برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

گیج

785,000 تومان
گیج روغنی RSCO مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. حداکثر فشار قابل اندازه گیری : 1000 بار یا 14000 psi سایز ورودی : 1/4 اینچ نوع اتصال به صورت Bottom /...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج فشار برای اندازه گیری میزان فشار سیال استفاده می شود. حداکثر فشار کاری : 0 تا 1000 بار و 0 تا 15000 Psi قطر : 100 میلیمتر درجه بندی فشار : 10 بار کیفیت ساخت بالا قابل استفاده برای تمامی...
تماس بگیرید
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير جنس بدنه از استیل / برنج دامنه اندازه گیری فشار برای گاز CO2 برابر...
985,000 تومان
گیج روغنی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير میزان فشار بار : 0 تا 1- bar و 0 تا 760- mm Hg کیفیت ساخت بالا قطر...
تماس بگیرید
فشار سنج عقربه ای مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. فشار قابل اندازه گیری : 100 بار قطر : 160 میلیمتر نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير جنس بدنه...
685,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 5000 psi یا 0 تا...
485,000 تومان
گیج فشار ریترم مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير سایز ورودی : 1/2 اینچ قطر صفحه : 16 سانتیمتر فشار قابل اندازه...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از پشت قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 30 Psi جنس بدنه...
تماس بگیرید
گیج رسانای الکتریکی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از پشت سایز ورودی : 1/4 اینچ قطر صفحه : 6 سانتیمتر حداکثر فشار...
تماس بگیرید
گیج تماس القایی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از پشت سایز ورودی : 1/2 اینچ قطر صفحه : 10 سانتیمتر فشار قابل...
385,000 تومان
گیج روغنی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زیر قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 350 Psi و 0 تا...
685,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 16 بار جنس بدنه :...
685,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 2.5 Bar و 0 تا...
285,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 315 بار جنس بدنه...
485,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 170 بار و 0 تا...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 100 Psi جنس بدنه :...
880,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه ای : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 30 Psi جنس...
تماس بگیرید
گیج دما مشخصات : از گیج دماسنج جهت اندازه گیری دما استفاده می شود. به صورت Bottom / اتصال از پشت قطر صفحه : 6 سانتیمتر رنج اندازه گیری دما : 0 تا 350 درجه سانتی گراد جنس بدنه از استیل / برنج کیفیت ساخت بالا وزن : 500...
285,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 10 بار و 0 تا...
285,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال به صورت Bottom / اتصال از زير قطر صفحه : 6 سانتیمتر فشار قابل اندازه گیری : 0 تا 60 بار و 0 تا...
نمایش 1 تا 20 از 28 مورد

فهرست