستگاه تراکم هوا , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه تراکم برقی</span></a> , دستگاه تراکم هوا برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">تراکم لوله باز کنی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله</span></p> <p> </p>

فنر لوله باز کنی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>فنر لوله باز کنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"> فنر لوله باز کنی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400">فنر های لوله باز کنی</a> در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p304/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9">فنر لوله باز کنی</a> ساخته شده از آهن آلیاژی می باشد.</li> <li>دارای آب کاری فولادی جهت استقامت بیشتر در استحکام فنریت.</li> <li>قابلیت استفاده با دستگاه و دست.</li> <li>دارای سایز های 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 28 , 32 میلی متر می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این فنر لوله باز کنی به صورت دستی می باشد.</li> <li>برای اطلاع از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"> <strong>قیمت فنر لوله باز کنی</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن </a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه </a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز </a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C">دستگاه لوله باز کن</a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p304/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">فنر های لوله باز کنی</span></a> , انواع فنر های لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی </span></a>, فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی دستی </span></a>, فنر لوله باز کن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی</span></a> , فنر لوله باز کنی برقی , فنر لوله باز کن دستی , فنر لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر باز کن لوله</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:#ffffff;">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> <p> </p>

انبر مشکل گشا کوچک

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر مشکل گشا</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> <strong>انبر مشکل گشا</strong> </a>برای گرفتن قطعه ای به فاصله 50 سانتی متر استفاده می شود.</li> <li>میزان فشار گیرایی این <strong>انبر فاضلابی</strong>  150 گرم می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p305/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C">انبرمشکل گشا</a> ساخته شده از آلیاژ فولاد می باشد.</li> <li> این انبر فاضلابی قابليت انعطاف فوق العاده جهت پيچ و خم هاي داخل لوله را دارد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"> <strong>قیمت انبر فاضلابی</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> انبر مشگل گشا بزرگ صنعتی</a></strong></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">اتوی جوش لوله سبز</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انبر مشکل گشا</span></a> , انبر فاضلاب , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">انبر فاضلابی</span></a> , فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">انبر لوله بازکن </span></a>, انبر لوله باز کنی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> انبر لوله فاضلاب</span></a> , لوله باز کنی انبر ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;"> انبر لوله باز کنی خانگی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p305/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:#ffffff;">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> <p> </p>

دستگاه لوله باز کنی 550 صنعتی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دستگاه لوله باز کنی برقی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی برقی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های سخت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی صنعتی</a> قابلیت چرخاندن فنر های لوله بازکنی از سایز 14 الی 22 میلی متر را دارد.</li> <li>این <strong>لوله باز کنی برقی</strong> دارای توان 550 وات ( 1/2 اسب بخار) می باشد.</li> <li>دارای الکتروموتور ژن تبریز.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p300/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"> <strong>لوله باز کن برقی</strong></a> دارای شاسی مقاوم می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی برقی</a> دارای کلاج دستی مربوطه می باشد.</li> <li>دارای اهرم جلو برنده.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400">دستگاه لوله باز کنی</a> با 1 سال ضمانت و 3 سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"> <strong>قیمت لوله باز کنی برقی</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <p><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی 1600 صنعتی</a></p> <p> </p> <p><strong>لینک سایر محصولات :</strong></p> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله کنی</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کن</span></a> , دستگاه لوله باز کنی , دستگاه لوله باز کنی فنری , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز</span></a> , دستگاه لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">بهترین دستگاه لوله باز کنی </span></a>, لوله باز کنی با دستگاه , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p300/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی </span></a>, فنر لوله باز کن , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی دستی</span></a> , فنر لوله باز کن دستی , فنر لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی خانگی </span></a>, لوله باز کنی برقی , لوله باز کن برقی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p302/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی برقی </span></a>, لوله باز کنی با فنر برقی , انبر مشکل گشا , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی با فنر</span></a> , لوله بار کنی برقی , لوله باز کن برقی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی دستی </span></a>, دستگاه لوله باز کن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی دریلی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی دریلی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله</span></p> <p> </p>

فنر لوله باز کنی دستی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>فنر لوله باز کنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"> فنر لوله باز کنی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p301/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C">فنر های لوله باز کنی</a> در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود.</li> <li>این <strong>فنر لوله باز کنی</strong> ساخته شده از فولاد آلیاژی می باشد.</li> <li>دارای آب کاری فولادی جهت استقامت بیشتر در استحکام فنریت.</li> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400">فنر لوله باز کنی</a></strong> برای راحتی در کار دارای دسته می باشد.</li> <li>قابلیت استفاده با دستگاه و دست.</li> <li>ساخته شده از مفتول فنری در قطر های مختلف.</li> <li>سیستم کارکرد این فنر لوله باز کنی به صورت دستی می باشد.</li> <li>برای اطلاع از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p300/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C">قیمت فنر لوله باز کنی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2"> اتوی جوش لوله سبز </a><span style="color:#4a4a4a;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C">دستگاه  لوله بازکنی</a></span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#4a4a4a;"> </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/76-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فنر های لوله باز کنی</span></a> , انواع فنر های لوله باز کنی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فنر لوله باز کنی</span></a> , فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی دستی </span></a>, فنر لوله باز کن , فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی</span></a> برقی , فنر لوله باز کن دستی , فنر لوله , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p295/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">فنر باز کن لوله</span></a></span></p> <p> </p> <blockquote> <p> </p> <p> </p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:#ffffff;">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> </blockquote> <p> </p>

انبر فاضلابی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر مشکل گشا</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> <strong>انبر مشکل گشا</strong> </a>برای گرفتن قطعه ای به فاصله 150 سانتی متر استفاده می شود.</li> <li>این <strong>انبر لوله فاضلاب</strong> دارای بدنه ضد زنگ می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7">انبر مشکل گشا</a> قابل انعطاف فوق العاده جهت پيچ و خم هاي داخل لوله را دارد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p304/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><strong>قیمت انبر فاضلابی</strong> </a>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">انبر مشگل گشا بزرگ صنعتی</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/784-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p304/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">انبر مشکل گشا</span></a> , انبر فاضلاب , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;">انبر فاضلابی </span></a>, فنر لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/74-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انبر لوله بازکن</span></a> , انبر لوله باز کنی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/77-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7"><span style="color:#ffffff;"> انبر لوله فاضلاب </span></a>, لوله باز کنی انبر , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">انبر لوله باز کنی خانگی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله , تراکم لوله هوا , تراکم هوای لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی هوا , تراکم لوله بازکنی لوله , تراکم لوله </span><br /><span style="color:#ffffff;">فنر لوله تمام فولادی , فنر لوله بازکنی , فنر لوله</span></p> <p> </p>

دستگاه لوله باز کنی دریلی 400

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دستگاه لوله باز کنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p294/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-550-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی برقی</a> </strong>برای باز کردن گرفتگی‌های سخت لوله فاضلاب استفاده می شود.</li> <li>این<strong> دستگاه لوله باز کنی دریلی</strong> دارای قدرت خروجی 600 وات می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"> <strong>دستگاه لوله باز کن برقی</strong></a> قابلیت چرخاندن فنر مخصوص مربوطه از 11-18 میلیمتر را دارد.</li> <li>قدرت موتور این <strong>دستگاه لوله باز کنی</strong> مربوطه 400 وات می باشد.</li> <li>سبک و قابل حمل ( 8.700 کیلوگرم )</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>ولتاژ ورودی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"> <strong>دستگاه لوله بازکنی</strong> </a>220_230 ولت می باشد.</li> <li>این <strong>دستگاه لوله باز کنی دریلی</strong> دارای یک سال ضمانت رستگار صنعت می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">قیمت لوله باز کنی برقی</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>پیشنهاد ما به شما :</strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی 1600 صنعتی</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/17-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/29-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">پرس لوله های پنج لایه</a> .<a href="https://rastegarsanat.com/fa/12-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2">اتوی جوش لوله سبز</a>. <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C">دستگاه لوله باز کنی </a>.<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p107/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p296/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-1600-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">لوله باز کن</span></a> , دستگاه لوله باز کنی , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p297/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی فنری</span></a> , دستگاه لوله باز , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/73-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کن برقی</span></a> , بهترین دستگاه لوله باز کنی , لوله باز کنی با دستگاه , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;">فنر لوله باز کنی </span></a>, فنر لوله باز کن , فنر لوله باز کنی دستی , فنر لوله باز کن دستی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p303/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فنر لوله باز کن برقی</span></a> , فنر لوله باز کنی خانگی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p292/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-400"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی برقی</span></a> , لوله باز کن برقی , دستگاه لوله باز کنی برقی , لوله باز کنی با فنر برقی , انبر مشکل گشا , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p305/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی با فنر</span></a> , لوله بار کنی برقی , لوله باز کن برقی ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-400"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی دستی</span></a> , دستگاه لوله باز کن ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p298/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> لوله باز کنی دریلی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p293/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C-375-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه لوله باز کنی دریلی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">لوله بازکن , دستگاه لوله بازکنی , وسیله باز کردن لوله , ابزار لوله بازکنی, ابزار تاسیسات , لوله باز کت اتومات , دستگاه لوله بازکنی اتومات ,قیمت دستگاه لوله بازکن ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">ابزار لوله بازکنی , لوله بازکنی اصلی, لوله باز کنی رستگار صنعت , دستگاه لوله بازکن, ابزار لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی , سه نظام لوله بازکنی , تراکم لوله بازکنی , فنر لوله بازکنی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت فنر لوله بازکنی , لوله بازکن میلاد , دستگاه لوله</span></p> <p> </p>