تیفور سیم بکسلی پر قدرت و ارزان قیمت در رستگار صنعت

تیفور سیم بکسلی

تیرفور که به نام تیفور هم شناخته می شود برای جا به جایی بارها به صورت کششی مورد استفاده قرار می گیرد.
تیفور به دو نوع تیفور دستی و تیفور برقی تقسیم بندی می شود که نوع دستی این تیفور نسبت به نوع برقی آن کاربرد های بیشتری دارد . تیفور ها در صنایع مختلفی مانند ساختمان سازی ،پل سازی،برقی و مخابرات،ریلی و جاده ای و..استفاده می شوند.

فیلترهای فعال