فیلترها

قیمت

0 تومان - 4,850,010 تومان

در انبار

قیچی مفتول بر هیدرولیکی_قیچی میلگرد بر هیدرولیک

3,250,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی میلگرد بر هیدرولیک جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 4 - 10 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می...
3,850,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی مفتول بر هیدرولیکی جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی میلگرد بر هیدرولیک 4 - 16 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد....
4,850,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی میلگرد بر هیدرولیک جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 4 - 20 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد....
4,850,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی مفتول بر هیدرولیکی جهت برش مفتول در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 16-4 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. دسته...
3,850,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی میلگرد بر هیدرولیک جهت برش مفتول در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 12-4 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد. این...
4,850,000 تومان
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی مفتول بر هیدرولیکی جهت برش مفتول,میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. سایز قابل برش این قیچی میلگرد بر هیدرولیک دستی 20-4 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می...
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی میلگرد بر هیدرولیک جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. قدرت خروجی این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 8 تن می باشد. سیستم کارکرد این قیچی مفتول بر هیدرولیک هیدرولیکی می...
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی مفتول بر هیدرولیکی جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. قدرت این میلگرد بر هیدرولیکی 12 تن می باشد. سایز قابل برش این قیچی میلگرد بر هیدرولیک دستی 4 -20 میلیمتر می...
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی میلگرد بر هیدرولیک جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. قدرت این میلگرد بر هیدرولیکی 20 تن می باشد. سایز قابل برش این قیچی هیدرولیکی میلگرد بر 4 -25 میلیمتر می...
قیچی مفتول بر هیدرولیکی مشخصات : از قیچی مفتول بر هیدرولیکی جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود. قدرت این قیچی میلگرد بر هیدرولیک دستی 12 تن می باشد. سایز قابل برش این میلگرد بر هیدرولیکی 4 -22 میلیمتر می...
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فهرست