فیلترهای فعال

تماس بگیرید
سنباده دیسکی مشخصات : از  سنباده دیسکی پشت کرکی  برای ساییدن مواد مختلفی مثل فلزات چوب و یا گچ و در بعضی موارد سرامیک نیز استفاده...