خرید قیچی لوله سفید رستگار صنعت با بیشترین کیفیت

قیچی لوله سبز

قیچی لوله سبز یا همان قیچی برش لوله ابزاری برای برش انواع لوله های سبز و سفید می باشد. قیچی لوله سبز دارای سایز ها و برند های مختلفی است. قیچی لوله سبز کوچک قابلیت برش لوله سبز یا سفید تا 32 میلیمتر، قیچی لوله سبز متوسط قابلیت برش لوله سبز و یا برش لوله سفید تا سایز 42 میلیمتر و قیچی لوله سبز بزرگ قابلیت برش لوله سبز و یا لوله سفید تا 75 میلیمتر را دارد که برند های مختلف سایزهای متفاوتی دارند به طور مثال قیچی لوله سبز رونیکس ، قیچی لوله سبز آروا ، قیچی لوله سبز لایت و ...  که حداکثر قابلیت برش لوله تا 42 میلیمتر را دارند اما رستگار صنعت با تولید انواع قیچی لوله سبز با مدل های متفاوت و ساخت قیچی لوله سبز در سایز های کوچک تا بزرگ توانسته است کامل ترین مجموعه قیچی لوله سبز را از آن خود نماید.

فیلترهای فعال