گیج

285,000 تومان
گیج روغنی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. حداکثر فشار قابل اندازه گیری این گیج روغنی 1000 بار یا 14000 psi است. سایز ورودی این گیج عقربه ای 1/4 می...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج فشار برای اندازه گیری میزان فشار سیال استفاده می شود. حداکثر فشار کاری این گیج فشار 1000 بار می باشد. دارای قطر 100 میلیمتر است. درجه بندی فشار این گیج فشار 10 بار می باشد. از کیفیت ساخت...
تماس بگیرید
گیج خشک 30  مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. جنس بدنه ی این گیج فشار  استیل / برنج می باشد. از کیفیت ساخت بالایی...
685,000 تومان
گیج روغنی گیج خلا روغنی ویکا EN 837-1  مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. میزان فشار بار خلاء این گیج یک بار است...
تماس بگیرید
فشار سنج عقربه ای مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. حداکثر فشار قابل اندازه گیری این گیج فشار 100 بار است. قطر این گیج عقربه ای 160 میلیمتر می باشد....
285,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
185,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
185,000 تومان
گیج خشک گیج فشار ریترم 10 بار مدل 1502 مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. سایز ورودی این گیج عقربه ای 1/4 اینچ می...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از پشت است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
تماس بگیرید
گیج رسانای الکتریکی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از پشت است. سایز ورودی این گیج عقربه ای 1/4 اینچ می باشد. قطر صفحه ای...
تماس بگیرید
گیج تماس القایی مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از پشت است. سایز ورودی این گیج عقربه ای 1/2 اینچ می باشد. قطر صفحه ای فشار...
185,000 تومان
گیج فشار گیج روغنی اف جی 25 بار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زیر است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر...
235,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
235,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
185,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
2,450,000 تومان
گیج خشک مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
تماس بگیرید
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
485,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
285,000 تومان
گیج دما مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از پشت است. قطر صفحه ای گیج دما عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. برای اندازه گیری دما در...
168,000 تومان
گیج فشار مشخصات : از گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود. نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است. قطر صفحه ای فشار سنج عقربه ای 6 سانتیمتر میباشد. حداکثر فشار قابل...
نمایش 1 تا 20 از 29 مورد

فهرست

خانه