130 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 130 مورد

فیلترهای فعال

ترمومتر ليزری جنرال

قیمت ‎ریال0
<p><strong>ترمومتر ليزری جنرال</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p844/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C">ترمومتر</a> وسیله ایست که برای اندازه گیری حرارت و دما مورد استفاده قرار میگیرد. </li> <li>از این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p843/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-">ترمومتر لیزری</a> می توان از راه دور نیز استفاده می کرد.</li> <li>ایده ال برای مکان هایی که امکان دسترسی سختی دارند.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p840/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84">ترمومتر ليزری</a><strong> </strong>دارای صفحه نمایش LED در دو مدل چراغ دار و ساده برای نشان دادن مشخصات می باشد.</li> <li>دمای اندازه گیری این <strong>ترمومتر</strong> از 20 الی 300 یا منفی 32 الی 400 درجه سانتی گراد می باشد. </li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p842/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C"> <strong>ترمومتر لیزری</strong></a> را با شارژ الکترون خاص پرتاب نموده و از بازگشت و تغییر در فاصله کانونی آن میزان دما را معیین می نماید. </li> <li>میزان پرتاب لیزر به صورت 2 متر می باشد.</li> <li>دارای قابلیت هولدینگ می باشد.</li> <li>این ترمومتر لیزری ساخت کشور آلمان می باشد.</li> <li>دارای استاندار های ایزو و سی ای از اتحادیه اروپا میباشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p841/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4">قیمت ترمومتر لیزری</a> </strong>با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p68/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-f202">دستگاه جوش پلی اتیلن</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> پرس لوله های پنج لایه</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p14/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله سبز</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p173/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-60-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C"> دستگاه تست لوله کشی</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p105/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-630">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دماسنج</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دماسنج دیجیتالی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دماسنج جیوه ای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p841/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">دماسنج لیزری</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p842/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> ترمومتر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p844/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> ترمومتر لیزری </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p842/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> ترمومتر دیجیتال</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p842/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ترمومتر لیزری قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p842/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ترمومتر قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دماسنج</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p843/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-"><span style="color:#ffffff;">قیمت دماسنج جیوه ای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت دماسنج دیجیتالی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p843/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-"><span style="color:#ffffff;"> قیمت دماسنج میله ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p841/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4"><span style="color:#ffffff;"> ترمومتر دجیتالی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ترمو دجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دما سنج لیزری,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دما سنج دجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p843/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-"><span style="color:#ffffff;">دجیتال دما,  </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه دما سنج دجیتال</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, قیمت دما سنج دجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دجیتال دما سنجی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p975/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سنجشش دما به صورت دیجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دما سنج کوره</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دما سنج از راه دور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دما </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p845/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سنج ارزون</span></a></span></p>

ساعت اندازه گیری دیجیتالی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>ساعت اندازه گیری دیجیتالی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>ساعت های اندازه گیری</strong></a> برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود.</li> <li>سایز اندازه گیری 50.8 میلیمتر می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی می باشد.</li> <li>روزلیشن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>ساعت اندازه گیری دیجیتالی</strong></a> 0.001 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دقت 6 میکرومتر.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>ساعت اندیکاتور </strong></a> دارای دکمه خاموش / روشن و صفر می باشد.</li> <li>قابلیت اندازه گیری در دو واحد میلیمتر و اینچ.</li> <li>قابلیت خاموش شدن به صورت خودکار.</li> <li>این ساعت اندازه گیری ساخت کشور چین می باشد.</li> <li> برای اطلاع از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><strong> قیمت ساعت اندازه گیری</strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><br /><br /><br /></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><br /><strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p68/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-f202">دستگاه جوش پلی اتیلن </a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p17/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> اتوی جوش لوله سبز</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p173/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-60-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C">دستگاه تست لوله کشی</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p105/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-630">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong><br /><br /><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p907/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور</span></a><span style="color:#ffffff;">, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور دیجیتالی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p900/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> ساعت اندیکاتوری </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p905/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور قیمت </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p907/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور فروش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p907/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p907/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> ساعت اندیکاتور</span></a>  , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">اندازه گیری دیجیتال</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p908/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندیکاتور اینسایز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p901/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری عقربه ای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت ساعت اندازه گیری</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p900/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> قیمت ساعت اندیکاتور</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p900/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> قیمت ساعت اندیکاتور اینسایز </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p905/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p905/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سیلندر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p904/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری داخل سیلندر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری داخل سنج </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p908/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">ساعت اندازه گیری قطر داخلی</span></a> , </span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p912/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت ساعت اندازه گیری داخل سیلندر</span></a></p>

صفحه صافی گرانیتی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>میز صفحه صافی گرانیتی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C">میز صفحه صافی</a> به عنوان سطح مبنا در انجام عمليات خط کشی روی قطعات، کنترل تختی سطوح، کنترل مدور بودن ميله ها، اندازه گيری قطعات کار و… استفاده می شود.</li> <li><strong>میز صفحه صافی گرانیتی</strong> در آزمايشگاه های اندازه گيری نيز به عنوان سطح اساسی در عمليات اندازه گيری استفاده می شود.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C">صفحه صافی گرانیتی</a> در دستگاه ها و ماشين های اندازه گيری برای استقرار قطعات کار، کاربرد دارد.</li> <li>جنس بدنه ی این صفحه صافی ساخته شده از گرانیت می باشد.</li> <li>در سایز ها و اندازه های مختلف ساخته می شوند.</li> <li>سایز این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/179-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><strong>صفحه صافی</strong> </a> 800x500x100 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای تختی 3.9 میکرومتر می باشد.</li> <li>دارای گواهی کالیبراسیون.</li> <li>وزن این <strong>میز صفحه صافی گرانیتی</strong> 120 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p928/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><strong>قیمت <strong>صفحه صافی گرانیتی</strong></strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <p><br /><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p51/-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81">  قیچی لوله سبز </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> پرس لوله پنج لایه  </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p261/-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-rsm-200">اینورتر جوشکاری </a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p79/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-250-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-250-a">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p106/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong><br /><br /><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میز گرانیتی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> صفحه گرانیت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p928/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میز گرانیت </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">صفحه گرانیتی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">صفحه گرافیت </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p928/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> میز گرافیت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p930/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">صفحه های گرانیتی</span></a></span></p> <p> </p>

عمق سنج عقربه ای

قیمت ‎ریال0
<p><strong>عمق سنج عقربه ای</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><strong>عمق سنج</strong> </a>جهت سنجش انواع عمق های و شیارهای دقیق و ریز با دقت بالا استفاده می شود.</li> <li>سایز این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p970/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">عمق سنج عقربه ای</a> از 0 الی 300 میلیمتر می باشد.</li> <li>درجه بندی این <strong>عمق سنج</strong> بر حسب 0.01 میلیمتر می باشد.</li> <li>ساخته شده از استیل ضد زنگ.</li> <li>دقت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">عمق سنج عقربه ای</a> ±0.03 میلیمتر می باشد.</li> <li> سیستم کارکرد این عمق سنج به صورت عقربه ای می باشد.</li> <li>نوک سری این عمق سنج بسیار ظریف و دقیق می باشد.</li> <li>سایز بدنه <strong>عمق سنج</strong> 63x17 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای صفحه مدرج شده عقربه ای.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <strong>عمق سنج  </strong>ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"> <strong>قیمت عمق سنج </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><br /><br /></p> <ul> <li><strong> لینک سایر محصولات رستگارصنعت :</strong></li> </ul> <p><strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p125/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">پرس لوله های پنج لایه</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p151/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-20-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">برقو لوله پنج لایه</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p157/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-16-">فنر خم کن لوله پنج لایه</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p96/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-630-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800-j">  دستگاه جوش پلی اتیلن </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> سبز</a></p> <p><span style="color:#ffffff;">, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p967/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج سوزنی دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p968/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p967/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج سوزنی دیجیتال,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج دیجیتالی سوزنی رستگار صنعت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p968/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p968/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سنج دیجیتالی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, عمق سنج رستگار صنعت دیجیتالی سوزنی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p967/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> عمق سنج </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p969/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج اکاد دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p968/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> عمق سنج آکاد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p969/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">کولیس عمق سنج</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p969/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">کولیس عمق سنج دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/798-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس عمق سنج عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p967/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عمق سنج دستی</span></a></span></p>

سختی سنج دیجیتال

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سختی سنج دیجیتال</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84">سختی سنج</a><strong> </strong>جهت سنجش میزان سختی اجسام مورد استفاده قرار می گیرد.</li> <li>سیستم کارکرد این <strong>سختی سنج </strong>به صورت دیجیتال می باشد.</li> <li>رنج کار این <strong> سختی سنج دیجیتال </strong>160 میکرومتر می باشد.</li> <li>دارای دقت ±10%.</li> <li>این <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><strong>دستگاه</strong> <strong>سختی سنج </strong></a>دارای 13 پارامتر زبری می باشد.</li> <li>مجهز به خروجی اطلاعات.</li> <li>نیروی کار این <strong>سختی سنج </strong>0.4mN می باشد.</li> <li>این <strong>سختی سنج دیجیتال </strong>قابلیت ذخیره سازی تا 100 نتایج اندازه گیری می باشد.</li> <li>سایز دستگاه 140×52×48 میلیمتر است.</li> <li>وزن این <strong> <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84">سنج دیجیتالی</a> </strong>440 گرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشنر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p987/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"> <strong>قیمت</strong> <strong>سختی سنج دیجیتال</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/198-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">سختی سنج</span></a> , <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">دستگاه سختی سنج</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/198-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">سختی سنج آب </span></a>, <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">سختی سنج مایعات</span></a> , <a href="%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">سختی سنجی</span></a> ,</span></p>

کولیس عقربه ای میتوتویو

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کولیس عقربه ای میتوتویو<br /></strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF">کولیس عقربه ای</a> برای اندازه گیری قطر قطعه کار، عمق شیار، قطر داخلی استوانه ها، بوش ها و ارتفاع قطعات مختلف استفاده می شود.</li> <li><span style="text-align:justify;">سایز قابل اندازه گیری این <strong>کولیس عقربه ای </strong></span><span style="text-align:justify;">0 - 6 اینچ می باشد.</span></li> <li>دارای دقت  +/-0.001" اینچ می باشد.</li> <li>رزولیشن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p878/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2">کولیس عقربه ای</a> 0.001" اینچ می باشد.</li> <li>دارای صفحه نمایشگر ساعتی ( مدرج شده ).</li> <li>عمق فک این <strong>کولیس ساعتی</strong> 40 میلیمتر می باشد.</li> <li>بدنه ی این<strong> <strong>کولیس ساعتی</strong><strong> </strong></strong>ساخته شده از فولاد ضد زنگ می باشد.</li> <li>بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF">کولیس عقربه ای</a> در برابر سایش مقاوم می باشد.</li> <li>مجهز به خط کش اینچی و میلیمتری.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><strong>کولیس عقربه ای</strong><strong> </strong></a>ساخت کشور ژاپن می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">قیمت کولیس عقربه ای</a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p69/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m4-160">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p120/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-w32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله های پنج لایه</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p14/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> اتوی جوش لوله سبز </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p173/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-60-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C">دستگاه تست لوله کشی</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p99/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتالی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس فک بلند</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس فک پهن, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس معمولی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p871/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس اینچی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کولیس عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">کولیس عمق سنج,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">ریز سنج,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده کروز 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس ارزون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید اینترنتی کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید اینترنتی کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">نواع کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی ساده</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس 10 سانتی دیجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> کولیس 15 سانتی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p871/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس 20 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p851/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">ساده</span></a>, خرید <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی ساده,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> خرید کولیس 20 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 15 سانتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی عقربه ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> خرید کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی عقربه ای</span></a>, خرید <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس 10 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">30 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p850/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 30 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p874/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10 سانتی عقربه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p877/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a></span></p>

گیج بلوک اندازه گیری

قیمت ‎ریال0
<p><strong><strong>گیج بلوک اندازه گیری</strong></strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"> <strong>گیج بلوک اندازه گیری</strong></a> در کالیبراسیون وکنترل دوره‌ای ابزارها مانند میکرومتر، کولیس‌ و ساعت اندازه‌گیری استفاده می شود.</li> <li>جنس بدنه ی این<strong> گیج بلوک اندازه گیری</strong> از فولاد می باشد.</li> <li>دارای سیستم اندازه گیری متریک.</li> <li>عمق قابل اندازه گیری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p917/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"> <strong><strong>گیج بلوک</strong></strong></a> 9 میلیمتر می باشد.</li> <li>این <strong><strong>گیج های بلوک اندازه گیری </strong></strong>به صورت مستطیل شکل هستند.</li> <li>رنج قابل اندازه گیری این <strong><strong>گیج بلوک  </strong></strong>100 میلیمتر می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>دارای جعبه چوبی برای حمل و نقل و محافظت.</li> <li>این <strong>گیج بلوک اندازه گیری</strong> دارای گواهی کالیبراسیون می باشد.</li> <li>طول این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p914/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-">گیج های بلوک</a> 1.01 - 1.49 میلیمتر می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p915/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><strong> قیمت گیج بلوک اندازه گیری اکاد</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p></p> <p> <br /><br /></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><br /><strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p81/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-200-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-4-%D9%81%DA%A9">دستگاه جوش پلی اتیلن</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4312/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-">پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p17/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> اتوی جوش لوله سبز</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4312/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-"></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p173/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-60-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C">دستگاه تست لوله کشی</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p109/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-315"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong><br /><br /><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p915/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p914/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p917/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک چیست</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک های مرجع طول</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک زاویه</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p914/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;"> گیج بلوک میکرومتر </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک برو نرو </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک ابعادی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیج بلوک</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">های استاندارد </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">, قیمت گیج بلوک </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p917/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش گیج بلوک </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p917/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گیج بلوک ها</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع یج بلوک,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> انواع گیج اندازه گیری </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع مختلف گیج </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p915/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> انواع گیج سایز بزرگ </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p917/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> انواع گیج ارزان قیمت , گیج بزرگ , گیج اندازه گیری صنعتی , قیمت گیج اندازه گیری , بلوک اندازه گیری , انواع بلوک اندازه گیری , گیج بلوک بزرگ , گیج بلوک کوچک</span></a> ,</span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت گیج</span> <span style="color:#ffffff;">بلوک</span></a><span style="color:#ffffff;"> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p913/-%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p916/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">انواع گیج اندازه گیری میکرومتر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p914/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;"> انواع بلوک اندازه گیری</span></a></span></p>

کولیس پایه دار ساده

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کولیس پایه دار ساده</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"> <strong>کولیس پایه دار</strong></a> جهت سنجش ارتفاع دقیق قطعات صنعتی با دقت بالا استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل اندازه گیری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/190-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">ارتفاع سنج</a> 0 - 600 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دقت +/-0.06 میلیمتر.</li> <li>درجه بندی این <strong>کولیس ارتفاع سنج</strong> بر حسب 0.02 میلیمتر می باشد.</li> <li>قابلیت تنظیم موقعیت صفر.</li> <li>بدنه ی این <strong>کولیس پایه دار </strong>ساخته شده از استیل ضد زنگ می باشد.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><strong> کولیس ارتفاع سنج</strong> </a>برای  خوانا بودن اعداد دارای ذربین می باشد.</li> <li>دارای طول کلی 870 میلیمتر.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <strong>کولیس پایه دار</strong> ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87">قیمت <strong>کولیس پایه دار </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong> لینک سایر محصولات رستگارصنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p120/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-w32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> پرس لوله های پنج لایه</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p155/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"> برقو لوله پنج لایه</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p161/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-16">فنر خم کن لوله پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p95/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-710-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> <strong>سبز</strong></a></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس پایه دار ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس پایه دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس عقربه ای پایه دار</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس پایه دار دیجیتالی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس پایه دار عقربه ای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس اکاد عقربه ای پایه دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس اکاد عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اکاد پایه دار</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> , کولیس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خوب عقربه ای پایه دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس اکاد صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس دیجیتال</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس خوب</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتالی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, کولیس عقربه ای</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس پایه دار آکاد</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس بلند عقربه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ای</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس صنعتی فک بلند ساده,</span></a>   <a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس درجه یک, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس</span></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید انلاین کولیس</span></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">ارزان قیمت ترین کولیس</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس ارزان قیمت</span></a> -,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/189-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">  کولیس درجه 1</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتالی پایه دار</span></a></span></p> <p> </p>

فیلر اندازه گیری

قیمت ‎ریال0
<p><strong>فیلر اندازه گیری</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p954/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">فیلر اندازه گیری</a> برای کنترل ابعاد و همچنین برای اندازه گیری استفاده می شود.</li> <li>دارای 25 عدد تیغه اندازه گیری.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p955/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"> <strong>فیلر گیج</strong> </a>دارای نگهدارنده فولادی می باشد.</li> <li>دارای دو داحد اندازه گیری میلیمتر و اینچ می باشد.</li> <li>سایز این <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p964/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">فیلر اسمارت</a> </strong>از 0.0015 الی 0.040 اینچ به جز اندازه 0.019.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p956/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA">فیلر اینسایز</a> 86 گرم می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p965/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84"> قیمت فیلر اندازه گیری</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><br /><br /></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong> لینک سایر محصولات رستگارصنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p137/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc"> پرس لوله های پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p153/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-32-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> برقو لوله پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p158/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-20"> فنر خم کن لوله پنج لایه</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p96/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-630-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800-j">دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p20/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p20/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> سبز</a><br /><span style="color:#000000;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p954/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;">فیلر اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p956/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA"><span style="color:#000000;">فیلر اندازه گیری چیست</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p955/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#000000;">فیلر اندازه گیری قیمت</span></a>  ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p958/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#000000;"> فیلر صنعت</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p965/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84"><span style="color:#000000;"> فیلر های صنعتی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p955/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#000000;">انواع فیلر صنعتی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p964/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;">انواع فیلر اندازه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p964/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;">گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p965/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84"><span style="color:#000000;">فروش فیلر اندازه گیری</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p964/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;"> خرید فیلر اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p954/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;">فیلرهای اندازه گیری</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p965/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84"><span style="color:#000000;">شابر زنی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p958/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#000000;">فیلر اتوماتیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p956/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA"><span style="color:#000000;">فیلر ها </span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p964/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#000000;">فلز فیلر ,</span></a><span style="color:#000000;"> فیلر اینسایز , قیمت فیلر اندازه گیری , فیلر اسمارت , فیلر گیج , فیلر کنترل آکاد , شابلون کنترل </span></span></p>

کولیس پایه دار دیجیتالی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کولیس پایه دار دیجیتالی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">کولیس پایه دار</a> جهت سنجش ارتفاع دقیق قطعات صنعتی با دقت بالا استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>ارتفاع سنج</strong></a> به صورت دیجیتالی می باشد.</li> <li>سایز قبل اندازه گیری این <strong>ارتفاع سنج دیجیتالی</strong> 0 - 600 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دقت +/-0.05 میلیمتر.</li> <li>درجه بندی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/191-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>کولیس ارتفاع سنج</strong></a> بر حسب 0.01 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دکمه روشن / خاموش, نگهداری اطلاعات, تنظیم داده ها و تلرانس اندازه گیری.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">کولیس پایه دار دیجیتالی</a><strong> </strong>قابلیت اندازه گیری بر حسب دو واحد میلیمتر و اینچ را دارد.</li> <li>بدنه ی این <strong>کولیس پایه دار </strong>ساخته شده از استیل ضد زنگ می باشد.</li> <li>دارای صفحه نمایشگر دیجیتال.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <strong>کولیس پایه دار</strong> ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C">قیمت <strong>کولیس پایه دار </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong> لینک سایر محصولات رستگارصنعت :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p124/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-w40-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> پرس لوله های پنج لایه</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p155/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87">  برقو لوله پنج لایه</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/36-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87">فنر خم کن لوله پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p97/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-1200-800-%D9%85%D8%AF%D9%84-th"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> اتوی جوش لوله</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p16/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-6-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"> <strong>سبز</strong></a></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس پایه دار ساده, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس عقربه ای پایه دار</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس پایه دار دیجیتالی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس پایه دار عقربه ای </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس اکاد پایه دار</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خوب عقربه ای پایه دار,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">اکاد کولیس</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس دیجیتالی </span></a>, ا<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس ارتفاع سنج ,</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس دیجیتالی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس عقربه ای</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس بلند عقربه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ای </span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">ک</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">ولیس ساده فک بلند</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> کولیس صنعتی فک بلند ساده</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس اکاد صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> کولیس درجه یک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس</span></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید انلاین کولیس</span></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ارزان قیمت ترین کولیس</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p974/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس ارزان قیمت</span></a> -,  ک<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p971/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">ولیس درجه 1</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p972/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتالی پایه دار</span></a></span></p> <p> </p>

کولیس دیجیتالی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کولیس دیجیتالی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <strong>کولیس دیجیتالی</strong></a> برای اندازه گیری قطر قطعه کار، عمق شیار، قطر داخلی استوانه ها، بوش ها و ارتفاع قطعات مختلف استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل اندازه گیری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p868/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-">کولیس دیجیتالی</a> 0 - 150 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دکمه روشن / خاموش.</li> <li>این <strong>کولیس</strong> دارای دکمه قابلیت اندازه گیری به صورت میلیمتر و اینچ می باشد.</li> <li>دارای دقت ± 0.03 میلیمتر می باشد.</li> <li>بدنه ی این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p870/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%AA%DB%8C%D9%88">کولیس دیجیتالی</a><strong> </strong></strong>ساخته شده از فولاد ضد زنگ می باشد.</li> <li>مجهز به خاموش شدن خودکار.</li> <li>طول کلی 236 میلیمتر می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p865/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF">کولیس دیجیتالی</a><strong> </strong>ساخت کشور چین می باشد.</li> <li>برای دریافت اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p864/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"> <strong>قیمت کولیس</strong></a> با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.</li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>لینک سایر محصولات :</strong></li> </ul> <p><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p95/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-800-710-%D9%85%D8%AF%D9%84-hp-800">دستگاه جوش پلی اتیلن</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p137/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-acc"> پرس لوله های پنج لایه</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p20/-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">اتوی جوش لوله سبز</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p182/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-160-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7">دستگاه تست لوله کشی</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p108/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-250"> اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong></p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p873/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتالی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس دیجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p873/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;"> کولیس ساعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p878/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس فک بلند</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس فک پهن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p878/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس دیجیتال,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p852/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p852/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس معمولی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p878/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس اینچی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس عمق سنج,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p861/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> ریز سنج</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده کروز 15 سانتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> کولیس ساده,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> خرید کولیس ارزون,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;"> قیمت</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">خرید اینترنتی کولیس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید اینترنتی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> کولیس ساده</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;"> نواع کولیس ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p852/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p852/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دیجیتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کولیس 20 سانتی عقربه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 15 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">ساده</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> خرید کولیس 15 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p864/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 15 سانتی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p864/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 10 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کولیس 20 سانتی عقربه ای</span></a>, خرید <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10 سانتی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p857/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> قیمت کولیس 20 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">کولیس 30 سانتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p846/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p848/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p849/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی ساده</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p858/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 30 سانتی ساده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p865/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p865/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">کولیس 10 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p865/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p863/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p864/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 30 سانتی دیجیتال</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 10 سانتی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 15 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p879/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 20 سانتی عقربه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p880/-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت کولیس 30 سانتی عقربه ای</span></a></span></p>

میکرومتر ساعتی اینسایز

قیمت ‎ریال0
<p><strong>میکرومتر ساعتی اینسایز</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF">میکرومتر ساعتی</a><strong> </strong>برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده می باشد.</li> <li><strong>میکرومتر ساعتی </strong> برای اندازه‌گیری دقیق قطعاتی در صنعت و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود.</li> <li>رنج اندازه گیری این <strong>میکرومتر ساعتی </strong> 0 الی 25 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای دقت 4 میکرومتر.</li> <li>این <strong>میکرومتر ساعتی</strong> عقربه ای دارای صفحه نمایشگر ساعتی می باشد.</li> <li>درجه بندی این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2">میکرومتر</a></strong> 0.001 میلیمتر می باشد.</li> <li>فاصله ی بین فک ها 28.5 میلیمتر می باشد.</li> <li>عمق این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2">میکرومتر ساعتي 19</a> میلیمتر می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li> برای اطلاع از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><strong> قیمت میکرومتر دیجیتالی</strong> </a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><br /><strong> </strong></p> <ul style="list-style-type:disc;"> <li><strong>لینک سایر محصولات رستگار صنعت :</strong></li> </ul> <blockquote> <p><br /><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p38/-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86">قیچی لوله سبز</a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA">پرس لوله پنج لایه </a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p263/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-rsg-200"> اینورتر جوشکاری</a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p123/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-a32-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA"></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p69/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-160-50-%D9%85%D8%AF%D9%84-m4-160"> دستگاه جوش پلی اتیلن</a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p105/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-630">اتوی جوش پلی اتیلن</a></strong><br /><br /><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p887/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ارزون</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> میکرومتر خوب,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">ارزانترین میکرومتر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p893/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> انواع میکرومتر</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">انواع میکرومتر اینسایز</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> انواع میکرومتر ارزان قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p890/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p890/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">انواع میکرومتر ارزان </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> میکرومتر اینسایز0تا25 </span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p887/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز 25الی50 </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز 50-75, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p890/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p890/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">اینسایز </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی اینسایز 50-75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی</span></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی اینسایز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی اینسایز 50-75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر دیجیتالی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> اینسایز</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر دیجیتالی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p896/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> خرید میکرومتر دیجیتالی اینسایز 50-75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p893/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر دیجیتالی اینسایز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p883/-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر دیجیتالی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p893/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر دیجیتالی اینسایز 50-75,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر ساعتی اینسایز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر ساعت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر ساعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">ساعتی اینسایز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر ساعتی اینسایز 50-75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p887/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر اینسایز 0تا25 </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر اینسایز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p887/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC"><span style="color:#ffffff;">قیمت میکرومتر اینسایز 0تا25</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">قیمت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز 25 الی50</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> قیمت میکرومتر اینسایز 50-75,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p886/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز 25-50 </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p881/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر اینسایز 50تا75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p896/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> میکرومتر</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p896/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دیجیتالی اینسایز 0الی25 </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p893/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی اینسایز 25-50</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p896/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی اینسایز 50تا75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی اینسایز 0الی2</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">5</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"></a> ,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p897/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی اینسایز 25-50</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p898/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر ساعتی اینسایز 50تا75</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p893/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF"><span style="color:#ffffff;">خرید میکرومتر دیجیتالی اینسایز</span></a>, </span><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p896/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میکرومتر دیجیتالی</span> <span style="color:#ffffff;">اینسایز</span></a></p> </blockquote>